ወንጌል ማቴዎስ 9

1ኢየሱስ ናብ ጃልባ ደይቡ ምስ ተሳገረ ናብ ዓዱ መጸ። 2እንሆ ኸዓ ኣብ ዓራት ዝደቀሰ ሓደ መፃጕዕ ናብኡ ኣምጽኡሉ፤ ኢየሱስ ድማ እምነቶም ርእዩ ነቲ መፃጕዕ  ኣይዞኻ ወደይ! ኃጢኣትካ ተኃዲጉልካ እዩ  በሎ። 3እንሆ ኸዓ ገሊኦም ካብ መምህራን ሕጊ ብልቦም  እዙይስ ንእግዚኣብሔር ይጻረፍ ኣሎ!  በሉ። 4ኢየሱስ ድማ ሓሳባቶም ፈሊጡ ኸምዙይ በሎም፦  ስለምንታይ ብልብኹም ክፉእ እትሓስቡ? 5ኣየናይ ይቐልል? ኃጢኣትካ ተኃዲጉልካ› ምባልዶ ወይ ተሥእሞ ኺድ!› ምባል? 6እምበኣርከስ ወዲ ሰብ ኣብ ምድሪ ኃጢኣት ክኃድግ ሥልጣን ከም ዘለዎ ምእንቲ ኽትፈልጡ  ኢሉ ሽዑ ነቲ መፃጕዕ  ተሥእ! ዓራትካ ኣልዒልካ ናብ ገዛኻ ኺድ!  በሎ። 7ተሢኡ ድማ ናብ ገዛኡ ኸደ። 8እቶም ሕዝቢ ኸዓ ነዙይ ርእዮም ተደነቑ፤ ንሰብ ከምዙይ ዝበለ ሥልጣን ንዝሃበ እግዚኣብሔር ድማ ኣመስገንዎ። 9ኢየሱስ ካብኡ ምስ ኃለፈ ማቴዎስ ዝስሙ ሰብኣይ ኣብቲ ቐረጽ ዝቕረፀሉ ተቐሚጡ ረአየ እሞ  ተኸተለኒ!  በሎ፤ ንሱ ድማ ተሢኡ ተኸተሎ። 10ብድኅርዙይ ኣብ እንዳ ማቴዎስ ኣብ ማእዲ ምስ ተቐመጠ እንሆ ብዙኃት ተቐበልቲ ቐረጽን ኃጥኣንን ምስ ኢየሱስን ደቀ መዛሙርቱን ተቐመጡ። 11ፈሪሳውያን ከዓ ነዙይ ርእዮም ንደቀ መዛሙርቱ፦  መምህርኩም ምስ ተቐበልቲ ቐረፅን ኃጥኣንን ስለምንታይ ይበልዕ?  በልዎም። 12ኢየሱስ ነዙይ ሰሚዑ   ንሓኪም ሕሙማት እምበር ጥዑ ያት ኣይደልይዎን እዮም። 13ምሕረት ደኣ እምበር መሥዋዕቲ ኣይኮንኩን ዝደሊ› ዝብል እንታይ ምዃኑ ኺዱ መርሚርኩም ፍለጡ። ኣነ ንኃጥኣን ናብ ንስሓ ኽጽውዕ እምበር ንጻድቃን ክጽውዕ ኣይመጻእኹን  በሎም። 14ሽዑ ደቀ መዛሙርት ዮሓንስ ናብ ኢየሱስ መጺኦም  ንሕናን ፈሪሳውያንን ብዙኅ ንጸውም ደቀ መዛሙርትኻ ደኣ ስለምንታይ እዮም ዘይጾሙ?  በልዎ። 15ኢየሱስ ከዓ ኸምዙይ በሎም፦  መርዓዊ ምስኣቶም እንተሎ ኣዕርኽቲ መርዓዊ ኽጾሙን ክኃዝኑን ይኽእሉ ድዮም? ግና መርዓዊ ካብኣቶም ዝውሰደላ መዓልቲ ኽትመጽእ እያሞ ሽዑ ኽጾሙ እዮም። 16ሓድሽ ቍራፅ ዓለባ ኣብ ብላይ ክዳን ዝልግብ ሓደ እኳ የለን፤ እቲ መልግባ ነቲ ጥዑይ ይልክሞ እዩሞ እቲ ምቕዳዱ ኸዓ ዝገደደ ይኸውን። 17ንሓድሽ ወይኒ ኣብ ዝበለየ አሕርብቲ ኣይመልእዎን እዮም፤ እንተ ተገብረውን እቲ አሕርብቲ ይቕደድ፤ እቲ ወይኒውን ይፈስስ፤ እቲ አሕርብቲ ኸዓ ይበላሾ። ንሓድሽ ወይኒ ግና ኣብ ሓደሽ አሕርብቲ ይመልእዎ፤ ክልቲኦም ድማ ይሕለዉ።  18እዝ ነገራት እዙይ እናነገሮም እንተሎ መራሒ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ መጺኡ  ጓለይ ሕዚ ሕዚ! ሞይታ፤ ንዓ ኢድካ ኣንብረላ እሞ ኽትሓዊ እያ  እናበለ ሰገደሉ። 