ራእይ ዮሓንስ 21

1ብድኅርዙይ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ረአኹ። እቲ ቐዳማይ ሰማይን እታ ቐዳመይቲ ምድርን ኃሊፎም እዮም እሞ ባሕሪዉን ደጊም ኣይህሉን። 2እታ ቕድስቲ ኸተማ እታ ሓዳስ ኢየሩሳሌም ንመርዓዊኣ ኢላ ኸም ዘተሸለመት መርዓት ተዳልያ ካብ ሰማይ ካብ እግዚኣብሔር ክትወርድ እንተላ ረአኽዋ። 3ካብቲ ዙፋን ድማ ዓዉ ብዘበለ ድምፂ ደጊም መኅደሪ ኣምላኽ ምስ ሰብ ኮነ ምስኣቶምዉን ክነብር እዩ። ንሳቶም ሕዘቡ ክኾኑ እዮም እግዚኣብሔር ባዕሉ ምስኣቶም ክነብር ኣምላኾምዉን ክኸዉን እዩ። 4እግዚኣብሔር ከዓ ንብዓት ካብ ኣዕይንቶም ክሕብስ እዩ። እቲ ቐዳማይ ሥርዓት ኃሊፉ እዩ፤ እንሆ ዂሉ ተሓዲሱ እዩሞ ድኅሪ ደጊምዉን ኃዘን ወይ ኣዉያት ወይ ሥቓይ ኣይኸዉንን እዩ እንትብል ሰማዕኹ። 5እቲ ኣብ ዙፋን ዘተቐመጠ እንሆ! ኣነ ንዂሉ እሕድሶ ኣለኹ! በለ። ቀጺሉ ድማ እዘ ቓል እዙይ እሙንን ሓቅን እዩ እሞ ጸሓፎ! በለኒ። 6ሽዑ ተፈጸመ! ኣልፋን ኦሜጋን መጀመርታን መወዳእታን ኣነ እየ። ንዘጸምአ ኻብ ዓይኒ ማይ ሕይወት ክሰቲ ብኸምኡ ኽህቦ እየ። 7እቲ ዘሥዕር ነዙይ ክወርስ እዩ። ኣነ ኣምላኹ ክኾኖ ንሱዉን ወደይ ክኾነኒ እዩ። 8እቶም ፈራኃትን ከሓድትን ርኹሳትን ቀተልቲ ሰብን ኣመንዘራታትን ጠንቖልትን መምለኽቲ ጣዖትን ኲሎም ሓሰዉትን ግና ክፍሎም ኣብቲ ብሓዉን ዲንን ዘነድድ ቀላይ እዩ፤ እዙይ እቲ ኻልኣይ ሞት እዩ በለኒ። 9ካብቶም ናይ መወዳእታ ሸዉዓተ መዓት ዘመልኣ ሸዉዓተ ጽዋዕ ዘኃዙ ሸዉዓተ መላእኽቲ እቲ ሓደ ናባይ መጺኡ ነታ መርዓት ሰበይቲ እቲ በጊዕ ከርእየካስ ነዓ! በለኒ። 10ብመንፈስ ድማ ናብ ዓብይን ነዊኅን እምባ ወሰደኒ፤ ነታ ቕድስቲ ኸተማ ኢየሩሳሌም ካብ ሰማይ ካብ እግዚኣብሔር ክትወርድ እንተላ ኸዓ ኣርኣየኒ። 11ብኽብሪ እግዚኣብሔርዉን ተብርህ ነበረት። ምድማቕ ብርሃናዉን ከም የመና ዘኸበረ እምኒ ከምቲ ዘንጸባርቕ እምኒ ኢያሰጲድ ይመስል ነበረ። 12ዓሠርተ ኽልተ ኣፍ ደገ ዘለዎ ዓብይን ነዊኅን ቅጽሪ ነበራ፤ ኣብቲ ኣፍ ደገታትዉን ዓሠርተ ኽልተ መላእኽቲ ነበሩ። ስም ናይቶም ዓሠርተ ኽልተ ነገድ እስራኤል ድማ ኣብቲ ኣፍ ደገታት ተጽሒፉ ነበረ። 13ብምብራቕ ሠለስተ ኣፍ ደገ ብሰሜን ሠለስተ ኣፍ ደገ ብደቡብ ሠለስተ ኣፍ ደገ ብምዕራብ ሠለስተ ኣፍ ደገ ነበረ። 