ራእይ ዮሓንስ 13

1ብድኅርዙይ ሓደ ኣራዊት ካብ ባሕሪ ኽወፅእ እንተሎ ረአኹ። ዓሠርተ ኣቕርንትን ሸዉዓተ ኣራእስን ነበሮ። ኣብ ኣቕርንቱ ዓሠርተ ዘዉዲ ኣብ ኣራእሱዉን ንእግዚኣብሔር ዘጸርፍ ስም ነበሮ። 2እቲ ዘረአኽዎ ኣራዊት ከዓ ነብሪ ይመስል ነበረ። ኣእጋሩ ከም ኣእጋር ድቢ ኣፉ ኸም ኣፍ ኣንበሳ ይመስል ነበረ። እቲ ገበል ድማ ኃይሉን ዙፋኑን ዓብዪ ሥልጣንን ሃቦ። 3ሓደ ኻብቶም ኣራእሱዉን ንሞት ዘብጽሕ ቊስሊ ነበሮ። እቲ ናብ ሞት ዘብጽሕ ቊስሉ ግና ሓወየ። ምድሪ ብምልእታ ድማ ተገሪማ ደድኅሪ እቲ ኣራዊት ሰዓበት። 4ንሳቶም ከዓ ነቲ ኣራዊት ሥልጣን ስለ ዘሃቦ ነቲ ገበል ሰገዱሉ። ነቲ ኣራዊትዉን ነዘ ኣራዊት እዙይ መን ይመስሎ? መንከ ኽዋግኦ ይኽእል? እናበሉ ሰገዱሉ። 5ትዕቢትን ንእግዚኣብሔር ዘጸርፍ ቃላትን ዘዛረብ ኣፍ ተዉሃቦ። ነርብዓን ክልተን ኣዋርሕ ግብሩ ኽገብርዉን ሥልጣን ተዉሃቦ። 6ሽዑ ንእግዚኣብሔር ክጸርፍ ንስሙን ንማኅደሩን ነቶም ኣብ ሰማይ ዘነብሩንዉን ክጸርፎም ኣፉ ኸፈተ። 7ነቶም ቅዱሳን ክዋግኦምን ክስዕሮምን ፍቓድ ረኸበ። ኣብ ልዕሊ ዂላቶም ነገዳትን ሕዘብን ቋንቋታትን ኣሕዛብን ድማ ሥልጣን ተዉሃቦ። 8እቶም ካብ ምፍጣር ዓለም ጀሚሩ ስሞም ኣብቲ ናይቲ ዘተሓርደ በጊዕ መጽሓፍ ሕይወት ዘይተጽሓፈ ኣብ ምድሪ ዘነብሩ ዂላቶም ክሰግዱሉ እዮም። 9ዘሰምዕ እዘኒ ዘለዎ ይስማዕ! 10እቲ ኽማረኽ ዘለዎ ተማሪኹ ክኸይድ እዩ፤ እቲ ብሰይፊ ኽቕተል ዘለዎ ብሰይፊ ኽቕተል እዩ።› እቲ ናይቶም ቅዱሳን ትዕግሥትን እምነትን ዘርአ ኸዓ ኣብዙይ እዩ። 11ኻልእ ኣራዊትዉን ካብ ምድሪ ኽወፅእ እንተሎ ረአኹ። ከም ናይ በጊዕ ዘመስል ክልተ ቐርኒ ድማ ነበሮ። ዘረባኡ ኸዓ ከም ዘረባ ገበል ነበረ። 12ካብቲ ቐዳማይ ኣራዊት ምሉእ ሥልጣን ተቐበለ፤ ኣብ ቅድሚኡ ድማ ኽሠርሕ ጀመረ። ምድርን እቶም ኣብኣ ዘነብሩን ከዓ ነቲ ናብ ሞት እተብጽሕ ቊስሉ ዘሓወየትሉ ቐዳማይ ኣራዊት ከም ዘሰግዱሉ ገበረ። 13እቲ ኻልኣይ ኣራዊት ኣብ ቅድሚ ሰብ ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ሓዊ ኽሳዕ ዘዉርድ ዓበይቲ ምልክታት ገበረ። 14ነቶም ኣብ ምድሪ ዘነብሩዉን ነቲ ብሰይፊ ተወቒዑ ዘቖሰለ እሞ ዘሓወየ ቐዳማይ ኣራዊት ምስሊ ግበሩሉ እናበለ በቲ ኣብ ቅድሚ እቲ ቐዳማይ ኣራዊት ክገብሮ ዘተዉሃቦ ምልክታት ነቶም ኣብ ምድሪ ዘነብሩ የስሕቶም ነበረ። 15ምስሊ እቲ ቐዳማይ ኣራዊት ምእንቲ ኽዛረብን ነቶም ንምስሊ እቲ ኣራዊት ዘይሰገዱ ዂላቶም ምእንቲ ኸቕትሎምን ከዓ እቲ ኻልኣይ ኣራዊት ንምስሊ እቲ ቐዳማይ ኣራዊት ትንፋስ ክህቦ ተፈቕደሉ። 16እቲ ኻልኣይ ኣራዊት ኲላቶም እቶም ኣናእሽትን ዓበይትን ሃብታማትን ድኻታትን ጐይቶትን ኣገልገልትን ኣብ የማናይ ኢዶም ወይ ኣብ ግምባሮም ማኅተም ከም ዘግበረሎም ገበረ። 17ናይቲ ኣራዊት ስም ማኅተም ወይ ናይ ስሙ ቝጽሪ ዘይብሉ ሓደኳ ኽዕድግን ክሸይጥን ከም ዘይኽእል ይገብር ነበረ። 18እምበኣርከስ ጥበብ ኣብዙይ እዩ ዘድሊ። ቊጽሪ እቲ ኣራዊት ቊጽሪ ሰብ እዩ እሞ ኣእምሮ ዘለዎ ይጸብጽቦ። እቲ ቝጽሩ ኸዓ ሽዱሽተ ሚእትን ስሳን ሽዱሽተን እዩ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\