ራእይ ዮሓንስ 19

1ድኅርዙይ ኣብ ሰማይ ከም ናይ ብዙኅ ሕዘቢ ዘበለ ብርቱዕ ድምፂ ሃሌ ሉያ! ምድኃንን ክብርን ኃይልን ናይ ኣምላኽና እዩ። 2ፍርዱ ሓቅን ጽድቅን እዩሞ ንሱ ነታ ብምንዘርናኣ ንምድሪ ዘጥፍአት ዓባይ ኣመንዘራ ፈረዳ፤ ንደም ኣገልገልቱዉን ካብ ኢዳ ተፈድዮ ክብል እንተሎ ሰማዕኹ። 3መሊሶም ከዓ ሃሌ ሉያ! ንዘለዓለመ ዓለም ትካ ንላዕሊ ይወፅእ! እናበሉ ጸርሑ። 4እቶም ዕሥራን ኣርባዕተን ኣሕሉቕን እቶም ኣርባዕተ እንስሳን ከዓ ነቲ ኣብ ዙፋን ተቐሚጡ ዘሎ እግዚኣብሔር ኣሜን ሃሌ ሉያ! እናበሉ ፍግም ኢሎም ሰገዱሉ። 5ብድኅርዙይ ኣቱም እትፈርኅዎ ዂልኻትኩም አናእሽትን ዓበይትን ኣገልገልቱ ንኣምላኽና ወድስዎ! ዘብል ድምፂ ኻብቲ ዙፋን ወፀ። 6ሽዑ ኸም ድምፂ ብዙኅ ሰብን ከም ድምፂ ብዙኅ ማያትን ብርቱዕ ነጐድጓድን ዘበለ ሃሌ ሉያ! እቲ ዂሉ ዘኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነጊሡ። 7መርዓ እቲ በጊዕ በጺሑ፤ መርዓቱዉን ተዳልያ ኣላ፤ ስለዙይ ንተሓጐስ ባህዉን ይበለና! ንእኡ ድማ ኽብሪ ንሃቦ! 8ዘንጸባርቕን ብሉጽን ጽሩይን ክዳን ክትክደን ተዉሂቡዋ እዩ ክብል እንተሎ ሰማዕኹ። እዘ ብሉጽ ክዳን ድማ ናይቶም ቅዱሳን ግብሪ ጽድቂ እዩ። 9ብድኅርዙይ እቲ መልኣኽ እቶም ናብ ድራር መርዓ እቲ በጊዕ ዘተዓደሙ ብፁዓን እዮም› ኢልካ ጸሓፍ በለኒ። ኣስዒቡ ኸዓ እዙይ ብርግጽ ቓል እግዚኣብሔር እዩ በለኒ። 10ኣነ ድማ ነቲ መልኣኽ ክሰግደሉ ኢለ ኣብ ትሕቲ እግሩ ወደቕኩ፤ ንሱ ግና ኅደግ! ከምኡ ኣይትግበር! ኣነዉን ከማኻን ከምቶም ናይ ኢየሱስ ምስክርነት ዘሕልዉ ኣኅዋትካን ኣገልጋሊ እየ፤ ንእግዚኣብሔር ድኣ ስገድ! እቲ ናይ ኢየሱስ ምስክርነት ናይ ትንቢት መንፈስ እዩሞ በለኒ። 11ሽዑ ሰማይ ተኸፊቱ ረአኹ። ኣብኡ ኸዓ ፃዕዳ ፈረስ ነበረ፤ እቲ ዘተቐመጦ ኸዓ እሙንን ሓቀኛን ይብሃል፤ ንሱ ኸዓ ብቕንዕና ዘዳንን ዘዋጋእን እዩ። 12ኣዕይንቱ ኸም ሃልሃልታ ሓዊ እየን፤ ኣብ ርእሱዉን ብዙኅ ዘዉድታት ኣለዎ፤ ኣብ ልዕሊኡዉን እንትርፊ ባዕሉ ሓደኳ ዘይፈልጦ ዘተጽሓፈ ስም ኣለዎ። 13ብደም ዘጠልቀየ ኽዳን ተወንዚፉ ነበረ፤ ስሙዉን ቓል እግዚኣብሔር ይበሃል። 14ኣብ ሰማይ ዘለዉ ሠራዊት ከዓ ፃዕዳን ጽሩይን ሻሽ ተኸዲኖም ኣብ ፀዓዱ ኣፍራስ ተቐሚጦም ተኸተልዎ። 15ካብ ኣፉ ኸዓ ነሕዛብ ዘወቕዐሉ በሊሕ ሰይፊ ይወፅእ ነበረ። ንሱ ብበትሪ ሓፂን ክገዘኦም እዩ። ናይቲ ዂሉ ዘኽእል እግዚኣብሔር ብርቱዕ ዂጥዓ መግለጺ ዘኾነ መጽመቝ ወይኒ ኸዓ ንሱ ኽረግጾ እዩ። 16ኣብ ክዳኑን ኣብ ጐኑን ድማ ንጉሥ ነገሥታት ጐይታ ጐይቶት ዘብል ስም ተጽሒፍዎ ነበረ። 17ብድኅርዙይ ሓደ መልኣኽ ኣብ ፀሓይ ደዉ ኢሉ ረአኹ፤ ነተን ኣብ ሰማይ ዘነፍራ ዂለን ኣዕዋፍ ድማ ብብርቱዕ ድምፂ፦ ንዕነ! ናብቲ ዓብዪ ድራር እግዚኣብሔር ተኣከባ! 18ሥጋ ነገሥታትን ሥጋ ኣሕሉቕ ሠራዊትን ሥጋ ኃያላትን ሥጋ ኣፍራስን ሥጋ ናይቶም ዘተቐመጥዎምን ሥጋ ዂሎም ሰባትን ጭዋታት ኮኑ ባሮት ኣናእሽቲ ኾኑ ዓበይቲ ንዕነ ብልዓ! እናበለ ጸዉዐን። 19እቲ ኣራዊትን እቶም ነገሥታት ምድርን ሠራዊቶምን ከዓ ምስቲ ኣብ ፈረስ ዘተቐመጠን ምስቶም ሠራዊቱን ክዋግኡ ተኣኪቦም ረአኹ። 20እቲ ኣራዊት ተትኃዘ፤ እቲ ነቶም ማኅተም እቲ ኣራዊት ዘተቐበሉን ንምስሉ ዘሰገዱን ዘስሕቶም ምልክት ኣብ ቅድሚኡ ዘገብር ዘነበረ ሓሳዊ ነቢይዉን ምስኡ ተትኃዘ፤ ክልቲኦም ብሕይወቶም እንተለዉ ናብቲ ብዲን ዘነድድ ቀላይ ሓዊ ተደርበዩ። 21እቶም ዘተረፉ ድማ በቲ ኻብ ኣፍ እቲ ኣብ ፈረስ ዘተቐመጠ ዘወፅእ ዘነበረ ሰይፊ ተቐትሉ። ኲለን ኣዕዋፍዉን ሥጋኦም በሊዐን ጸገባ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\