ራእይ ዮሓንስ 22

1ድኅርዙይ እቲ መልኣኽ ካብ ናይ እግዚኣብሔርን ካብ ናይቲ በጊዕን ዙፋን ዘወፅእ ከም መስትያት ዘምጽራዩ ሩባ ማይ ሕይወት ኣርኣየኒ። 2ብማእኸል እቲ ኣደባባይ ድማ ይዉኅዘ ነበረ። ነቲ ሩባ ብኽልተ ጐኑ ድማ በብወርኁ እናፈረየት ኣብ ዓመት ዓሠርተ ኽልተ ጊዜ ፍረ እትህብ ኦም ሕይወት ነበረት። ቈጽሊ እታ ኦም እቲኣ ኸዓ ንዂሉ ሕዘቢ ዘፍዉስ ነበረ። 3ድኅሪ ደጊምስ መርገም ኣብኣ ከቶ ኣይህሉን እዩ። ናይ እግዚኣብሔርን ናይቲ በጊዕን ዙፋን ኣብኣ ክኸዉን እዩ፤ እቶም ኣገልገልቱዉን ከምልኽዎ እዮም፤ 4ገጹ ኽርእዩ እዮም፤ ስሙዉን ኣብ ግምባሮም ክጸሓፍ እዩ። 5እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከብርሀሎም እዩ እሞ ድኅሪ ደጊምስ ለይቲ ኣይኸዉንን፤ ብርሃን ቀንዲልን ብርሃን ፀሓይንዉን ኣየድልዮምን እዩ፤ ንዘለዓለመ ዓለምዉን ክነግሡ እዮም። 6ሽዑ እቲ መልኣኽ ከምዙይ በለኒ፦ እዘን ቃላት እዚኣተን እሙናትን ሓቅን እየን። እቲ ንነቢያት መንፈሱ ዘህብ ኣምላኽ ነቲ ቐልጢፉ ክኸዉን ዘግብኦ ነገር ንኣገልገልቱ ኸርእዮም መልኣኹ ለኣኸ። 7ኢየሱስ ከዓ እንሆ! ቐልጢፈ እመጽእ ኣለኹ! እቲ ንቓላት ትንቢት እዘ መጽሓፍ እዙይ ዘሕሉ ኸዓ ብፁዕ እዩ! በለኒ። 8ነዘ ነገር እዙይ ዘሰማዕኽዎን ዘረአኽዎን ኣነ ዮሓንስ እየ። ምስ ሰማዕኹን ምስ ረአኹን ከዓ ኣብ እግሪ እቲ ነዘ ነገር እዙይ ዘርአየኒ መልኣኽ ክሰግድ ኣብ ትሕቲ እግሩ ተደፋእኹ። 9ንሱ ኸዓ ኅደግ! ከምኡ ኣይትግበር! ኣነስ ከማኻን ከምቶም ኣኅዋትካ ነቢያትን ከምቶም ንቓላት እዘ መጽሓፍ እዙይ ዘሕልዉን ኣገልጋሊ እየ። ንእግዚኣብሔር ደኣ ስገድ! በለኒ። 10ብድኅሪ እዙይዉን እቲ መልኣኽ እቲ ጊዜ ቐሪቡ እዩ እሞ ንቓል ትንቢት እዘ መጽሓፍ እዙይ ምሥጢር ጌርካ ብማኅተም ኣይትዕጸዎ። 11እቲ ገፋዒ ይግፋዕ፤ እቲ ርኹስ ይርከስ፤ እቲ ጻድቕ ይጽደቕ፤ እቲ ቕዱስ ይቀደስ በለኒ። 12ኢየሱስ ከዓ እንሆ! ቐልጢፈ እመጽእ ኣለኹ፤ ንነፍስ ወከፍ ከከም ግብሩ ኽፈድዮ ዓስቢ ምሳይ ኣሎ። 13ኣልፋን ኦሜጋን ቀዳማይን ዳኅረዋይን መጀመርታን መወዳእታን ኣነ እየ። 14ናብታ ኸተማ ብኣፍ ደገታታ ምእንቲ ኽኣትዉን ካብታ ኦም ሕይወት ፍረ ንምብላዕ መሰል ምእንቲ ኽረኽቡን ክዳዉንቶም ዘሓጽቡ ብፁዓን እዮም። 15እቶም ከም ኣኽላባት ዘኾኑ ጠንቈልቲ ኣመንዘራታት ቀተልቲ ሰብ መምለኽቲ ጣዖት እቶም ንሓሰት ዘፈትዉን ዘገብሩን ኲሎም ግና ካብታ ኸተማ ወፃኢ ክኾኑ እዮም። 16ኣነ ኢየሱስ ነዘ ነገር እዙይ ኣብተን ኣብያተ ክርስቲያን ክምስክረልኩም ኢለ ንመልኣኸይ ሰደድክዎ። ኣነ ኻብ ሡር ዳዊትን ዘርኡን ዘኾንኩ እቲ ብሩህ ኮኸብ ጽባሕ እየ በለ። 17መንፈስ ቅዱስን እታ መርዓትን ነዓ! ይብሉ ኣለዉ። እቲ ዘሰምዕዉን ነዓ! ይበል። ዘጸምአ ኸዓ ይምጻእ፤ ዘደለየዉን ማይ ሕይወት ብኸምኡ ይዉሰድ። 18ኣነ ነዘ ኣብዘ መጽሓፍ እዙይ ዘሎ ቓል ትንቢት ንዘሰምዑ ዂሎም አጠንቅቖም ኣለኹ፦ ሓደኳ ናብዘን ቃላት እዚኣተን እንተ ወሰኸ እግዚኣብሔር ከዓ ኣብዘ መጽሓፍ እዙይ ተጽሒፉ ዘሎ መቕሠፍቲ ኽዉስኸሉ እዩ። 19ሓደ ሰብ ካብ ቃላት እዘ ትንቢት እዙይ እንተጕደለ እግዚኣብሔር ካብተን ኣብዘ መጽሓፍ እዙይ ተጽሒፈን ዘለዋ ኦም ሕይወትን እታ ቕድስቲ ኸተማን ዕድሉ ኸጕድለሉ እዩ። 20እቲ ነዘ ነገር እዙይ ዘምስክር እወ ቐልጢፈ እመጽእ ኣለኹ! ይብል ኣሎ። ኣሜን ጐይታ ኢየሱስ ነዓ! 21ጸጋ ጐይታና ኢየሱስ ምስ ኲልኻትኩም ቅዱሳን ይኹን። ኣሜን።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\