ራእይ ዮሓንስ 20

1ሽዑ ሓደ መልኣኽ ካብ ሰማይ ክወርድ እንተሎ ረአኹ፤ መኽፈቲ ናይቲ ዓሚቝ ጕድጓድን ገዚፍ መቑሕን ኣብ ኢዱ ኂዙ ነበረ። 2እቲ መልኣኽ ነቲ ገበል ኃዞ፤ ንሱዉን እቲ ዲያብሎስ ወይ ሰይጣን ዘብሃል ናይ ጥንቲ ተመን እዩ። ሽሕ ዓመትዉን ኣሰሮ። 3ድኅርዙይ ነሕዛብ ምእንቲ ኸየስሕቶም ኢሉ እተን ሽሕ ዓመታት ክሳዕ ዘፍጸማ ናብቲ ዓሚቝ ጕድጓድ ደርበዮ። ዓጽዩ ድማ ኣብ ልዕሊኡ ማኅተም ገበረሉ። ድኅርዙይ ንቑሩብ ጊዜ ኽፍታሕ ይግብኦ እዩ። 4ድኅርዙይ ዙፋናት ረአኹ። ነቶም ኣብ ዙፋናት ዘተቐመጡ ኸዓ ኽፈርዱ ሥልጣን ተዉሃቦም። እዚኣቶም እቶም ንኢየሱስ ብምምስካሮምን ንቓል እግዚኣብሔር ብምብሣሮምን ዘተሰየፉ እዮም። እዚኣቶም ነቲ ኣራዊት ኮነ ንምስሉ ዘይሰገዱ ኣብ ግምባሮም ኮነ ኣብ ኣእዳዎም ማኅተሙ ዘይተቐበሉ እዮም። ንሳቶም ሕያዋን ኮይኖም ምስ ክርስቶስ ሽሕ ዓመት ነገሡ። 5እቶም ዘተረፉ ምዉታን ግና እተን ሽሕ ዓመታት ክሳዕ ዘፍጸማ ኣይትሥኡን። እዙይ እቲ ቐዳማይ ትንሣኤ እዩ። 6ኣብቲ ቐዳማይ ትንሣኤ ዘሳተፉ ብፁዓንን ቅዱሳንን እዮም። ናይ ኣምላኽን ናይ ክርስቶስን ካህናት ክኾኑ ምስ ክርስቶስዉን ሽሕ ዓመት ክነግሡ እዮም እምበር እቲ ኻልኣይ ሞት ኣብዚኣቶም ሥልጣን የብሉን። 7እተን ሽሕ ዓመታት ምስ ተፈጸማ ኸዓ ሰይጣን ካብ ማእሰርቱ ኽፍታሕ እዩ። 8ንጎግን ማጎግን ንሳቶምዉን እቶም ኣብ ኣርባዕተ መኣዘን ምድሪ ንዘነብሩ ኣሕዛብ ከስሕቶም ንዉግእዉን ምእንቲ ኽእክቦም ክወፅእ እዩ። ቊጽሮም ድማ ከም ኁፃ ባሕሪ ነበረ። 9ኣብ ልዕሊ ሰፊሕ ምድሪ ወፂኦም ንሠፈር እቶም ቅዱሳንን ነታ ፍትዉቲ ኸተማ ድማ ኸበቡ። 10እቲ ዘስሕቶም ዘነበረ ዲያብሎስ ከዓ ናብቲ እቲ ኣራዊትን እቲ ሓሳዊ ነቢይን ዘተደርበይዎ ቐላይ ሓዉን ዲንን ተደርበየ። ንዘለዓለመ ዓለም ከዓ ለይትን መዓልትን ክሣቐዩ እዮም። 11ድኅሪ እዙይ ዓብዪ ፃዕዳ ዙፋንን ነቲ ኣብኡ ዘተቐመጠን ረአኹ፤ ሰማይን ምድርን ካብ ቅድሚኡ ሃደሙ፤ ቦታዉን ኣይተረኽበሎምን። 12ምዉታን ድማ ዓበይትን ኣናእሽትን ኣብ ቅድሚ እቲ ዙፋን ደዉ ኢሎም ረአኹ። መጻሕፍትዉን ተገለጹ፤ እቲ መጽሓፍ ሕይወት ዘኾነ ካልእ መጽሓፍዉን ተገለጸ። እቶም ምዉታን ድማ ከምቲ ኣብቲ መጻሕፍቲ ተጽሒፉ ዘጸንሐ ከከም ግብሮም ተፈርዶም። 13ባሕሪ ድማ ነቶም ኣብ ዉሽጡ ዘለዉ ምዉታን ሃበ። ሞትን ሲኦልንዉን ኣብኣቶም ዘለዉ ምዉታን ሃቡ። ነፍስ ወከፎም ከዓ ኸከም ግብሮም ተፈርዱ። 14ሞትን ሲኦልንዉን ናብቲ ቐላይ ሓዊ ተደርበዩ። እዘ ቐላይ ሓዊ እቲ ኻልኣይ ሞት እዩ። 15ስሙ ኣብ መጽሓፍ ሕይወት ተጽሒፉ ዘይተረኽበ ዂሉ ናብቲ ቐላይ ሓዊ ተደርበየ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\