ራእይ ዮሓንስ 18

1ድኅርዙይ ዓብዪ ሥልጣን ዘለዎ ኻልእ መልኣኽ ካብ ሰማይ እንትወርድ ረአኹ። ብናይ ክብሩ ነጸብራቕዉን ምድሪ በርሀት። 2ንሱ ኸዓ ኸምዙይ እናበለ ጸርሐ፦ እታ ዓባይ ባቢሎን ወዲቓ! ወዲቓ! መኅደር ኣጋንንትን ሠፈር ኲሎም ርኹሳት መናፍስትን ሠፈር ኲሉ ርኹስን ሠፈር ዘጸይፍ ኲሉ ኣዕዋፍን ኮይና! 3ኲሎም ኣሕዛብ ካብቲ ዘስክር ወይኒ ምንዘርናኣ ሰትዮም፤ ነገሥታት ምድሪ ምስኣ መንዚሮም፤ ነጋዶ ምድርዉን ብኃይሊ ጽጋባ ሃብቲሞም እዮም እሞ። 4ካብ ሰማይ ድማ ኻልእ ኸምዙይ ዘብል ድምፂ ሰማዕኹ፦ ኣቱም ሕዘበይ! ኣብቲ ኃጢኣታ ምእንቲ ኸይትተሓባበሩ ካብቲ መዓታዉን ምእንቲ ኸይትካፈሉ ካብኣ ዉፁ! 5ኃጢኣታ ኽሳዕ ሰማይ ተዀሚሩ፤ እግዚኣብሔር ድማ ዓመፃኣ ዘኪሩ እዩ እሞ 6ከምቲ ንሳ ዘፈደየትኩም ፍደይዋ፤ ከምቲ ግብራዉን ዕጽፊ ምለሱላ። በቲ ዘቐድሐትሉ ጽዋዕ ኻዕበት ገይርኩም ቅድሑላ። 7ብልባ ነጊሠ ኽነብር እየ መበለትዉን ኣይኸዉንን እየ› ትብል ኣላ እሞ ክንድቲ ንባዕላ ዘኽበረቶን ዘሐንቀጾቶን ሥቓይን ኃዘንን ፍደይዋ። 8ስለዙይ እቲ ዘፈርዳ ዘሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኃያል እዩ እሞ እቲ መዓታ ብሓንቲ መዓልቲ ኽወርዳ እዩ፤ ሞትን ኃዘንን ጥሜትን ክመጻ እዩ፤ ብሓንቲ መዓልቲ ኽመጻ እዩ፤ ብሓዊዉን ክትቃጸል እያ። 9እቶም ምስኣ ዘመንዘሩን ዘሓንቀቑን ነገሥታት ምድሪ ኸዓ ነቲ ኽትነድድ እንተላ ተዉፅኦ ዘነበረት ትኪ ርእዮም ክበኽዩላን ከልቅሱላን እዮም። 10ነቲ ኣብኣ ዘወርድ ዘነበረ ሥቓይ ስለ ዘፈርኁ ኣብ ርኁቕ ደዉ ኢሎም፦ ወይለኺ! ወይለኺ! ኣቲ ዓባይ ከተማ ኣቲ ብርትዕቲ ኸተማ ባቢሎን ፍርድኺ ብሓንቲ ሰዓት መጺኡኪ ኣሎ› ኽብሉ እዮም። 11እቶም ኣብ ምድሪ ዘነብሩ ነጋዶ ኸዓ ደጊም ፅዕነት መራኽቦም ዘዕድገሎም ስለ ዘየለ ክበኽዩላን ከልቅሱላን እዮም። 12ጥሪታቶም ከዓ ወርቅን ብሩርን ክቡር እምንን ሉልን ሻሽን ቀይሕ ዉፁእ ክዳንን ሃርን ቀይሕ ግምጃን ጥዑ ም መዓዛ ዘለዎ ዂሉ ዕንፀይትን ካብ ስኒ ሓርማዘ ዘተሠርሑ ኣቕሑን ብኽቡር ዕንፀይትን ብነሃስን ሓጺንን እምነ በረድን ዘተሠርሑ ኣቕሑን 13ቃርፋን ቀመምን ዕጣንን ከርበን ፃዕዳ ዕጣንን ወይንን ዘይትን ሕሩጭን ስርናይን ከብትን ኣባጊዕን ኣፍራስን ሠረገላታትን ባሮትን ከምኡ ኸዓ ኻልኦት ሰባትን እዮም። 