19ጐይታ ኢየሱስ ድማ ተሢኡ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ተኸተሎ። 20- 21እንሆ ካብ ዓሠርተ ኽልተ ዓመት ጀሚሩ ደም ዝፈሳ ዝነበረ ሓንቲ ሰበይቲ ብልባ  ዘፈር ክዳኑ ጥራሕ እንተ ነኺአ ኽሓዊ እየ  ኢላ ብልባ ትሓስብ ስለ ዝነበረት  ብድኅሪኡ መጺኣ ዘፈር ክዳኑ ነኽአት። 22ኢየሱስ ከዓ ግልጽ ኢሉ ረአያ እሞ  ኣይዞኺ ጓለይ! እምነትኪ ኣሕውያትኪ  በላ። እታ ሰበይቲ ድማ በታ ሰዓት እቲኣ ሓወየት። 23ኢየሱስ ኣብ ገዛ እቲ መራሒ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ ምስ በጽሐ ነፋሕቲ መለኸት ኃዘንን ዋይ ዋይ ዝብሉ ሕዝብን ምስ ረአየ፤ 24 እዛ ጓል ደቂሳ እያ ዘላ እምበር ኣይሞተትን እሞ ድኅር በሉ!  በሎም። ንሳቶም ድማ ሰሓቕዎ። 25እቶም ሕዝቢ ምስ ወፁ ኣትዩ ኢዳ ኃዛ፤ እታ ጓል ከዓ ተሥአት። 26ኣብ ኲላ እታ ሃገርውን ዝናኡ ተሰምዐ። 27ኢየሱስ ካብኡ ምስ ኃለፈ ክልተ ዕዉራት ዓው ኢሎም  ኦ! ወዲ ዳዊት! መሓረና!  እናበሉ ተኸተልዎ። 28ናብ ገዛ ምስ ኣተወ ኸዓ እቶም ዕዉራት ናብኡ መጹ፤ ኢየሱስ ድማ  እዙይ ክገብር ከም ዝኽእልዶ ተኣምኑ ኢኹም?  በሎም። ንሳቶም ከዓ  እወ ጐይታ  በልዎ። 29ንሱ ድማ  ከም እምነትኩም ይኹነልኩም  እናበለ ኣዒንቶም ዳህሰሶም። 30ሽዑ ኣዒንቶም በርሃ። ኢየሱስ ድማ  ንሓደ እኳ ኸይትነግሩ  ኢሉ ኣበርቲዑ ኣጠንቀቖም። 31ንሳቶም ግና ወፂኦም ኣብ ኲላ እታ ዓዲ ብዛዕባኡ ኣውረዩ። 32ንሳቶም ምስ ወፁ ድማ እንሆ ሓደ ጋኔን ዝኃደሮ በሃም ኣምጽኡሉ። 33ኢየሱስ ነቲ ጋኔን ምስ ኣውፅኦ እቲ በሃም ተዛረበ። እቶም ሕዝቢ ድማ  ከምዙይ ዝበለ ነገር ኣብ እስራኤል ከቶ ኣይተርአየን  ኢሎም ተገረሙ። 34ፈሪሳውያን ግና  ንኣጋንንቲ ብሓለቓ ኣጋንንቲ የውፅኦም ኣሎ  በሉ። 35ኢየሱስ ከዓ ኣብ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ እናመሃረ ወንጌል መንግሥቲ እናሰበኸ ኣብቲ ሕዝቢ ዝነበሩ ድዉያትን ሕሙማትን ኲሎም እናሕወየ ኣብ ኲለን ከተማታትን ዓድታትን ይዘዋወር ነበረ። 36ብዙኅ ሕዝቢ ምስ ረአየ ሓላዊ ኸም ዘይብለን ኣባጊዕ ግፉዓትን ዝተበታተኑን ነበሩ እሞ ራህርሀሎም። 37ሽዑ ንደቀ መዛሙርቱ  ኣዝመርኡ ብዙኅ እዩ፤ ሠራሕተኛታት ግና ውሑዳት እዮም። 38ስለዙይ ነቲ ጐይታ ኣዝመራ ነዝመራኡ ሠራሕተኛታት ክሰድድ ለምንዎ  በሎም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\