መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ፊልጵስዩስ 1

1ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣገልገልቲ ኻብ ዝኾኑ ጳውሎስን ጢሞቴዎስን ናብቶም ኣብ ፊልጵስዩስ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዉ ዂሎም ኣመንቲ ምስ ኤጲስ ቆጶሳትን ዲያቆናትን። 2ናይ እግዚኣብሔር ኣቦናን ናይ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምሳኻትኩም ይኹን። 3ኲልሻዕ ንኣኻትኩም ክዝክር እንተለኹ ንኣምላኸይ አመስግኖ። 4ኣብ ኲሉ ጸሎተይ ምእንቲ ዂልኻትኩም ብሓጐስ እጽሊ ኣለኹ። 5ካብ መጀመርታ ኽሳዕ ሕዚ ኣብ ስብከት ወንጌል ተሓባበርቲ ስለ ዝኾንኩም ንእግዚኣብሔር አመስግኖ ኣለኹ። 6እቲ ኣብ ሕይወትኩም ሠናይ ግብሪ ዝጀመረ እግዚኣብሔር ክሳዕ እታ ክርስቶስ ኢየሱስ ተመሊሱ ዝመጸላ መዓልቲ ኸም ዝፍጽሞ ርግጸኛ እየ። 7ኲልኻትኩም ኣብ ልበይ ስለ ዘለኹም ብዛዕባ ዂልኻትኩም ክሓስብ ግቡእ እዩ። ተኣሲረ እንተለኹ ኾነ ንወንጌል ክምሥርታን ክማጐተላን እንተለኹ ንስኻትኩም ኲልኹም ኣብዚ ጸጋ እዙይ መኻፍልተይ ኢኹም። 8ብፍቕሪ ክርስቶስ ኢየሱስ ንዂልኻትኩም ከመይ ገይረ ኸም ዝናፍቐኩም እግዚኣብሔር ምስክረይ እዩ። 9ፍቕርኹም ብዂሉ ፍልጠትን ምስትውዓልን ብዝበለጸ እናበዝኀ ምእንቲ ክኸይድ እጽሊ ኣለኹ። 10እዙይውን ነቲ ዝበለጸ መርሚርኩም ክትፈልጡ በታ ክርስቶስ ተመሊሱ ዝመጸላ መዓልቲ ንጹሓትን ነቐፋ ዘይብልኩምን ኮይንኹም ምእንቲ ኽትርከቡ 11ንኽብሪ እግዚኣብሔርን ንውዳሴኡን ከዓ በቲ ኻብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጽእ ፍረ ጽድቂ ምእንቲ ኽትምልኡ እጽሊ ኣለኹ። 12ኣቱም ኣኅዋተይ! እቲ ዝበጽሐኒ ነገር ኲሉ ንምስፋሕ ወንጌል የመና ከም ዝጠቅም ክትፈልጡ እደሊ ኣለኹ። 13ስለዙይውን ምእንቲ ክርስቶስ ተኣሲረ ኸም ዘለኹ በቶም ቤተ መንግሥት ዝሕልዉ ወታደራትን በቶም ኲሎም ካልኦትን ተፈሊጡ ኣሎ። 14ዝበዝኁ ኻብቶም ኣኅዋት ድማ ብምኽንያት ምእሳረይ ኣብ ጐይታ ጸንዑ ፤ ብዘይ ፍርኃት ቃል እግዚኣብሔር ንምንጋርውን ዝበለጸ ትብዓት ረኸቡ። 15ገሊኦም ብቕንእን ብቕጽጽን ገሊኦም ግና ብሓቀኛ ፍቕሪ ብዛዕባ ክርስቶስ ይሰብኩ ኣለዉ። 16እዞም ዳኅረዎት ንወንጌል ስለ ዝተማጐትኩላ ኸም ዝተኣሰርኩ ፈሊጦም ብፍቕሪ ይሰብኩ ኣለዉ። 17እቶም ቐዳሞት ግና ኣብ ርእሲ ምእሳረይ ተወሳኺ መከራ ኸምጽኡለይ ደልዮም ብቕንዕና ዘይኮነስ ብሻራ ብዛዕባ ክርስቶስ ይሰብኩ ኣለዉ። 18ይኹን ደኣ እምበር እንተስ ብተንኰል እንተስ ብቕንዕና ብዝኾነ መንገዲ ክርስቶስ ይስበኽ ኣሎ፤ በዙይ ድማ እሕጐስ ኣለኹ። 19ገናውን ክሕጐስ እየ፤ እዝ ተግባር እዙይ ብጸሎትኩምን ብረድኤት መንፈስ ኢየሱስ ክርስቶስን ንድኅነተይ ከም ዝኸውን እፈልጥ እየሞ 20ሥራሐይ ንምፍጻም ከምዘይኃፍር በዓል ምሉእ ሃረርታን ተስፋን እየ። ከምቲ ዂልሻዕ ሕዝውን እንተ ኾነ እንተስ ብሕይወት እንተስ ብሞት ንክርስቶስ ብሥጋይ ከኽብሮ እየ። 21ንኣይ ሕይወት ማለት ክርስቶስ እዩ፤ ሙማት ድማ ረብኃይ እዩሞ። 22ብሕይወት እንተ ደኣ ኽነብር ኮይነ ገና ፍረ ዘለዎ ሥራሕ ኣለኒ ማለት እዩ። ነየናይ ከም ዝመርጽ ግና ኣይፈልጥን እየ። 23በዘን ክልተ ነገራት እዚኣተን እጭነቕ ኣለኹ፤ ብዝበለጸ ዝሕሸኒ ስለ ዝኾነ ግና ካብዙይ ተፈልየ ምስ ክርስቶስ ክኸውን ሃረርታይ እዩ። 24እንተኾነ ግና ብሕይወት ምጽንሐይ ንኣኻትኩም ኣድላዪ እዩ። 25በዙይ ብምትእምማን ብእምነት ክትዓብዩን ክትሕጐሱን ብሕይወት ጸኒሐ ምሳኻትኩም ከምዝኸውን ተረዲአ ኣለኹ። 26መሊሰ ናባኻትኩም ምስ መጻእኹ ብኣይ ምኽንያት ብኢየሱስ ክርስቶስ ዘለኩም ሓጐስ ክበዝኀልኩም እዩ። 27ዝኾነ እንተ ኾነ ክርእየኩም እንተ መጻእኹ ወይ ኣብ ርኁቅ እንተለኹ ብሓደ መንፈስ ጸኒዕኹም ምእንቲ እምነት ወንጌል ብሓደ ልቢ ትጋደሉ ምህላውኩም ምእንቲ ኽሰምዕ ኣካይዳኹም ንወንጌል ክርስቶስ ዝበቅዕ ይኹን። 28በቶም ዝቃወሙኹም ኣይትደንግፁ፤ እዙይ እቲ ኻብ እግዚኣብሔር ዝኾነ ንኣኣቶም ናይ ጥፍኣት ንኣኻትኩም ግና ናይ ድኅነት ርኡይ ምልክት እዩሞ። 29እቲ ተውሂቡኩም ዘሎ ጸጋ ኸዓ ብእኡ ኽትኣምኑ ጥራሕ ዘይኮነስ ምእንትኡውን መከራ ኽትቅበሉ እዩ። 30ስለዙይ ናይቲ ኣባይ ዝርአኹምዎ ሕዚውን እትሰምዕዎ ዘለኹም ገድሊ ተኻፈልቲ ኢኹም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\