14ቅጽሪ እታ ኸተማ ኸዓ ዓሠርተ ኽልተ እምኒ መሠረት ነበሮ። ኣብኡ ድማ ዓሠርተ ኽልተ ስም ናይቶም ዓሠርተ ኽልተ ሓዋርያት እቲ በጊዕ ነበረ። 15እቲ ዘዛረበኒ ዘነበረ መልኣኽ ከዓ ነታ ኸተማን ነቲ ደገታታን ቅጽራን ምእንቲ ኽዕቅነሉ ብወርቂ ዘተሠርሐ መዐቀኒ ዘንጊ ነበሮ። 16እታ ኸተማ ኣርባዕተ መኣዘን ነበራ፤ ምንዋኃን ምግፋሓን ከዓ ማዕረ ነበረ። በቲ ዘንጊ ኸዓ ነታ ኸተማ ዓቀና። ክልተ ሽሕን ኣርባዕተ ሚእትን ሜትር ድማ ኾነት። ምንዋኃን ምግፋሓን ቁመታን ማዕረ ነበረ። 17ነቲ ቕጽራ ዓቀኖ። በቲ መልኣኽ ዘዕቅነሉ ዘነበረ እመት ሰብኣይ ድማ ሚእትን ኣርብዓን ኣርባዕተን ኮነ። 18እቲ ቕጽራ ድማ ብኢያሰጲድ ዘተነድቀ ነበረ፤ እታ ኸተማዉን ጽሩይ መስትያት ብዘመስል ብጽሩይ ወርቂ ዘተሠርሐት ነበረት። 19መሠረት ቅጽሪ እታ ኸተማ ድማ ብበብዓይነቱ ኽቡር እምኒ ዘጌጸ ነበረ። እቲ ቐዳማይ መሠረት ኢያሰጲድ እቲ ኻልኣይ ሰንፔር እቲ ሣልሳይ ኬልቄዶን እቲ ራብዓይ መረግድ 20እቲ ኃምሻይ ሰርዶንክስ እቲ ሻድሻይ ሰርድዮን እቲ ሻዉዓይ ክርስቲሎቤ እቲ ሻምናይ ቢረሌ እቲ ታስዓይ ወራዉሬ እቲ ዓሥራይ ክርስጵራስስ እቲ መበል ዓሠርተ ሓደ ያክንት እቲ መበል ዓሠርተ ኽልተ ኣሜቴስጢኖስ ነበረ። 21ኣብቲ ዓሠርተ ኽልተ ኣፍ ደገ ኸዓ ዓሠርተ ኽልተ አዕናቊ ነበረ። ነፍስ ወከፍ ኣፍ ደገ ካብ ሓደ ዕንቊ ዘተገብረ ነበረ። ኣደባባይ እታ ኸተማ ድማ ከም መስትያት ዘንጸባርቕ ብጽሩይ ወርቂ ዘተሠርሐ ነበረ። 22ኣብታ ኸተማ መቕደስ ኣይረአኹን፤ እቲ ዂሉ ዘኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽን እቲ በጊዕን መቕደሳ እዮም እሞ። 23እታ ኸተማ እቲኣ ፀሓይ ወይ ወርኂ ኸብርሁላ ኣየድልያን፤ ክብሪ እግዚኣብሔር ብርሃና እቲ በጊዕ ኸዓ መብራህታ እዩሞ። 24ኲሎም ሕዘብታት ብብርሃና ኽመላለሱ ነገሥታት ምድሪዉን ክብሮም ናብኣ ኸምጽኡ እዮም። 25ኣብኣ ለይቲ ዘብሃል ስለ ዘየለ ኣፍ ደጌታታ ብመዓልቲ ኸቶ ኣይዕፀዉን እዮም። 26ኣሕዛብዉን ክብሮምን ጌጾምን ናብኣ ኸምጽኡ እዮም። 27እቶም ኣብቲ ናይቲ በጊዕ መጽሓፍ ሕይወት ዘተጽሓፉ ደኣ እምበር ርኽሰት ወይ ዘጸይፍን ሓሰትን ዘገብር ኲሉ ናብኣ ኸቶ ኣይኣቱን እዩ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\