14እቶም ነጋዶ፦ እቲ ነፍስኺ ዘበሃገቶ ፍረ ካባኺ ኃሊፉ፤ ሃብትኽን ግርማኽን ካባኺ ጠፊኡ፤ ድኅሪ ደጊም እዙይ ከቶ ኣይርከብን እዩ!› ክብሉ እዮም። 15እቶም ነዘ ነገራት እዙይ እናሸጡ ብኣኣ ዘሃብተሙ ነጋዶ ነቲ ሥቓያ ፈሪኆም ኣብ ርኁቕ ደዉ ክብሉ እዮም። ከምዙይ እናበሉዉን ክበኽዩን ክኃዘኑን እዮም፦ 16እዛ ሻሽን ቀይሕ ዉፁእ ኽዳንን ቀይሕ ግምጃን ዘተኸድነት ብወርቅን ክቡር እምንን ሉልን ዘተሸለመት ዓባይ ከተማ ወይለኣ! ወይለኣ! 17ክንድዙይ ዘኣክል ሃብትስ ብሓንቲ ሰዓት ክጠፍእ!› ኲሎም ኣዘዘቲ መራኽብን ብመራኽብ ነናብ ሥፍራኦም ዘጐዓዙ ሰባትን እቶም ኣብ ባሕሪ ዘነግዱ ዂሎምን ኣብ ርኁቕ ቆሙ። 18ንሳ ኽትነድድ እንተላ ነቲ ዘወፅእ ዘነበረ ትኪ ምስ ረአዩ ኸዓ ነዛ ዓባይ ከተማ እዚኣ እትመስል ከተማ ኸቶ ኣይነበረን› እናበሉ ኣእወዩ። 19እናበኸዩን እናኃዘኑንዉን ኣብ ርእሶም ሓመድ ነስነሱ። እቶም ኣብ ባሕሪ መራኽብ ዘለዋኦም ኲሎም ብሃብታ ዘሃብተሙ ብሓንቲ ሰዓት ዓንያ እያ እሞ ነዛ ዓባይ ከተማ ወይለኣ! ወይለኣ!› እናበሉ ኣእወዩ። 20ኦ! ሰማይ ብኣኣ ተሓጐስ! እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊኣ ፈሪዱ ሕነ ስለ ዘፈደየልኩም ኣቱም ቅዱሳንን ሓዋርያትን ነቢያትን ተሓጐሱ! 21ብድኅርዙይ ሓደ ብርቱዕ መልኣኽ ክንዲ ዓብዪ መጥሓን ዘኸዉን እምኒ ኣልዒሉ ኸምዙይ እናበለ ናብ ባሕሪ ደርበዮ፦ ባቢሎን እታ ዓባይ ከተማ ከምዙይ ኢላ ብናህሪ ኽትድርበ ደጊም ከዓ ኸቶ ኣይትርከብን እያ። 22ድምፂ ቓነይቲ መሰንቆን ድምፂ ደረፍትን ነፋሕቲ እምቢልታን ድምፂ ነፋሕቲ መለኸትን ደጊም ኣባኺ ኸቶ ኣይስማዕን እዩ፤ ዘኾነ ዓይነት እደ ጥበብ ዘሠርሕ ኲሉ ጥበበኛ ኣባኺ ኸቶ ኣይርከብን እዩ፤ ድኅሪ ደጊምስ ድምፂ መጥሓን ኣባኺ ኸቶ ኣይስማዕን እዩ። 23ነጋዶኺ መኳንንቲ ምድሪ ነይሮም፤ ኲሎም ኣሕዛብዉን ብጥንቊልናኺ ስሒቶም እዮም፤ ድኅሪ ደጊም ግና ኣባኺ ናይ መብራህቲ ብርሃን ከቶ ኣይበርህን፤ ድኅሪ ደጊምስ ኣባኺ ድምፂ መርዓዉን መርዓትን ከቶ ኣይስማዕን እዩ። 24ደም ነቢያትን ቅዱሳንን ደም ናይቶም ኣብ ምድሪ ዘተሓርዱ ዂሎም ኣብኣ ተረኺቡ እዩሞ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\