ራእይ ዮሓንስ 16

1ካብታ መቕደስ ከዓ ነቶም ሸዉዓተ መላእኽቲ ኪዱ! ነቲ ቝጥዓ እግዚኣብሔር ዘኃዘ ሸዉዓተ ጽዋዕ ናብ ምድሪ ኣፍስስዎ! ዘብሎም ብርቱዕ ድምፂ ሰማዕኹ። 2ሽዑ እቲ ቐዳማይ መልኣኽ ከይዱ ጽዋዑ ናብ ምድሪ ኣፍሰሰ። ነቶም ማኅተም እቲ ኣራዊት ዘለዎምን ንምስሉ ዘሰገዱን ሰባት ክፉእ ዘሳቒ ቝስሊ ወፆም። 3እቲ ኻልኣይ መልኣኽ ድማ ጽዋዑ ናብ ባሕሪ ኣፍሰሰ። እቲ ባሕሪ ኸዓ ኸም ናይ ዘሞተ ሰብ ደም ዘመስል ኮነ፤ ኣብቲ ባሕሪ ዘጸንሐ ትንፋስ ዘለዎ ዂሉ ሕያዉ ድማ ሞተ። 4እቲ ሣልሳይ መልኣኽዉን ጽዋዑ ናብ ሩባታትን ዓይኒ ማያትን ኣፍሰሰ። ንሳቶምዉን ደም ኮኑ። 5እቲ ኣብ ማያት ሥልጣን ዘለዎ መልኣኽ ድማ፦ ኣታ ዘለኻን ዘነበርካን ቕዱስ! ከምዙይ ጌርካ ስለ ዘፈረድካ ጻድቕ ኢኻ። 6ደም ቅዱሳንን ደም ነቢያትን ኣፍሲሶም እዮም፤ ንስኻ ኸዓ ደም ኣስተኻዮም፤ ይግብኦም እዩ እሞ ክብል እንተሎ ሰማዕኹ። 7ካብቲ መሠዉዒ ድማ፦ እወ ኦ! ዂሉ እትኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽ! እቲ ፍርድኻ ሓቅን ቅኑዕን እዩ ዘብል ድምፂ ሰማዕኹ። 8እቲ ራብዓይ መልኣኽ ከዓ ጽዋዑ ኣብ ፀሓይ ኣፍሰሰ። ንፀሓይዉን ንሰብ ብሙቐታ ኽተንድድ ኃይሊ ተዉሃባ። 9እቶም ሰብ ድማ ብብርቱዕ ሃሩር ነደዱ፤ ንስም እቲ ኣብዘን መቕሠፍትታት እዚኣተን ሥልጣን ንዘለዎ እግዚኣብሔር ጸረፍዎ፤ ምንሳሕን ንእኡ ኽብሪ ምሃብን ከዓ ኣበዩ። 10እቲ ኃምሻይ መልኣኽ ከዓ ጽዋዑ ኣብ ዙፋን እቲ ኣራዊት ኣፍሰሰ። መንግሥቲ እቲ ኣራዊት ድማ ጸልመተት፤ ብሰንኪ እቲ ሥቓይዉን ሰባት መላሕሶም ሓየኹ። 11ካብ ክፉእ ግብሮም ክንዲ ዘንስሑ ብሰንኪ ቓንዛኣቶምን ቊስልታቶምን ከዓ ንኣምላኽ ሰማይ ጸረፍዎ። 12እቲ ሻድሻይ መልኣኽዉን ጽዋዑ ኣብቲ ዓብዪ ሩባ ኤፍራጥስ ኣፍሰሰ። ነቶም ካብ ምብራቕ ፀሓይ ዘመጹ ነገሥታት ድማ መንገዲ ምእንቲ ኽዳለወሎም እቲ ማዩ ነጸፈ። 13ብድኅርዙይ ጭንቊራዕ ዘመስሉ ሠለስተ ርኹሳት መናፍስቲ ካብ ኣፍ እቲ ገበልን ካብ ኣፍ እቲ ኣራዊትን ካብ ኣፍ እቲ ሓሳዊ ነቢይን ክወፁ እንተለዉ ረአኹ። 14እዚኣቶም ምልክት ዘገብሩ ናይ ኣጋንንቲ መናፍስቲ እዮም። ንሳቶም በታ ዓባይ መዓልቲ ናይቲ ዂሉ ዘኽእል እግዚኣብሔር ንኽዋግኡ ኽእክብዎም ናብ ኲሉ ነገሥታት ኲሉ ዓለም ዘኸዱ እዮም። 15እንሆ! ከም ሰራቒ ኽመጽእ እየ! ጥራዩ ምእንቲ ኸይኸይድ ንኃፍረቱዉን ሰብ ከይርእዮ እቲ ዘነቕሕን ክዳኑዉን ዘሕሉ ብፁዕ እዩ። 16እቶም መናፍስቲ ኸዓ ነቶም ነገሥታት ናብቲ ብዕብራይስጢ ኣርማጌዶን ናብ ዘብሃል ቦታ ኣከብዎም። 17እቲ ሻዉዓይ መልኣኽዉን ጽዋዑ ኣብ ኣየር ኣፍሰሰ፤ ካብቲ ኣብ መቕደስ ዘሎ ዙፋን ከዓ ተፈጸመ! ዘብል ብርቱዕ ድምፂ ወፀ። 18መብረቕን ድምፂ ነጐድጓድን ኮነ፤ ብርቱዕ ምንቅጥቃጥ ምድሪዉን ኮነ። ሰብ ኣብ ምድሪ ኻብ ዘፍጠር ጀሚሩ ኸምዙይ ዘበለ ዓብዪ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ተርእዩ ኣይፈልጥን። 19እታ ዓባይ ከተማ ኸዓ ኣብ ሠለስተ ተመቓጾለት፤ ከተማታት ኣሕዛብዉን ዓነዋ። ኣምላኽ ከዓ ነታ ዓባይ ባቢሎን ዘከረ፤ ነቲ ናይ መዓቱ ዘኾነ ወይኒ ቝጥዓ ኣስተያ። 20ኲለን ደሴታት ጠፍኣ፤ እምባታትዉን ኣብ ዘዘነበርዎ ቦታ ኣይተረኽቡን። 21ነናይ ኣርብዓን ኃሙሽተን ኪሎ ግራም ዘምዘን በረድ ካብ ሰማይ ናብ ሰብ ወረደ። እቲ መቕሠፍቲ የመና ዘኸፍአ ስለ ዘነበረ እቶም ሰባት ብሰንኪ እቲ መዓት በረድ ንእግዚኣብሔር ጸረፍዎ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\