መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ፊልጵስዩስ 4

1እምበኣር ኣቱም ኣነ ዘፍቅረኩምን ዝናፍቐኩምን ሓጐሰይን ኣኽሊለይን ዝኾንኩም ፍቑራት ኣኅዋተይ! ኣብ ጐይታ ጸኒዕኹም ንበሩ። 2ንኤዎድያንን ንስንጤኪንን ብጐይታ ብሓደ ሓሳብ ምእንቲ ኽሰማምዓ እምዕደን ኣለኹ። 3እወ ንስኻውን ኣታ እሙን መሣርሕተይ ክትድግፈን እልምነካ ኣለኹ። ንሳተን ምስ ቀሌምንጦስን ምስቶም ስሞም ኣብ መጽሓፍ ሕይወት ዝተጽሓፈ ኻልኦት መሣርሕተይን ምሳይ ብኣገልግሎት ወንጌል ዝፀዓራ እየንሞ። 4ብጐይታ ዂልሻዕ ተሓጐሱ፤ ደጊመ ተሓጐሱ እብል ኣለኹ። 5ልውህናኹም ኣብ ኲሉ ሰብ ይፈለጥ። ጐይታ ዝመጸሉ ጊዜ ቐረባ እዩ። 6ድልየትኩም ብጸሎትን ልመናን ምስ ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣቕርቡ እምበር ብሓደኳ ኣይትጨነቑ። 7እቲ ኻብ ኲሉ ምስትውዓል ንላዕሊ ዝኾነ ሰላም እግዚኣብሔር ድማ ንልብኹምን ሓሳብኩምን ብክርስቶስ ኢየሱስ ገይሩ ኽሕልዎ እዩ። 8ብዝተረፈ ኣኅዋተይ! ሓቂ ዝኾነ ዂሉ ክቡር ዝኾነ ዂሉ ቅኑዕ ዝኾነ ዂሉ ንጹህ ዝኾነ ዂሉ ተፈታዊ ዝኾነ ዂሉ ቅኑዕ ዝኾነ ዂሉ ብሉጽ ወይ ምስጉን ዝኾነ ነገር እንተልዩ ብዛዕባዝ ነገራት እዙይ ሕሰቡ። 9ነቲ ኻባይ ዝተምሃርኩምዎን ዝተቐበልኩምዎን ዝሰማዕኹምዎን ኣባይውን ዝርአኹምዎን ነገር ኲሉ ግበርዎ፤ ኣምላኽ ሰላም ከዓ ምሳኻትኩም ክኸውን እዩ። 10ድኅሪ ነዊሕ ጊዜ መሊስኩም ክትሓስቡለይ ስለዝተለዓዓልኩም ብጐይታ ኣብዚኀ እሕጐስ ኣለኹ። ምችዊ እዋን ኣይረኸብኩምን እምበር ቅድምውን ተሓስቡለይ ነይርኩም ኢኹም። 11እዙይ ዝብል ዘለኹ ስለ ዝሰኣንኩ ኣይኮነን፤ ዘለኒ የኣኽለኒ ምባል ተምሂረ እየሞ። 12ትሕት ምባል እፈልጥ፤ ኅልፍን ትርፍን ዘለካ ምዃን እፈልጥ፤ ኣብ ጽጋብ ኮነ ኣብ ጥሜት ብሃብቲ ኾነ ብድኽነት ኣብ ኲሉን ብዂሉን ናይ ምንባር ምሥጢር ተምሂረ ኣለኹ። 13በቲ ኃይሊ ዝህበኒ ክርስቶስ ንዂሉ እኽእሎ እየ። 14ኣብቲ መከራይ ተኻፈልቲ ብምዃንኩም ግና ጽቡቕ ገበርኩም። 15ኣቱም ሰብ ፊልጵስዩስ መጀመርታ ንስብከት ወንጌል ካብ መቄዶንያ ኽወፅእ እንተለኹ እንትርፊ ንስኻትኩም ብምሃብ ይኹን ብምቕባል ካልእ ቤተ ክርስቲያን ምሳይ ከምዘይ ተሓባበረ ባዕልኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም። 16ኣብ ተሰሎንቄ እንተለኹውን ሓደ ኽልተ ጊዜ ዘድልየኒ ረድኤት ሰዲድኩምለይ ኔርኩም ኢኹም። 17ኣነስ እቲ ፍረ ልግስናኹም ንኣኻትኩም ክበዝሐልኩም ኢለ እየ እምበር ውህብቶኹም ደልየ ኣይኮንኩን። 18ሕዚ ግና ዝኣክል እኳ ደኣ ኣኺሉ ዝተርፍ ኣለኒ፤ ነቲ ብኣፍሮዲጡ ዝለኣኽኩምዎ ምዑ ዝ ዝሽታኡ ንእግዚኣብሔር ዘሐጕስ ቅቡል መሥዋዕቲ ምስ ተቐበልኩ መሊኡለይ ኣሎ። 19ኣምላኸይ ከም መጠን ሃብቱ ብኽብሪ ብክርስቶስ ኢየሱስ ገይሩ ድልየትኩም ኲሉ ኽመልአልኩም እዩ። 20ንኣምላኽናን ኣቦናን ንዘለዓለመ ዓለም ክብሪ ይኹኖ! ኣሜን። 21ንዂሎም ነቶም ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘለዉ ኣመንቲ ሰላም በልዎም። እቶም ምሳይ ዘለዉ ኣኅዋትውን ሰላም ይብሉኹም ኣለዉ። 22ኲሎም ኣመንቲ ብኅልፊ እኳ እቶም ኣብ ቤተ መንግሥቲ ቄሣር ዘለዉ ዂሎም ሰላም ይብሉኹም ኣለዉ። 23ጸጋ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳኻትኩም ይኹን።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\