ራእይ ዮሓንስ 12

1ዓብዪ ምልክት ድማ ኣብ ሰማይ ተርአየ፦ ፀሓይ ዘተወንዘፈት ወርሒ ብእግራ ዘረገጸት ዓሠርተ ኽልተ ከዋኽብቲ ዘለዋ ኣኽሊል ኣብ ርእሳ ዘደፍአት ሓንቲ ሰበይቲ ተርአየት። 2ንሳ ጥንስቲ ነበረት፤ ሕማም ሕርሲ ስለ ዘሓዛ ድማ ኽትወልድ ትጸዓር ነበረት። 3ካልእ ምልክት ከዓ ኣብ ሰማይ ተርአየ፦ እንሆ ሸዉዓተ ርእስን ዓሠርተ ቐርንን ዘለዎ ኣብቲ ኣራእሱዉን ሸዉዓተ ዘዉዲ ዘደፍአ ሓደ ዓብዪ ቐይሕ ገበል ተርአየ። 4ብጭራኡ ድማ ሢሶ ኸዋኽብቲ ኻብ ሰማይ ስሒቡ ናብ ምድሪ ደርበየ። እቲ ገበል ሽዑ ምስ ወለደት ነቲ ሕፃን ምእንቲ ኽዉሕጦ ኢሉ ኣብ ቅድሚ እታ ኽትወልድ ዘቐረበት ሰበይቲ ደዉ በለ። 5ንሳ ንዂሎም ኣሕዛብ ብበትሪ ሓጺን ክገዘኦም ዘለዎ ወዲ ወለደት። እቲ ወዳ ናብ እግዚኣብሔርን ናብ ዙፋኑን ብቕጽበት ተወሰደ። 6እታ ሰበይቲ ድማ ሽሕን ክልተ ሚእትን ስሳን መዓልቲ ኽንክን ናብ ዘግበረላ ናብታ እግዚኣብሔር ዘዳለወላ ቦታ ናብ ምድረ በዳ ሃደመት። 7ኣብ ሰማይ ከዓ ዉግእ ኾነ፤ ሚካኤልን መላእኽቱን ነቲ ገበል ተዋግእዎ። እቲ ገበልን መላእኽቱን ድማ ተዋግእዎም። 8እንተኾነ እቲ ገበልን መላእኽቱን ተስዓሩ፤ እቲ ኣብ ሰማይ ዘነበረ ቦታኦም ሰኣኑ። 9እቲ ንዂላ ዓለም ዘስሓታ ዓብዪ ገበል ተደርበየ፤ ንሱ እቲ ዲያብሎስ ወይ ሰይጣን ዘብሃል ናይ ጥንቲ ተመን እዩ፤ ናብ ምድሪ ተደርበየ፤ መላእኽቱዉን ምስኡ ተደርበዩ። 10ኣብ ሰማይ ከዓ ዓዉ ብዘበለ ድምፂ ሕዚ ምድኃንን ኃይልን መንግሥትን ናይ ኣምላኽና ኾይኑ እዩ፤ ሥልጣን ከዓ ንመሢሑ ኾይኑ እዩ። እቲ ለይትን መዓልትን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽና ዘኸሶም ዘነበረ ከሳስ ኣኅዋትና ተደርብዩ እዩሞ። 11ሳላ ደም እቲ በጊዕን ሳላ ቓል ምስክርነቶምን ሳላ እቲ ዘሰበኽዎ ቓል ሓቅን ድማ ሰዓርዎ፤ ንሕይወቶም እንተየናሕሰዩ ኽሳዕ ሞት በጽሑ። 12ስለዙይ ኣቱም ሰማያትን ኣቱም ኣብኣቶም እትነብሩን ተሓጐሱ! ምድርን ባሕርን ግና ዲያብሎስ ቁሩብ ዘመን ከም ዘለዎ ፈሊጡ ብብርቱዕ ቊጥዓ ናባኻትኩም ወሪዱ ኣሎ እሞ ወይለኹም! ክብል እንተሎ ሰማዕኹ። 13ሽዑ እቲ ገበል ናብ ምድሪ ኸም ዘተደርበየ ምስ ረአየ ነታ ወዲ ዘወለደት ሰበይቲ ኣሳጐጓ። 14ነታ ሰበይቲ ኸዓ ኻብ ገጽ እቲ ገበል ርሒቓ ሠለስተ ዓመትን መንፈቅን ኣብኡ ንኽትሕሎ ኽንክን ናብ እትረኽበሉ ስፍራ ምእንቲ ኽትነፍር ከም ናይ ዓብዪ ንስሪ ኽልተ ኽንፊ ተዉሃባ። 15እቲ ገበል ድማ ኣጋፊዑ ምእንቲ ኽወስዳ ደድኅሪ እታ ሰበይቲ ዉሒጅ ዘመስል ማይ ብኣፉ ተፍአ። 16ምድሪ ግና ነታ ሰበይቲ ረድአታ፤ እታ ምድሪ ኣፋ ኸፊታ ነቲ ገበል ብኣፉ ዘተፍኦ ዉሒጅ ጸም ኣቢላ ሰተየቶ። 17እቲ ገበል ከዓ በታ ሰበይቲ ተቅስጥዐ። ነቶም ትእዛዘ እግዚኣብሔር ዘሕልዉን ብዛዕባ ኢየሱስ ዘምስክሩን ዘተረፉ ዘርኣ ኽዋግኦም ከደ። 18እቲ ገበል ድማ ኣብቲ ልዕሊ ወሰን ባሕሪ ዘሎ ሑፃ ደዉ በለ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\