ራእይ ዮሓንስ 14

1ብድኅሪ እዙይ እቲ በጊዕ ኣብቲ ጽዮን ተብሂሉ ዘጽዋዕ እምባ ደዉ ኢሉ ረአኹ። ስሙን ስም ኣቦኡን ኣብ ግምባሮም ዘተጽሓፎም ሚእትን ኣርብዓን ኣርባዕተን ሽሕ ኸዓ ምስኡ ነበሩ። 2ከም ድምፂ ብዙኅ ማያትን ከም ድምፂ ብርቱዕ ነጐድጓድን ዘበለ ኻብ ሰማይ ድምፂ ሰማዕኹ። እቲ ዘሰማዕኽዎ ድምፂ ኸዓ ከምቲ ሰባት በገናኦም ክጻወቱ እንተለዉ ዘስማዕ ድምፂ ነበረ። 3ንሳቶም ኣብ ቅድሚ እቲ ዙፋንን ኣብ ቅድሚ እቶም ኣርባዕተ እንስሳን ኣብ ቅድሚ እቶም ኣሕሉቕን ሓድሽ መዘሙር ይዘምሩ ነበሩ። ነዘ መዘሙር እዙይዉን ብዘይ እቶም ካብ ምድሪ ዘተቤዘዎም ሚእትን ኣርብዓን ኣርባዕተን ሽሕ ሓደኳ ኽመሃሮ ኣይከኣለን። 4እዚኣቶም ምሰንስትዉን ዘይረኸሱ ደናግል እዮም። ንሳቶም ነቲ በጊዕ ናብ ዘኸዶ ዂሉ ይኽተልዎ። ንሳቶም ንኣምላኽን ነቲ በጊዕን በዂራት ምእንቲ ክኾኑ ኻብ ደቂ ኣዳም ዘተቤዘዎም እዮም። 5ኣብ ኣፎም ሓሰት ኣይተረኽበን፤ ነቐፋዉን የብሎምን። 6ድኅርዙይ ካልእ መልኣኽ ኣብ መንጎ ሰማይን ምድርን ክዘምቢ እንተሎ ረአኹ። ነቶም ኣብ ምድሪ ዘነብሩን ንዂሎም ኣሕዛብን ነገዳትን ቋንቋታትን ሕዘብታትን ክሰብከሎም ድማ ናይ ዘለዓለም ወንጌል ኂዙ ነበረ። 7ብብርቱዕ ድምፂ ኸዓ እታ ዘፈርደላ ጊዜ በጺሓ እያ እሞ ንእግዚኣብሔር ፍርኅዎ! ክብርዉን ሃብዎ! ነቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ዓይኒ ማያትን ዘፈጠረ ስገዱሉ! በለ። 8ሓደ ኻልኣይ መልኣኽ ድማ እታ ኻብቲ ዘስክር ወይኒ ምንዘርናኣ ንዂሎም ኣሕዛብ ከም ዘሰትዩ ዘገበረቶም ዓባይ ባቢሎን ወዲቓ! ወዲቓ! እናበለ ተኸተሎ። 9ካልእ ሣልሳይ መልኣኽ ድማ ብብርቱዕ ድምፂ ኸምዙይ እናበለ ሰዓቦም፦ እቲ ነዘ ኣራዊት እዙይን ንምስሉን ዘሰገደ ኣብ ግምባሩ ወይ ኣብ ኢዱ ማኅተሙ ዘተቐበለ 10ካብቲ ምንም እንተይተኃወሶ ኻብ ጽዋዕ ቝጥዓኡ ዘተቐድሐ ናይ እግዚኣብሔር ወይኒ መዓት ክሰቲ እዩ። ኲሎም እቶም ከምዙይ ዘገበሩ ኣብ ቅድሚ ቕዱሳን መላእኽትን ኣብ ቅድሚ እቲ በጊዕን ብሓዉን ብዲንን ክሳቐዩ እዮም። 11ትኪ ናይቲ ዘሳቕዮም ሓዊ ንዘለዓለመ ዓለም ንላዕሊ ኣቢሉ ይወፅእ። እቶም ነቲ ኣራዊትን ንምስሉን ዘሰገዱ እቶም ማኅተም ስሙ ዘተቐበሉ ለይትን መዓልትን ዕረፍቲ የብሎምን። 12እቶም ንትእዛዛት ኣምላኽን ንእምነት ኢየሱስን ዘሕልዉ ቕዱሳን ከዓ ትዕግሥቶም ኣብዙይ እዩ ዘርአ። 13ካብ ሰማይ ከዓ እቶም ካብ ሕዚ ንደኃር ብጐይታ ዘሞቱ ብፁዓን እዮም፤ ኢልካ ጸሓፍ ዘብለኒ ድምፂ ሰማዕኹ። መንፈስ ቅዱስ ከዓ እወ! ግብሮም ክስዕቦም እዩ እሞ ካብ ፃዕሮም ክዓርፉ እዮም በለ። 14ሽዑ ቖላሕ እንተበልኩ እንሆ ፃዕዳ ደመና ረአኹ፤ ኣብቲ ደመና ኸዓ ወዲ ሰብ ዘመስል ተቐሚጡ ነበረ። ንሱ ኣብ ርእሱ ኣኽሊል ወርቂ ደፊኡ ኣብ ኢዱዉን በሊሕ ማዕጺድ ኂዙ ነበረ። 15ካልእ መልኣኽ ድማ ኻብ መቕደስ እግዚኣብሔር ወፂኡ ነቲ ኣብ ልዕሊ ደመና ተቐሚጡ ዘሎ ዓዉ ብዘበለ ድምፂ ጊዜ ዓጺድ ቀሪቡ ፍረ ምድሪዉን በጺሑ እዩ እሞ ማዕጺድካ ስደዶ! ዕጸድዉን! በሎ። 16እቲ ኣብ ደመና ዘተቐመጠ ኸዓ ማዕጺዱ ናብ ምድሪ ሰደደ፤ ምድሪዉን ተዓጸደት። 17ካልእ መልኣኽ ድማ ኻብታ ኣብ ሰማይ ዘላ መቕደስ ወፀ፤ ንሱዉን በሊሕ ማዕጺድ ኂዙ ነበረ። 18ካብቲ መሠዉዒ ድማ ኣብ ልዕሊ ሓዊ ሥልጣን ዘለዎ ሓደ ኻልእ መልኣኽ ወፀ። ነቲ በሊሕ ማዕጺድ ዘኃዘ መልኣኽ ከዓ ዓዉ ብዘበለ ድምፂ እቲ ዘለላ ወይኒ በሲሉ እዩ እሞ ነቲ በሊሕ ማዕጺድካ ሰዲድካ ነቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ ዘለላ ወይኒ ቖሪጽካ ኣክቦ! በሎ። 19እቲ መልኣኽ ከዓ ማዕጺዱ ናብ ምድሪ ሰዲዱ ነቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ ወይኒ ኣከቦሞ ናብቲ ናይ እግዚኣብሔር ዓብዪ መጽመቝ ቝጥዓ ደርበዮ። 20እቲ ወይኒ ድማ ኣብቲ ወፃኢ ኸተማ ኣብ ዘሎ መጽመቝ ተረገጸ፤ እቲ ደም ክሳዕ ልጓም ፈረስ ዘበጽሕ ካብቲ መጽመቝ ወፂኡ ክሳዕ ሠለስተ ሚእቲ ኺሎ ሜትር ድማ ወሓዘ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\