ወንጌል ማቴዎስ 8

1ካብቲ እምባ ኽወርድ እንተሎ ብዙኃት ሰባት ተኸተልዎ። 2እንሆ ኸዓ ሓደ ለምጻም ቀሪቡ  ጐይታይ! እንተፈቐራድካስ ክተንጽሀኒ ትኽእል ኢኻ  እናበለ ሰገደሉ። 3ኢየሱስ ከዓ ኢዱ ዘርጊሑ ዳህሰሶ፤  ፍቓደይ እዩ፤ ንጻህ!  ድማ በሎ፦ ሽዑ ንሽዑ ኸዓ ካብ ለምጹ ነጽሀ። 4ኢየሱስ ድማ  ንሓደ እኳ ኸይትነግር ተጠንቀቕ! ግና ርእስኻ ንካህን ኣርኢ፤ ንኣኣቶም ንምስክር ምእንቲ ክኾኖምውን ከምቲ ሙሴ ዝኣዘዞ መባእ ኣቕርብ!  በሎ። 5- 6ኢየሱስ ናብ ቅፍርናሆም ምስ ኣተወ ሓደ ሓለቓ ሚእቲ ናብኡ ቐሪቡ  ጐይታይ! ወደይ መፃጕዕ ኾይኑ ኣብ ገዛ ደቂሱ የመና ይሳቐ ኣሎ  እናበለ ለመኖ። 7ኢየሱስ ድማ  መጺአ ኸሕውዮ እየ  በሎ። 8እቲ ሓለቓ ሚእቲ ኸዓ  ጐይታይ! ናብ ገዛይ ክትኣቱ ኣይግብአንን፤ ግና ብቓልካ ኣዝዝ ወደይ ድማ ኽሓዊ እዩ። 9ኣነውን ሹም እየ፤ ኣብ ትሕተይ ዝእዝዞም ወታደራት ኣለዉኒ፤ ነዙይ ኪድ› እብሎ ይኸይድ፤ ነቱይ ከዓ ነዓ› እብሎ ይመጽእ፤ ንሓሽከረይ ድማ ከምዙይ ግበር› እንተበልክዎ ይገብር  በሎ። 10ኢየሱስ ነዙይ ሰሚዑ ተደነቐ፤ ምልስ ኢሉ ነቶም ዝስዕብዎ ዝነበሩ ድማ፦  እማን እብለኩም ኣለኹ፤ ክንድዙይ ዝኣክል እምነት ዘለዎ ኣብ እስራኤል እኳ ኣይረኸብኩን። 11ብዙኃት ካብ ምብራቕን ካብ ምዕራብን ክመጹ እዮም፤ ኣብ መንግሥተ ሰማያት ምስ ኣብርሃምን ይስሓቅን ያዕቆብንውን ክቕመጡ እዮም። 12ደቂ መንግሥቲ ግና ናብቲ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ጸልማት ክድርበዩ እዮም፤ ኣብኡ ድማ ብኽያትን ምሕርቃም ኣስናንን ክኸውን እዩ  በሎም። 13ሽዑ ኢየሱስ ነቲ ሓለቓ ሚእቲ  ኪድ ከም ዝኣመንካዮ ይኹነልካ  በሎ። እቲ ወዱ ኸዓ በታ ሰዓት እቲኣ ሓወየ። 14ኢየሱስ ናብ እንዳ ጴጥሮስ ምስ ኣተወ ንሓማት ጴጥሮስ ብረስኒ ተትኂዛ ደቂሳ ረኸባ። 15ኢዳ ምስ ዳህሰሳ ግና ረስና ኃደጋ፤ ተሢኣ ድማ ኣገልገለቶም። 16- 17ምስ መሰየ ኣጋንንቲ ዝኃደርዎም ብዙኃት ናብኡ ኣምጽኡ፤ እቲ ብነቢይ ኢሳይያስ  ንሱ ድኻምና ወሰደ ሕማምናውን ፆረ  ዝተብሃለ ምእንቲ ኽፍጸም ብቓሉ መናፍስቲ ኣውፅአ፤ ሕማም ንዘለዎም ኲሎም ድማ ኣሕወዮም። 