ራእይ ዮሓንስ 6

1ሽዑ እቲ በጊዕ ኻብቲ ሸዉዓተ ማኅተማት ነቲ ቐዳማይ ክፈትሖ እንተሎ ረአኹ። ሓደ ኻብቶም ኣርባዕተ እንስሳ ድማ ከም ነጐድጓድ ብዘመስል ድምፂ ነዓ ርአ እንትብል ሰማዕኹ። 2እንሆ ኸዓ ኣምበላይ ፈረስ እንትወፅእ ረአኹ፤ እቲ ዘተቐመጦ ድማ ቀስቲ ሒዙ ነበረ፤ ኣኽሊልዉን ሃብዎ፤ ክስዕር ወፀ፤ ሰዓረ ድማ። 3እቲ በጊዕ ነቲ ኻልኣይ ማኅተም ምስ ፈትሖ ድማ እቲ ኻልኣይ እንስሳ ነዓ ርአ በለኒ። 4ካልእ ቀይሕ ፈረስ ድማ ወፀ፤ ነቲ ዘተቐመጦዉን ሰባት ንስንሳቶም ንኽቃተሉ ካብ ምድሪ ሰላም ከጥፍእ ሥልጣን ተዉሃቦ። ዓብዪ ሰይፊዉን ተዉሃቦ። 5ነቲ ሣልሳይ ማኅተም ምስ ፈትሖ እቲ ሣልሳይ እንስሳ ነዓ ርአ ኽብል እንተሎ ሰማዕኹ። እንሆ ጸሊም ፈረስዉን ረአኹ። እቲ ዘተቐመጦ ኸዓ ኣብ ኢዱ ሚዛን ሒዙ ነበረ። 6ካብ ማእኸል እቶም ኣርባዕተ እንስሳ ድማ ከም ድምፂ ሰብ ብዘመስል ሓደ መስፈር ስርናይ ብዲናር ሠለስተ ምሸ ስገም ከዓ ብዲናር ዘይትን ወይንን ግና ኣይትጕዳእ! እንትብል ሰማዕኹ። 7ነቲ ራብዓይ ማኅተም ምስ ፈትሖ ኸዓ ድምፂ እቲ ራብዓይ እንስሳ ነዓ ርአ! ኽብል እንተሎ ሰማዕኹ። 8እንሆ ድማ ግራጫ ፈረስ ረአኹ፤ ስም እቲ ተቐሚጥዎ ዘነበረዉን ሞት እዩ። ሲኦልዉን ይስዕቦ ነበረ። ኣብ ልዕሊ እቲ ራብዓይ ክፋል ምድሪ ብዂናት ብጥሜት ብፌራ ብኣራዊት ምድሪ ገይሮም ንኽቐትሉ ሥልጣን ተዉሃቦም። 9ነቲ ሓምሳይ ማኅተም ምስ ፈትሖ ድማ ነፍሳት እቶም ምእንቲ ቓል እግዚኣብሔርን ስለ እቲ ዘሃብዎ ምስክርነትን ዘተሓረዱ ኣብ ትሕቲ መሠዉዒ ረአኹ። 10ዓዉ ብዘበለ ድምፂ ኸዓ፦ ኦ ቕዱስን ሓቀኛን ዝኾንካ ጐይታ! ክሳዕ መኣዝ ኢኻ ዘይትፈርድ? ነቶም ኣብ ምድሪ ዘለዉኸ ኽሳዕ መኣዝ ኢኻ ሕነ ደምና ዘይትፈድዮም?  እናበሉ ጠርዑ። 11ንነፍስ ወከፎም ድማ ፃዕዳ ኽዳን ተውሃቦም፤ ቊጽሪ እቶም ከምኣቶም ክቕተሉ ዘለዎም ብጾቶም ኣገልገልትን ኣኅዋቶምን ክሳዕ ዝመልእ ኸዓ ገና ንቝሩብ ዘመን ከዕርፉ ተነግሮም። 12እቲ በጊዕ ነቲ ሻድሻይ ማኅተም ክፈትሖ እንተሎ ኸዓ ረአኹ። ብርቱዕ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኾነ፤ ፀሓይ ከም ወጮ ጸለመት፤ ወርሒውን ኲለንተናኣ ኸም ደም ኮነት። 13ኦም በለስ ብርቱዕ ንፋስ ነነው ምሰበላ ነቲ ዝጐዐ ፍሪኣ ኸም እተርግፍ ከምኡ ኸዓ ኸዋኽብቲ ሰማይ ኣብ ምድሪ ረገፉ። 14ሰማይውን ከም ብራና ተጠቕሊሉ ጠፍአ። ኲሎም እምባታትን ደሴታትን ካብ ሰስፍራኦም ተወገዱ። 15ነገሥታት ምድርን መሳፍንትን ኣሕሉቕ ሠራዊትን ሃብታማትን ኃያላትን ኲሎም ባሮትን ጭዋታትን ኣብ በዓትታትን ኣብ መንጎ ኣኻውሕ እምባታትን ተኃብኡ። 16ንእምባታትን ነኻውሕን ድማ  ካብ ገጽ እቲ ኣብ ዙፋን ተቐሚጡ ዘሎን ካብ ቊጥዓ እቲ በጊዕን ኣብ ልዕሌና ወዲቕኩም ከውሉና። 17እታ ዓባይ መዓልቲ ቝጥዓኦም መጺኣ እያሞ መንከ እዩ ደው ክብል ዝኽእል?  በልዎም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\