ራእይ ዮሓንስ 17

1ካብቶም ሸዉዓተ ጽዋዓት ዘኃዙ ሸዉዓተ መላእኽቲ እቲ ሓደ ናባይ መጺኡ፦ ፍርዲ እታ ኣብ ልዕሊ ብዙኅ ማያት ተቐሚጣ ዘላ ዓባይ ኣመንዘራ ኸርእየካ ነዓ! 2ነገሥታት ምድሪ ምስኣ መንዘሩ፤ ኣብ ምድሪ ዘነብሩዉን ብወይኒ ምንዘርናኣ ሰኸሩ በለኒ። 3ብድኅርዙይ ንሱ ብመንፈስ ናብ ምድረ በዳ ወሰደኒ። ኣብ ልዕሊ ቐይሕ ኣራዊት ዘተቐመጠት ሰበይቲ ኸዓ ረአኹ። እቲ ኣራዊት ንእግዚኣብሔር ዘጸርፍ ስማት ጸርፊ ኣብ ሰብነቱ መሊእዎ ነበረ። ሸዉዓተ ኣራእስን ዓሠርተ ኣቕርንትን ድማ ነበሮ። 4እታ ሰበይቲ ኸዓ ቐይሕ ግምጃን ቀይሕ ዉፁእ ኽዳንን ተወንዚፋ ብወርቅን ብኽቡር እምንን ኣዕናቝን ተሸሊማ ነበረት፤ ርኽሰት ምንዘርናኣ ዘመልአ ዘነዉር ጽዋዕ ወርቂ ኸዓ ኣብ ኢዳ ኂዛ ነበረት። 5ኣብ ግምባራ ድማ እታ ዓባይ ባቢሎን እኖ ኣመንዘራታትን እኖ ርኽሰት ምድርን ዘብል ብምሥጢር ዘፍለጥ ስም ተጽሒፉ ነበረ። 6እታ ሰበይቲ ኸዓ ብደም ቅዱሳንን ብደም እቶም መሰኻኽር ኢየሱስን ሰኺራ ረአኽዋ። ምስ ረአኽዋ ድማ የመና ተገረምኩ። 7እቲ መልኣኽ ከዓ ኸምዙይ በለኒ፦ ስለ ምንታይ ትግረም? ምሥጢር እታ ሰበይትን ምሥጢር እቲ ፆይርዋ ዘሎ ሸዉዓተ ኣራእስን ዓሠርተ አቕርንቲ ዘለዎ ኣራዊትን ኣነ ኽነግረካ እየ በለኒ። 8እቲ ዘረአኻዮ ኣራዊት ቅድም ነበረ፤ ሕዚ የለን፤ ግና ኻብ ዓሚቝ ጕድጓድ ክወፅእ ናብ ጥፍኣትዉን ክኸይድ እዩ። ዓለም ካብ ዘፍጠር ጀሚሩ ስሞም ኣብ መጽሓፍ ሕይወት ዘይተጽሓፈ ኣብ ምድሪ ዘነብሩ እቲ ኣራዊት ከም ዘነበረን ከም ዘየሎን ከም ዘመጽእን ምስ ረአዩ ኽግረሙ እዮም። 9ጥበብ ዘለዎ ኣእምሮ ዘድሊ ኣብዙይ እዩ። እቶም ሸዉዓተ ኣራእስ እታ ሰበይቲ ተቐሚጣቶም ዘላ ሸዉዓተ እምባታት እዮም። ንሳቶም ከዓ ሸዉዓተ ነገሥታት እዮም። 10እቶም ኃሙሽተ ወዲቖም እዮም፤ እቲ ሓደ ሕዚ ኣሎ፤ እቲ ሓደ ገና ኣይመጸን፤ ምስ መጸ ድማ ንቑሩብ ጊዜ ኽጸንሕ እዩ። 11እቲ ቕድም ዘነበረ ሕዚ ግና ዘየለ ኣራዊት ሻምናይ ንጉሥ እዩ። ንሱ ብጻይ እቶም ሸዉዓተ እዩ። ናብ ጥፍኣትዉን ክኸይድ እዩ። 12እቶም ዘረአኻዮም ዓሠርተ አቕርንቲ ድማ ገና መንግሥቶም ዘይተቐበሉ ዓሠርተ ነገሥታት እዮም። ግና ምስቲ ኣራዊት ከም ነገሥታት ኮይኖም ንሓንቲ ሰዓት ሥልጣን ዘቕበሉ እዮም። 13እዚኣቶም ሓደ ሓሳብ ኣለዎም፤ ኃይሎምን ሥልጣኖምን ከዓ ነቲ ኣራዊት ክህብዎ እዮም። 14እዚኣቶም ምስቲ በጊዕ ኽዋግኡ እዮም፤ እቲ በጊዕ ግና ጐይታ ጐይቶትን ንጉሥ ነገሥታትን እዩ እሞ ኽሥዕሮም እዩ። እቶም ምስኡ ዘለዉ ዘተጸዉዑ ን ዘተኃረዩን እሙናትን ከዓ ምስኡ ኽሥዕሩ እዮም። 15ሽዑ እቲ መልኣኽ ከምዙይ በለኒ፦ እታ ኣመንዘራ ተቐሚጣቶም ዘረአኻዮም ማያት ኣሕዛብን ሕዘብን ብዙኃት ሰባትን ሃገራትን ዘተፈላለዩ ቛንቋታትን እዮም። 16እቶም ዘረአኻዮም ዓሠርተ ኣቕርንትን እቲ ኣራዊትን ነታ ኣመንዘራ ኽጸልእዋ እዮም፤ ከባድምዋ ጥራሓ ኸዉጽእዋ ሥጋኣ ኽበልዑ ብሓዊዉን ከንድድዋ እዮም። 17እግዚኣብሔር ሓሳቡ ምእንቲ ኽፍጽሙ ቃል እግዚኣብሔር ክሳዕ ዘፍጸም ሓደ ሓሳብ ኮይኖም መንግሥቶም ነቲ ኣራዊት ክህብዎ ኣብ ልቦም ኣእትዩ እዩ እሞ። 18እታ ዘረአኻያ ሰበይቲ ድማ ኣብ ልዕሊ ነገሥታት ምድሪ እትገዘእ ዓባይ ከተማ እያ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\