18ኢየሱስ ኣብ ዙርያኡ ብዙኅ ሕዝቢ ምስ ረአየ ናብቲ ማዕዶ ባሕሪ ኽሳገሩ ኣዘዘ። 19ሓደ መምህር ሕጊ ናብኡ ቐሪቡ  መምህር! ናብ እትኸዶ ዂሉዶ ክኽተለካ?  በሎ። 20ኢየሱስ ድማ  ንወኻሩ ጕድጓድ ኣለወን፤ ነዕዋፍ ሰማይውን መጽለሊ ኣለወን፤ ወዲ ሰብ ግና ርእሱ ዘጸግዐሉ እኳ የብሉን  በሎ። 21ሓደ ኻልእ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ኸዓ  ጐይታይ! ንቐደም ክኸይድ እሞ ነቦይ ክቐብሮ ፍቐደለይ!  በሎ። 22ኢየሱስ ግና  ንስኻስ ተኸተለኒ ደኣ ምውታንስ ንምውታኖም ክቐብርዎም ኅደጎም  በሎ። 23ናብ ጃልባ ምስ ደየበ ደቀ መዛሙርቱ ተኸተልዎ። 24እንሆ ኸዓ እታ ጃልባ ብማዕበል ክሳዕ እትድፈን ኣብቲ ባሕሪ ብርቱዕ ምንዋጽ ኮነ፤ ንሱ ግና ደቂሱ ነበረ። 25ደቀ መዛሙርቱ ቐሪቦም  ኦ ጐይታ! ከይንመውት ኣድኅነና!  እናበሉ ኣንቅሕዎ። 26ንሱ ኸዓ  ኣቱም እምነት ዝጐደለኩም! ንምንታይ ትፈርሑ?  በሎም። ሽዑ ተሢኡ ንንፋስን ንባሕርን ገሠጾም እሞ ዓብዪ ህድኣት ኮነ። 27እቶም ሰባት ከዓ  እዝ ንፋስን ባሕርን ዝእዘዝዎስ ከመይ ዝበለ እዩ!  ኢሎም ተገረሙ። 28ኢየሱስ ናብ ማዕዶ ሃገር ጌርጌሴኖን ምስ በጽሐ ሓደ እኳ በታ መንገዲ ምኅላፍ ክሳዕ ዝስእን የመና ሕሱማት ዝነበሩ ኣጋንንቲ ዝኃደርዎም ክልተ ሰባት ካብ መቓብራት ወፂኦም ተራኸብዎ። 29እንሆ ኸዓ  ኢየሱስ ወዲ እግዚኣብሔር! ንስኻ ምሳና እንታይ ኣለካ? ጊዜኡ እንተይበጽሐዶ ኽተሳቕየና ናብዙይ መፂእኻ?  እናበሉ ዓው ኢሎም ኣእወዩ። 30ካብኣቶም ርሕቕ ኢሉ ብዙኅ መጓሰ ሓሰማታት ተዋፊሩ ነበረ። 31እቶም ኣጋንንቲ ድማ  እተውፅአና እንተ ዄንካስ ናብዝ መጓሰ ሓሰማታት ስደደና  ኢሎም ለመንዎ። ንሱ ኸዓ  ኪዱ  በሎም። 32ወፂኦም ድማ ናብቶም ሓሰማታት ከይዶም ኣተዉ። እንሆ ኸዓ እቶም መጓሰ ሓሰማታት ናብቲ ባሕሪ ጸደፉ፤ ኣብቲ ባሕርውን ጠሊቖም ሞቱ። 33እቶም ጓሶት ግና ሃዲሞም ናብ ከተማ ኣተዉ፤ እቲ ዝኾነ ዂሉን ብዛዕባ እቶም ኣጋንንቲ ኃዲሮምዎም ዝነበሩ ሰባትን ከዓ ኣውረዩ። 34እንሆ ድማ ዂሎም ሕዝቢ እታ ኸተማ ንኢየሱስ ክራኸብዎ ወፁ፤ ምስ ረአይዎ ድማ ካብ ዓዶም ክወፀሎም ለመንዎ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\