ወንጌል ማቴዎስ 4

1ብድኅርዙይ መንፈስ ቅዱስ ንኢየሱስ ብዲያብሎስ ክፍተን ናብ በረኻ ወሰዶ። 2ኣርብዓ መዓልትን ኣርብዓ ለይትን ጾመ፤ ድኅርዙይ ጠመየ። 3እቲ ዝፍትኖ ድማ ቐሪቡ  ወዲ እግዚኣብሔር እንተ ዄንኻስ እዘን ኣእማን እዚአን እንጀራ ይኹና በል  በሎ። 4ኢየሱስ ግና  ሰብ ካብ ኣፍ እግዚኣብሔር ብዝወፅእ ኲሉ ቓል ደኣ እምበር ብእንጀራ ጥራሕ ኣይነብርን እዩ› ዝብል ጽሑፍ ኣሎ  ኢሉ መለሰሉ። 5ሽዑ ዲያብሎስ ናብታ ቕድስቲ ኸተማ ወሲዱ ኣብ ላዕለዋይ ጫፍ ቤተ መቕደስ ኣቖሞ። 6 ወዲ እግዚኣብሔር እንተ ዄንኻስ እግርኻ ብእምኒ ኸይትዕንቀፍ በእዳዎም ክፆሩኻ ንመላእኽቱ ምእንታኻ ይእዝዞም› ዝብል ጽሑፍ ኣሎ እሞ እስኪ ዘሊልካ ንታሕቲ ተወርወር  በሎ። 7ኢየሱስ ድማ  ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ኣይትፈታተኖ› ዝብል ጽሑፍ ኣሎ  በሎ። 8መሊሱ ዲያብሎስ ኬርና ነዊኅ ናብ ዝኾነ እምባ ወሲዱ መንግሥታት ኲሉ ዓለምን ክብሮምን ኣርኣዮ እሞ  ተደፊእኻ እንተ ሰጊድካለይ እዝ ዂሉ ኽህበካ እየ  በሎ። 10ሽዑ ኢየሱስ  ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ስገድ፤ ንእኡ በይኑ ድማ ኣምልኽ› ዝብል ጽሑፍ ኣሎ እሞ ኪድ ሰይጣን ካባይ ረሓቕ  በሎ። 11ድኅርዙይ ዲያብሎስ ኃደጎ፤ እንሆ ድማ መላእኽቲ መጺኦም ኣገልገልዎ። 12ኢየሱስ ዮሓንስ ከም ዝተኣሰረ ምስ ሰምዐ ናብ ኣውራጃ ገሊላ ኣግለሰ። 13ንናዝሬት ኃዲጉ ድማ ኣብ ምድሪ ዛብሎንን ንፍታሌምን ኣብ ጥቓ ባሕሪ ናብ ዘላ ቅፍርናሆም መጺኡ ተቐመጠ። 14እዙይ ኸዓ እቲ ብነቢይ ኢሳይያስ፦ 15 ምድሪ ዛብሎንን ምድሪ ንፍታሌምን መንገዲ ባሕሪ ማዕዶ ዮርዳኖስ ኣሕዛብ ዝነብሩሉ ገሊላ 16ኣብ ጸልማት ዝነብር ሕዝቢ ዓብዪ ብርሃን ረአየ፤ ነቶም ኣብ ጸልማትን ኣብ ጽላሎት ሞትን ዝነብሩ ድማ ብርሃን ወጸሎም  ዝተብሃለ ምእንቲ ኽፍጸም እዩ። 17ኢየሱስ ካብታ እዋን እቲኣ  መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ እያ እሞ ንስሓ እተዉ  እናበለ ኽሰብኽ ጀመረ። 18ኢየሱስ ኣብ ጥቓ ባሕሪ ገሊላ እናተመላለሰ እንተሎ ኽልተ ኣኅዋት ጴጥሮስ ዝተብሃለ ስምዖንን እንድርያስ ሓዉን ኣሥገርቲ ዓሣ ስለ ዝነበሩ መርበቦም ናብ ባሕሪ እናደርበዩ ረአየ። 19ኢየሱስ ከዓ  ኣነ ኣሥገርቲ ሰብ ክገብረኩም እየ ንዑ ተኸተሉኒ  በሎም። 20ሽዑ ንሽዑ ድማ መርበቦም ኃዲጎም ተኸተልዎ። 21ካብኡ ቑሩብ ኅልፍ ኢሉ ኻልኦት ክልተ ኣኅዋት ያዕቆብ ወዲ ዘብዴዎስን ዮሓንስ ሓዉን ምስ ዘብዴዎስ ኣቦኦም ኣብ ጃልባ መርበቦም ከተዓራርዩ ርእዩ ጸውዖም። 22ንሳቶም ከዓ ነታ ጃልባን ነቦኦምን ኃዲጎም ሽዑ ንሽዑ ተኸተልዎ። 23ኢየሱስ ድማ ኣብ ኲላ ገሊላ ኣብ ናይ ኣይሁድ ኣብያተ ጸሎት እናመሃረ ብሥራት መንግሥቲ እግዚኣብሔር እናሰበኸ ኣብ ሕዝቢ ዘሎ ዂሉ ዓይነት ሕማም እናሕወየ ይዘዋወር ነበረ። 24ዝናኡውን ኣብ ኲላ ሶርያ ተሰምዐ ኲሎም ሕሙማት በብዓይነቱ ሕማምን ቃንዛን ዘለዎም ኣጋንንቲ ዝኃደርዎም በብወርኁ ዝለዓል ሕማም ዘለዎምን መፃጕዓትን ኣምጽኡሉ፤ ንሱ ድማ ኣሕወዮም። 25ካብ ገሊላን ካብ ዓሠርተ ከተማታትን ካብ ኢየሩሳሌምን ካብ ይሁዳን ካብ ማዕዶ ዮርዳኖስን ከዓ ብዙኃት ሕዝቢ ተኸተልዎ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\