መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ፊልሞና 1

1ምእንቲ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱር ካብ ዝኾንኩ ጳውሎስን ካብ ኃውና ጢሞቴዎስን ናብቲ ፍቑርን መሣርሕትናን ዝኾነ ፊልሞና 2ናብ ኣፍብያ ሓፍትናን ናብቲ ምሳና ወታደር ክርስቶስ ዝኾነ ኣርክጳን ናብቶም ኣብ ቤት ፊልሞና ዝእከቡ ክርስቲያንን። 3ካብ እግዚኣብሔር ኣቦናን ካብ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ንኣኻትኩም ይኹን። 4ኣብ ጸሎተይ ክዝክረካ እንተለኹ ዂሉ ጊዜ ንኣምላኸይ አመስግን። 5እዙይ ከዓ ንኣመንቲ ከም እተፍቅርን ብጐይታና ብኢየሱስ ከም እተኣምንን ስለ ዝሰማዕኹ እየ። 6ነቲ ብክርስቶስ ዝረኸብናዮ ሠናይ ነገር ኣጸቢቕካ ምእንቲ ኽትርዳእ ነቲ ዘለካ እምነት ብትብዓት ክተካፍሎ እጽሊ ኣለኹ። 7ኣታ ኃወይ! ልቢ ኣመንቲ ስለ ዘጸናናዕኻ ብፍቕርኻ ብዙኅ ሓጐስን ምትብባዕን ረኺበ ኣለኹ። 8ስለዙይ ብክርስቶስ ኢየሱስ ብዘለኒ ብዙኅ ትብዓት ነቲ ኽትገብሮ ዝግብአካ ኽእዝዘካ ዝኽእል እኳ እንተ ኾንኩ 9ኣነ ጳውሎስ ሽማግለ ሕዚውን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱር ምእንቲ ፍቕሪ ኢለ 10ብዛዕባ እቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እንተለኹ ብክርስቶስ ዝወለድክዎ ወደይ ኣናሲሞስ እልምነካ ኣለኹ። 11ንሱ ቐደም ኣይጠቐመካን፤ ሕዚ ግና ንኣኻን ንኣይን ይጠቕመና እዩ። 12ነቲ ብልቢ ዘፍቅሮ ኣናሲሞስ መሊሰ ናባኻ እሰዶ ኣለኹ። 13ኣነ እኳ ወንጌል ብምስባኸይ ተኣሲረ ኣብ ዘለኹሉ ክንዳኻ ኾይኑ ኸገልግለኒ ምሳይ ከትርፎ ምደለኹ ነይረ። 14ግናኸ እቲ ሠናይ ግብርኻ ብድልየትካ እምበር ብግዲ ምእንቲ ኸይኸውን ብዘይ ፍቓድካ ሓንቲ እኳ ኽገብር ኣይደለኹን። 15ኣናሲሞስ ንሓፂር ጊዜ ዝተፈለየካ ምናልባሽ ንሓዋሩ ምሳኻ ምእንቲ ኽነብር እዩ ዝኸውን። 16ደጊም ከም ባርያ ዘይኮነስ ካብ ባርያ ዝበለጸ ኸም ፍቑር ኃውካ እዩ። ኣነ የመና እየ ዘፍቅሮ፤ ንስኻ ግዳ ብሥጋን ብጐይታን ኃውካ ንዝኾነ ክንደይ ኣብሊጽካ ዘይተፍቅሮ! 17እምበኣር ከም ኃው ትርእየኒ እንተ ዄንካስ ንኣይ ከም እትቕበለኒ ጌርካ ተቐበሎ። 18እንተ በዲሉካ ወይ ንሱ ዝኸፍለካ ዕዳ እንተልዩ ካባይ ድለዮ። 19ኣነ ጳውሎስ ክንድኡ ክኸፍለካ እየ ኢለ ብኢደይ እጽሕፈልካ ኣለኹ። ንስኻውን በዓል ዕዳይ ከም ዝኾንካ ምዝራብ ኣየድልየንን እዩ። 20እወ ኣታ ኃወይ! ካባኻስ ብጐይታ ኽጥቀም እደሊ ኣለኹሞ ብክርስቶስ ንልበይ ኣዕርፈለይ። 21ካብዝ ዝብለካ ዘለኹ ኣብሊጽካ ኸም እትገብር ፈሊጠ ከም እትእዘዘኒውን ኣሚነ እየ ዝጽሕፈልካ ዘለኹ። 22ከምኡውን እግዚኣብሔር ጸሎትኩም ሰሚዑ  ናባኻትኩም ክመጽእ ከም ዝገብረኒ ተስፋ ኣለኒ እሞ ሥፍራ ኣዳልወለይ። 23ምእንቲ ንኢየሱስ ክርስቶስ ክብል ምሳይ ተኣሲሩ ዘሎ ኤጳፍራስ ሰላም ይብለካ ኣሎ። 24ከምኡውን እቶም መሣርሕተይ ዝኾኑ ማርቆስ ኣርስጠርኮስ ዴማስ ሉቃስ ሰላም ይብሉኻ ኣለዉ። 25ጸጋ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳኻትኩም ይኹን። ኣሜን።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\