ራእይ ዮሓንስ 11

1ድኅርዙይ ዘንጊ ዘመስል መዐቀኒ ተዉሃበኒ እሞ ተሥእ፤ ነቲ መቕደስ እግዚኣብሔርን ነቲ መሠዉዕን ዓቅኖ፤ ነቶም ኣብኡ ዘሰግዱ ዘለዉዉን ቊጸሮም በለኒ። 2እቲ ብወፃኢ መቕደስ ዘሎ ቕጽሪ ግና ነሕዛብ ተዉሂቡ እዩ እሞ ሕደጎ ኣይትዓቅኖ፤ ኣሕዛብ ከዓ ነታ ቕድስቲ ኸተማ ኣርብዓን ክልተን ወርሒ ኽረግጽዋ እዮም። 3ነቶም ክልተ መሰኻኽረይ ወጮ ተኸዲኖም ሽሕን ክልተ ሚእትን ስሳን መዓልቲ ኽንበዩ ኃይሊ ኽህቦም እየ በለኒ። 4እዚኣቶም ኣብ ቅድሚ እቲ ጐይታ ምድሪ ዘቖሙ ኽልተ ኣዋሊዕን ክልተ ቐወምቲ ቐናዲልን እዮም። 5ሓደኳ ኽጐድኦም እንተ ደለየ ካብ ኣፎም ሓዊ ይወፅእ እሞ ንጸላእቶም የቃጽሎም። እቲ ኽጐድኦም ዘደሊ ብኸምዙይ ክቕተል እዩ። 6እዚኣቶም በተን ዘንበዩለን መዓልትታት ዘናም ምእንቲ ኸይዘንም ንሰማይ ክዓጽዉዎ ሥልጣን ኣለዎም። ንማያት ናብ ደም ክልዉጥዎ ንምድሪ ኸዓ ብዘደለይዎ ዓይነት ክቐዘፍዋ ሥልጣን ኣለዎም። 7ምስክርነቶም ምስ ፈጸሙ ድማ እቲ ኻብ ዓሚቝ ጕድጓድ ዘወፅእ ኣራዊት ክዋግኦምን ክሥዕሮምን ክቐትሎምን እዩ። 8ንሬሳኣቶም ከዓ ኣብ ኣደባባይ እታ ጐይታኦም ዘተሰቕለላ ዓባይ ከተማ ኸንብሮ እዩ። ንሳ ብምሳሌ ጌርካ ኽትዛረብ እንተለኻ ሰዶም ወይ ግብጺ እትብሃል እያ። 9ካብ ዘተፈላለዩ ሕዘብታትን ነገዳትን ቋንቋታትን ኣሕዛብን ዘተኣከቡ ሰባት ነቲ ሬሳኣቶም ሠለስተ መዓልትን ፈረቓን ክርእይዎ እዮም። ሬሳኣቶም ከይቕበር ከዓ ክኽልክሉ እዮም። 10እቶም ኣብ ምድሪ ዘነብሩ በዞም ክልተ ነቢያት እዚኣቶም ይሳቐዩ ስለ ዘነበሩ እቶም ኣብ ምድሪ ዘነብሩ ብሙማት እዞም ክልተ ኽሕጐሱ ባህዉን ክብሎም እዩ፤ ንስንሳቶም ከዓ ዉህብቶ ኽወሃሃቡ እዮም። 11ድኅሪ ሠለስተ መዓልትን ፈረቓን ድማ ናይ ሕይወት እስትንፋስ ካብ እግዚኣብሔር ናብቶም ነቢያት ኣተወ። በእጋሮምዉን ቆሙ፤ ናብቶም ዘርኣይዎም ከዓ ብርቱዕ ፍርኃት ሓደሮም። 12ድኅርዙይ ሓደ ዓብዪ ድምፂ ኻብ ሰማይ ናብዙይ ደይቡ! ክብሎም እንተሎ ሰምዑ ። እቶም ጸላእቶም እናጠመትዎም ከዓ ብደመና ናብ ሰማይ ዓረጉ። 13በታ ሰዓት እቲኣ ብርቱዕ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኾነ፤ ዓሥራይ ኢድ እታ ኸተማዉን ዓነወ። በቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኸዓ ሸዉዓተ ሽሕ ሰባት ተቐትሉ። እቶም ዘተረፉ ድማ ፍርኃት ስለ ዘኃዞም ንኣምላኽ ሰማይ ክብሪ ሃብዎ። 14እቲ ኻልኣይ መከራ ሓሊፉ፤ እነሆ እቲ ሣልሳይ መከራ ቐልጢፉ ይመጽእ ኣሎ። 15እቲ ሻዉዓይ መልኣኽዉን መለኸቱ ነፍሐ፤ ኣብ ሰማይ ከዓ መንግሥቲ ዓለም ናይ ኣምላኽናን ናይቲ መሢሑን ኮይና እያ፤ ንዘለዓለመ ዓለምዉን ክነግሥ እዩ ዘብል ብርቱዕ ድምፂ መጸ። 16እቶም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣብ ዙፋናቶም ተቐሚጦም ዘነበሩ ዕሥራን ኣርባዕተን ኣሕሉቕ ከዓ ከምዙይ እናበሉ ብግምባሮም ተደፊኦም ንእግዚኣብሔር ሰገዱ፦ 17ኦ! ዘለኻን ዘነበርካን ኲሉ እትኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽ! ነቲ ዓብዪ ሥልጣንካ ስለ ዘወሰድካዮን ስለ ዘነገሥካን ነመስግነካ ኣለና። 18ኣሕዛብ ተቖጢዖም ነበሩ፤ ቊጥዓኻዉን መጸ፤ እቲ ንምዉታት እትፈርደሉ ነቶም ባሮትካ ዘኾኑ ነቢያትን ነቶም ንስምካ ዘኽብሩ ቕዱሳንን ኣናእሽተይ ኮኑ ዓበይቲ ዓስቦም እትህበሉ ነቶም መጥፋእቲ ምድሪዉን እተጥፍአሉ ዘመን በጺሑ እዩ በሉ። 19ድኅርዙይ እታ ኣብ ሰማይ ዘላ መቕደስ እግዚኣብሔር ተኸፈተት፤ ኣብታ መቕደስ እግዚኣብሔርዉን ታቦት ኪዳኑ ተርአየ፤ መብረቕን ድምፅን ነጐድጓድን ምንቅጥቃጥ ምድርን ብርቱዕ በረድን ድማ ኾነ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\