መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ፊልጵስዩስ 2

1እምበኣር ናይ ክርስቶስ ብምዃንኩም ምትብባዕ እንተልይኩም ናይ ፍቕሪ ምጽንናዕ እንተልይኩም ምስ መንፈስ ቅዱስ ኅብረት እንተልይኩም ለውሃትን ርህራሀን እንተልይኩም 2ብሓንቲ ሓሳብ ብምስምማእ ብሓንቲ ፍቕሪ ብሓደ ልቢ ብምሥራሕ ንሓጐሰይ ምሉእ ግበሩለይ። 3ሓንቲ ነገር እኳ  ጥቕሚ ርእስኻ ብምቕዳም ወይ ንኸንቱ ውዳሴ ኢልኩም ኣይትግበሩ። እኳ ደኣ ትሕትና ብምልባስ እቶም ካልኦት ካባኻትኩም ከም ዝበልጹ ጌርኩም ቊጸሩ። 4ነፍስ ወከፍ ናይ ካልኦት ጥቕሚውን እምበር ናይ ርእሱ ጥቕሚ ጥራሕ ኣይሕሰብ። 5ከምዙይ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘርአዮ ትሕትና ኣብ ሕይወትኩም ክህሉ ይግባእ። 6ንሱ ብባህርዩ ኣምላኽ እኳ እንተ ኾነ፦ ነቲ ማዕረ ኣምላኽ ምዃኑ ከም ምምንዛዕ ኣይቖጸሮን። 7እኳ ደኣ ሰብ ብምዃን መልክዕ ባርያ ብምውሳድ ብፍቓዱ ንርእሱ ድኻ ገበረ። 8ንርእሱ ኣዋሪዱ ኽሳዕ ሞት ክሳዕ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ሙማትውን ተኣዘዘ። 9ስለዙይ እግዚኣብሔር ልዕሊ ዂሉ ልዕል ኣበሎ፤ ልዕሊ ዂሉ ስም ዝኾነ ስም ከዓ ሃቦ። 10ስለዙይ ንኽብሪ ስም ኢየሱስ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ዘሎ ዂሉ ፍጥረት ብብርኩ ምእንቲ ኽምብርከኽ 11ንኽብሪ እግዚኣብሔር ኣብ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ጐይታ ኸም ዝኾነ ኲሉ ኣንደበት ክምስክር እዩ። 12እምበኣርከስ ኣቱም ፍቑራተይ! ከምቲ ዂልሻዕ ተኣዘዝቲ ዝነበርኩም ሕዚ ኸዓ ኣብ ቅድመይ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣውራ እኳ ደኣ ብድኅረይ ብፍርኃትን ብራዕድን ናይ ርእስኹም ድኅነት ንምፍጻም ተጊህኹም ሥርሑ። 13ነቲ እግዚኣብሔር ብፍቕሩ ዝመደቦ ምእንቲ ኽትደልዩን ክትገብሩን እግዚኣብሔር ባዕሉ እዩ ኣባኻትኩም ዝሠርሕ ዘሎሞ። 14ንዂሉ ብዘይ ምጕርምራምን ብዘይ ምትህልላኽን ግበርዎ። 15እዙይ እንተኾይኑ ኣብ ማእኸል እዛ ቐይናንን ጠዋይን ትውልዲ እዚኣ ጕድለት ዘይብሎም ንጹሃትን ነቐፋ ዘይብሎም ውሉድ እግዚኣብሔርን ኴንኩም ኣብዛ ዓለም እዚኣ ኸም ከዋኽብቲ ኽተብርሁ ኢኹም። 16እዙይ ከዓ ነቲ ቓል ሕይወት ኣጽኒዕኹም እንተ ኂዝኩምዎ እዩ፤ በታ ክርስቶስ ተመሊሱ ዝመጸላ መዓልቲ ኸዓ ብኸንቱ ስለ ዘይጐየኹን ስለ ዘይፀዓርኩን ክምካሕ እየ። 17ኣብ እተቅርብዎ ናይ እምነትኩም መሥዋዕቲ ደመይ ኣፍሲሰ እንተዝቐርብውን ደስ ይብለኒ፤ ተሳተፍቲ ሓጐሰይ ብምዃንኩም ባህ ይብለኒ። 18ንስኻትኩምውን ከምኡ ደስ ይበልኩም፤ ምሳይውን ተሓጐሱ። 19ሃለዋትኩም ሰሚዐ ኣነውን ክሕጐስን ባህ ክብለንን ንጢሞቴዎስ ቀልጢፈ ናባኻትኩም ክልእኾ ብጐይታና ኢየሱስ ተስፋ እገብር ኣለኹ። 20ንጽቡቕኩም ዝሓልን ዝግደስን ካልእ ከምኡ ዝበለ የብለይን። 21ኲላቶም ጥቕሚ ርእሶም እምበር ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይግደሱን እዮም። 22ጢሞቴዎስ ግና ውሉድ ነቦኡ ኸምዝእዘዝ ምሳይ ኮይኑ ንወንጌል ብምግልጋል ብቕዓቱ ኸም ዘርአየ ትፈልጡ ኢኹም። 23እምበኣር ኲነታተይ ሪአ ንእኡ ብቕልጡፍ ክሰደልኩም ተስፋ እገብር ኣለኹ። 24ኣነ ባዕለይውን ድኅሪ ቑሩብ ጊዜ ኽመጽእ ብጐይታ ተስፋ እገብር ኣለኹ። 25ነቲ ኃወይ መሣርሕተይ ምሳይ ዝተሰለፈ ናይ ክርስቶስ ወታደር ብምዃን ከዓ ብጻየይ ብዘድልየኒ ኽድግፈኒ ዝለኣኽኩምዎ ኣፍሮዲጡውን መሊሰ ኽልእኸልኩም ግዲ ኾይኑ ተርእዩኒ ኣሎ። 26ንሱ ብዙኅ ናፊቑኩም ኣሎ፤ ምሕማሙ ኸም ዝሰማዕኹም ስለ ዝፈለጠ ኸዓ ተጨኒቑ ኣሎ። 27ብርግጽ ሓሚሙ ናብ ሞት ቀሪቡ ነይሩ፤ እግዚኣብሔር ግና ራህረሀሉ፤ ኃዘን ኣብ ልዕሊ ኃዘን ምእንቲ ኸይውሰኸኒ ንኣይውን እዩ እምበር ንእኡ ጥራሕ ኣይኮነን ዝራህረሀሉ። 28ስለዙይ መሊስኩም ምስ ረአኹምዎ ምእንቲ ኽትሕጐሱ ኃዘነይውን ምእንቲ ኽቐልል ቀልጢፈ እሰዶ ኣለኹ። 29እምበኣር ብጐይታ ብምሉእ ታሕጓስ ተቐበልዎ። ነዞም ከምዚኣቶም ዝመሰሉ ሰባትውን ኣኽብርዎም። 30ንኣይ እትገብርዎ ኣገልግሎትኩም ምእንቲ ኽምልእ ብዛዕባ ሥራሕ ክርስቶስ ነፍሱ ንሞት ኣኅሊፉ ኽሳዕ ምሃብ በጺሑ ነይሩ እዩሞ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\