መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ፊልጵስዩስ 3

1ብዝተረፈ ኣኅዋተይ! ብጐይታ ተሓጐሱ። ብዛዕባዝ ነገርዙይ ደጊመ ኽጽሕፈልኩም ኣይስልክየንን እዩ፤ ንኣኻትኩም ንጥቕምኹም እዩሞ። 2ካብቶም ከም ኣኽላባት ከለፍለፍ ዝብሉ ገበርቲ ኽፉእ ተጠንቀቑ፤ ካብቶም ተገረዙ እናበሉ ሥጋ ሰብ ዝቖርጹ ተጠንቀቑ። 3ንሕና ብመንፈስ ንእግዚኣብሔር እነምልኽ ብሥጋ ዝግበር ኣፍኣዊ ሥርዓት ዘይኮነስ ብኢየሱስ ክርስቶስ እንምካሕ ዝኾንና ንሕና ኢና ብሓቂ ግሩዛት። 4ትምክሕቲ ዘድሊ እንተኾይኑስ ኣነውን ብዙኅ ኣለኒ። ሓደ በቲ ኣብ ሰብነት ዝግበር ኣፍኣዊ ሥርዓት ዘመክሕ ዘለዎ እንተ መሰሎውን ኣነ ኻብቲ ናቱ ዝበለጸ ኣለኒ። 5ኣነ ኣብ ሻምናይ መዓልቲ ዝተገረዝኩ ካብ ዓሌት እስራኤል ካብ ነገድ ብንያም ዝተወለድኩ ካብ ዕብራውያን ዕብራዊ እየ፤ ሕጊ ብምፍጻምውን ፈሪሳዊ እየ፤ 6ንቕንኢ ሃይማኖት ብዝምልከት ኣሳጓጕ ቤተ ክርስቲያን ሕጊ ብምፍጻም ንዝርከብ ጽድቂ ኸዓ ነቐፌታ ዘይብሉ እየ። 7እንተኾነ ነዝ ንኣይ ረብኃ ዝነበረ ምእንቲ ክርስቶስ ኢለ ዋጋ ኸም ዘይብሉ ቖጸርክዎ። 8እወ! ምእንቲ እቲ ማዕረ ዘይብሉ ፍልጠት ናይቲ ጐይታይ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዂሉ ነገር ከም ከንቱ ቖጸርክዎ። ምእንትኡ ኽብል ኲሉ እስእን ኣለኹ። ንእኡ ኽረክብን ምስኡ ክኸውንን ከዓ ንዂሉ ኸም ጐሓፍ እቖጽሮ ኣለኹ። 9እዙይ ከዓ ነቲ ኣብ ሕጊ ብምፍጻም ዝተመሥረተ ናይ ባዕለይ ጽድቂ ዘይኮነስ ኣብቲ ንክርስቶስ ብምእማን ዝተመሥረተ ካብ እግዚኣብሔር ዝኾነ ጽድቂ ንምርካብ እዩ። 10ከምኡ ኸዓ ንክርስቶስን ንሥልጣን ትንሣኤኡን ክፈልጥ ኣብ መከራኡ ኽካፈል ብሞቱውን ንእኡ ኽመስሎ እሞ 11ኣብ ትንሣኤ ሙታን ክበጽሕ እንተ ኸኣልኩ ኢለ እየ። 12ነዝ ዂሉ ድሮ ረኺበዮ ወይ ድማ ኽድሚ ሕዚ ፍጹም ኮይነ እየ ማለተይ ኣይኮነን። ክርስቶስ ኢየሱስ ናቱ ስለ ዝገበረኒ ግና ኣነ ድማ ነዝ ዂሉ ናተይ ክገብሮ ኢለ እፅዕር ኣለኹ። 13ኣኅዋተይ! ኣነ ግና ናተይ ከም ዝገበርክዎ ገይረ ንርእሰይ ኣይግምትን እየ፤ ሓደ ዝገብሮ ነገር ኣሎ፦ ነቲ ብድኅረይ ዘሎ እናረሳዕኹ ነቲ ኣብ ቅድመይ ዘሎ እናተመጣጠርኩ 14ናብቲ ናይ መወዳእታ ዕላማ ኣቢለ ናብቲ ዓስቢ ኣሰናፊነት ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ጽወዓ እጐዪ ኣለኹ። 15እምበኣር ብመንፈሳዊ ሕይወት ዝጠንከርና ዂልና እዙይ ንሕሰብ፤ ብዝኾነ ነገር ሓሳብኩም ዝተፈለየ እንተ ኾይኑ ድማ ንእኡውን እግዚኣብሔር ክገልጸልኩም እዩ። 16ሕዚ ግና በቲ በጺሕናዮ ዘለና ብእኡ ጸኒዕና ንንበር። 17ኣኅዋተይ! ንኣይ ምሰሉ፤ ነቶም በታ ዝሃብናኩም ኣርኣያ ዝነብሩ ኸዓ ኣስተውዕልዎም። 18ከምቲ ብዙኅ ጊዜ ዝነገርኩኹም ሕዚ ኸዓ እናነባዕኹ ዝነግረኩም ዘለኹ ብዙኃት ጸላእቲ መስቀል ክርስቶስ ኮይኖም ይነብሩ ኣለዉ። 19መወዳእትኦም ግና ጥፍኣት እዩ፤ ኣምላኾም ከብዶም እዩ፤ ክብረቶምውን በቲ ነውሮም እዩ፤ ሓሳቦም ከዓ ምድራዊ እዩ። 20ንሕና ግና ሃገርና ኣብ ሰማያት እዩ፤ ካብኡ ንዝመጽእ መድኃኒናን ጐይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽበ ኣለና። 21ንሱ በቲ ንዂሉ ኽመልከሉ ዝከኣሎ ኃይሊ ነዝ ዝተዋረደ ሰብነትና ለዊጡ ነቲ ኽቡር ሰብነቱ ኸምስሎ እዩ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\