ወንጌል ማቴዎስ 7

1- 2 ብዝፈረድኩምዎ ፍርዲ ኽፍረደኩም ብዝሰፈርኩምዎ መስፈርውን ክስፈረኩም እዩ እሞ ከይፍረደኩም ኣይትፍረዱ። 3ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ጕንዲ ዘይረአኻስ ንምንታይ ኣብ ዓይኒ ኃውካ ዘሎ መንገፍ እትርኢ? 4ኣብ ዓይንኻ ጕንዲ እንተሎስ ከመይ ገይርካ ንሓውካ ካብ ዓይንኻ መንገፍ ከውፅአልካ› ትብሎ? 5ኣታ ግብዝ! ቅድም ካብ ዓይንኻ ጕንዲ ኣውጽእ፤ ብድኅሪኡ ኻብ ዓይኒ ኃውካ መንገፍ ንምውፃእ ኣጸቢቕካ ኽትርኢ ኢኻ። 6 ተመሊሶም ከይነኽስኹም ዝተቐደሰ ነገር ነኽላባት ኣይትሃቡ፤ በእጋሮም ከይረግጽዎ ድማ ዕንቍኹም ኣብ ቅድሚ ሓሰማታት ኣይትደርብዩ።  7 ለምኑ ኽወሃበኩም እዩ፤ ድለዩ ኽትረኽቡ ኢኹም፤ ማዕጾ ኳሕዂሑ ክኽፈተልኩም እዩ። 8ዝለመነ ዂሉ ይቕበል፤ ዝደለየውን ይረክብ፤ ማዕጾ ዝዃሕዂሐ ድማ ይኽፈተሉ እዩ። 9እንታዋይ ሰብ እዩ ኻባኻትኩም ወዱ እንጀራ እንተ ለመኖ እምኒ ዝህቦ? 10ወይ ከዓ ዓሣ እንተ ለመኖ ተመን ዝህቦ? 11እምበኣርከስ ንስኻትኩም እኳ ኽፉኣት እንተለኹም ንደቅኹም ሠናይ ውህብቶ ምሃብ ካብ ፈለጥኩም እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ግዳ ንዝለመንዎ ኽንደይ ኣብዚኁ ሠናይ ነገር ዘይህቦም? 12እምበኣር ሕግን ነቢያትን እዙይ እዩ እሞ ከምቲ ሰባት ክገብሩልኩም እትደልይዎ ዂሉ ንስኻትኩምውን ከምኡ ግበሩሎም። 13 በታ ጸባብ በሪ እተዉ፤ እታ ናብ ጥፍኣት እትወስድ በሪ ገፋሕ መንገዳውን ሰፊሕ እዩሞ እቶም ናብኣ ዝኣትዉ ድማ ብዙኃት እዮም። 14እታ ናብ ሕይወት እትወስድ በሪ ግና ጸባብ እያ መንገዳውን ቀጢን እዩ፤ እቶም ዝረኽብዋ ኸዓ ውሑዳት እዮም። 15 ውሽጣቶም መንጠልቲ ተዃሉ እናሃለዉ ኣባጊዕ መሲሎም ካብ ዝመጹኹም ሓሰውቲ ነቢያት ተጠንቀቑ። 16ብፍሪኦም ክትፈልጥዎም ኢኹም፤ ካብ ኣሜከላ ፍረ ወይኒ ወይ ካብ ዳንዴር በለስዶ ይቕንጠብ? 17ከምኡ ድማ እቲ ጽቡቕ ኦም ጽቡቕ ፍረ ይፈሪ፤ እቲ ሕማቕ ኦም ከዓ ሕማቕ ፍረ ይፈሪ። 18ጽቡቕ ኦም ሕማቕ ፍረ ኽፈሪ ሕማቕ ኦም ድማ ጽቡቕ ፍረ ኽፈሪ ኣይኽእልን እዩ። 19ጽቡቕ ፍረ ዘይፈሪ ዂሉ ኦም ይቝረጽ፤ ናብ ሓዊ ድማ ይድርበ። 20እምበኣርከስ ብፍሪኦም ክትፈልጥዎም ኢኹም። 21ፍቓድ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ ዝገብር ደኣ እምበር ጐይታይ! ጐይታይ! ዝብለኒ ዂሉ ናብ መንግሥተ ሰማያት ኣይኣቱን እዩ። 22በታ መዓልቲ እቲኣ ብዙኃት ጐይታይ! ጐይታይ! ብስምካዶ ትንቢት ኣይተናገርናን? ብስምካዶ ኣጋንንቲ ኣየውፃእናን? ብስምካኸ ብዙኅ ተኣምራትዶ ኣይገበርናን?› ክብሉኒ እዮም። 23ሽዑ ኣነ ኣቱም ገበርቲ ዓመፃ ከቶ ኣይፈልጠኩምን እየ፤ ካባይ ረኃቑ!› ኽብሎም እየ። 24 ነዘን ቃላተይ ሰሚዑ ዝፍጽመን ኲሉ ገዝኡ ኣብ ልዕሊ ኰዂሒ ዝሠርሐ ለባም ሰብ ይመስል። 25ዝናም ዘነመ ወሓይዝ ወሓዙ ንፋሳትውን ነፈሱ ነቲ ገዛ ደፍእዎ፤ ኣብ ኰዂሒ ስለ ዝተመሥረተ ግና ኣይወደቐን። 26ነዘን ቃላተይ ሰሚዑ ዘይፍጽመን ኲሉ ኸዓ፤ ገዝኡ ኣብ ልዕሊ ኁፃ ዝሠርሐ ሰነፍ ሰብ ይመስል። 27ዝናም ዘነመ ወሓይዝ ወሓዙ ንፋሳት ነፈሱ ነቲ ገዛ ደፍእዎ ወደቐውን ኣወዳድቓኡ ድማ ዓብዪ ኾነ።  28ኢየሱስ ነዝ ነገር እዙይ ምስ ወድአ እቶም ሕዝቢ ብትምህርቱ ተደነቑ። 29ከም መምህራን ሕጊ ዘይኮነስ ሥልጣን ከም ዘለዎ ኾይኑ ይምህሮም ነበረ እሞ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\