ራእይ ዮሓንስ 1

1ብቕልጡፍ ክኸውን ዘለዎ ነገልገልቱ ምእንቲ ኽገልጸሎም ኢሉ እግዚኣብሔር ንመልኣኹ ልኢኹ ንኣገልጋሊኡ ዮሓንስ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገለጸሉ ራእይ እዙይ እዩ። 2ዮሓንስ ከዓ ስለ ቓል እግዚኣብሔርን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝመሃሮ ሓቅን ብዛዕባ እቲ ዝረአዮ ዂሉ ነገር መስከረ። 3እቲ እዙይ ዝፍጸመሉ ዘመን ቀረባ ስለ ዝኾነ ድማ እቲ ነዝ ቓል ትንቢት እዙይ ዘንብብ ብፁዕ እዩ፤ እቶም ዝሰምዕዎን ነቲ ኣብኡ ተጽሒፉ ዘሎ ዝፍጽምዎንውን ብፁዓን እዮም። 4- 5ካብ ዮሓንስ ናብተን ኣብ እስያ ዘለዋ ሸውዓተ ኣብያተ ክርስቲያን፦ ካብቲ ዘሎን ዝነበረን ዝመጽእን ካብቶም ኣብ ቅድሚ ዙፋኑ ዘለዉ ሸውዓተ መናፍስትን ካብቲ ካብ ሞት ብምትሣእ በዂሪ ዝኾነን እሙን ምስክርን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ሰላምን ምሳኻትኩም ይኹን። ነቲ ዘፍቀረና ካብ ኃጢኣትናውን ብደሙ ሓራ ዘውፅአና 6ንእግዚአብሔር ኣቦኡ ኽነገልግል ድማ ነገሥታትን ካህናትን ዝገበረና ኽብርን ሥልጣንን ንዘለዓለመ ዓለም ንእኡ ይኹኖ። ኣሜን። 7እንሆ ንሱ ብደመና ኽመጽእ እዩ፤ ኲሎም ሰባት እቶም ዝወግእዎውን እንተይተረፉ ኽርእይዎ እዮም፤ ኲሎም ዓሌታት ምድሪ ድማ ብእኡ ምኽንያት ክበኽዩ እዮም። እወ ክኸውን እዩ። ኣሜን። 8እቲ ዘሎን ዝነበረን ዝመጽእን ኲሉ ዝኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣልፋን ኦሜጋን ኣነ እየ ይብል ኣሎ። 9ኣነ ኣብቲ ብኢየሱስ ዝረኸብናዮ መንግሥቲ መዋርስትኹም ኣብ መከራኹምን ብትዕግሥቲ ምጽናዕኹምን መኻፍልትኹም ዝኾንኩ ኃውኩም ዮሓንስ ቃል እግዚኣብሔር ብምስባኸይን ንኢየሱስ ብምምስካረይን ኣብታ ፍጥሞ እትበሃል ደሴት እንተለኹ 10ብመዓልቲ ጐይታ [ ሰንበት] ብመንፈስ ተመሲጠ ነበርኩ። ብድኅረይ ከዓ ከም ድምፂ መለኸት ዝበለ ብርቱዕ ድምፂ ሰማዕኹ፦ 11 ነዝ እትርእዮ ዘለኻኣብ መጽሓፍ ጽሒፍካ ናብተን ኣብ ኤፌሶንን ሰምርኔስን ጴርጋሞንን ትያጥሮንን ሰርዴስን ፊላደልፍያን ሎዶቅያን ናብ ዘለዋ ሸውዓተ ኣብያተ ክርስቲያን ስደዶ ድማ በለኒ። 12መን ከም ዝተዛረበኒ ኽርኢ ግልጽ በልኩ። ግልጽ ምስ በልኩ ድማ ሸውዓተ ቐወምቲ ናይ ወርቂ ቐናዲል ረአኹ። 13ኣብ ማእኸል እተን ቀወምቲ ቐናዲል ከዓ ኽሳዕ እግሩ ዝተኸድነ ብቕናት ወርቂውን ክሳዕ ኣፍ ልቡ ዝተዓጠቐ ወዲ ሰብ ዝመስል ረአኹ። 14ርእሱን ፀጕሩን ከም ጸምሪ ከም በረድውን ፃዕዳ ነበረ፤ ኣዕይንቱውን ከም ሃልሃልታ ሓዊ ነበራ፤ 15ኣእጋሩ ኣብ እቶን ከም ዝረሰነ ዘንጸባርቕ ነሃስ ይመስላ ነበራ፤ ድምፁውን ከም ድምፂ ብዙኅ ማያት ነበረ። 16ብየማናይ ኢዱ ሸውዓተ ኸዋኽብቲ ኂዙ ነበረ፤ ካብ ኣፉውን ክልተ ዝኣፉ በሊሕ ሰይፊ ይወፅእ ነበረ፤ ገጹውን ከምታ ብኃይሊ እተብርህ ፀሓይ ነበረ። 17ምስ ረአኽዎ ድማ ኸም ዝሞተ ሰብ ኮይነ ኣብ ትሕቲ ኣእጋሩ ወደቕኩ። የማነይቲ ኢዱ ኣብ ልዕለይ ኣንቢሩ ድማ ኸምዙይ በለኒ፦  ኣይትፍራኅ! እቲ ቐዳማይን እቲ ዳኅረዋይን 18እቲ ሕያውን ኣነ እየ። ሞይተውን ነበርኩ፤ እንሆ ኸዓ ንዘለዓለመ ዓለም ሕያው እየ፤ ኣብ ልዕሊ ሞትን ሲኦልን ከዓ ሥልጣን ኣለኒ። 19እምበኣርከስ ነቲ ዝረአኻዮን ነዝ ዘሎን ነቲ ድኅርዙይ ክኸውን ዘለዎን ጸሓፍ። 20ናይቶም ኣብ የማናይ ኢደይ ዝረአኻዮም ሸውዓተ ኸዋኽብትን ናይተን ሸውዓተ ቐወምቲ ቐናዲልን ምስጢር፦ እቶም ሸውዓተ ኸዋኽብቲ ናይተን ሸውዓተ ኣብያተ ክርስቲያን መላእኽቲ እየን፤ እተን ሸውዓተ ቐወምቲ ቐናዲልውን ሸውዓተ ኣብያተ ክርስቲያን እየን በለኒ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\