ራእይ ዮሓንስ 7

1ብድኅርዙይ እቶም ኣርባዕተ መላእኽቲ ኣብ ኣርባዕተ መኣዘን ምድሪ ደዉ ኢሎም ረአኹ። ንሳቶም ኣብ ምድሪ ወይ ኣብ ባሕሪ ወይ ኣብ ዘኾነ ኣእዋም ንፋስ ምእንቲ ኸይነፍስ ነቶም ኣርባዕተ ንፋሳት ምድሪ ኂዞምዎም ነበሩ። 2ንዘለዓለም ሕያዉ ናይ ዘኾነ ማኅተም ዘሓዘ ኻልእ መልኣኽ ካብ ምብራቕ ክወጽእ እንተሎ ረአኹ። ንሱ ኸዓ ነቶም ንምድርን ንባሕርን ክጐድኡ ሥልጣን ዘተዉሃቦም ኣርባዕተ መላእኽቲ ብብርቱዕ ድምፂ ጸዉዖም እሞ 3ነቶም ኣገልገልቲ ኣምላኽና ኣብ ገግምባሮም ማኅተም ክሳዕ እንገብረሎም ንምድሪ ወይ ንባሕሪ ወይ ነእዋም ኣይትጕድእዎም በሎም። 4ቊጽሪ ናይቶም ማኅተም ዘተገብረሎም ክንደይ ከም ዘኾነ ድማ ሰማዕኹ። ካብ ኲሉ ነገድ እስራኤል ማኅተም ዘተገብረሎም ሚእትን ኣርብዓን ኣርባዕተን ሽሕ ነበሩ። 5እቶም ማኅተም ዘተገብረሎም ካብ ነገድ ይሁዳ - ዓሠርተ ኽልተ ሽሕ ካብ ነገድ ሮቤል - ዓሠርተ ኽልተ ሽሕ ካብ ነገድ ጋድ - ዓሠርተ ኽልተ ሽሕ 6ካብ ነገድ ኣሴር - ዓሠርተ ኽልተ ሽሕ ካብ ነገድ ንፍታሌም - ዓሠርተ ኽልተ ሽሕ ካብ ነገድ ምናሴ - ዓሠርተ ኽልተ ሽሕ 7ካብ ነገድ ስምዖን - ዓሠርተ ኽልተ ሽሕ ካብ ነገድ ሌዊ - ዓሠርተ ኽልተ ሽሕ ካብ ነገድ ይሳኮር - ዓሠርተ ኽልተ ሽሕ 8ካብ ነገድ ዛብሎን - ዓሠርተ ኽልተ ሽሕ ካብ ነገድ ዮሴፍ - ዓሠርተ ኽልተ ሽሕ ካብ ነገድ ብንያም - ዓሠርተ ኽልተ ሽሕ ነበሩ። 9ድኅርዙይ ድማ እንሆ ካብ ኲሎም ኣሕዛብን ዓሌታትን ሕዘብታትን ካብ ኲሉ ቛንቋታትን ዘተኣከቡ ሓደኳ ኽቖጽሮም ዘይኽእል ብዙኃት ሰባት ፃዕዳ ኽዳዉንቲ ተኸዲኖም ጨናፍር ስየ ኣብ ኣእዳዎም ኂዞም ኣብ ቅድሚ እቲ ዙፋንን ኣብ ቅድሚ እቲ በጊዕን ደዉ ኢሎም እንተለዉ ረአኹ። 10ብዓብዪ ድምፂ ኸዓ ምድኃን ናይቲ ኣብ ዙፋን ተቐሚጡ ዘሎ ኣምላኽናን ናይቲ በጊዕን እዩ! እናበሉ ጸርሑ። 11እቶም መላእኽቲ ዂላቶም ኣብ ዙርያ እቲ ዙፋንን እቶም ኣሕሉቕን እቶም ኣርባዕተ እንስሳን ቆሙ። ኣብ ቅድሚ እቲ ዙፋን ብግምባሮም ተደፊኦም ከዓ ንእግዚኣብሔር ሰገዱሉ። 12ከምዙይ ከዓ ይብሉ ነበሩ፦ ኣሜን! ዉዳሴን ግርማን ጥበብን ምስጋናን ክብርን ሥልጣንን ኃይልን ንዘለዓለመ ዓለም ንኣምላኽና ይኹን! ኣሜን። 13ሓደ ኻብቶም ኣሕሉቕ ድማ እዞም ፃዕዳ ኽዳዉንቲ ዘተኸድኑስ እንታዎት እዮም? ካበይከ እዮም መጺኦም? ኢሉ ጠየቐኒ። 14ኣነ ድማ ጐይታይ ንስኻ ትፈልጥ በልክዎ። ንሱ ኸዓ እዚኣቶም ካብቲ ብርቱዕ መከራ ዘወፁ ኽዳዉንቶምዉን ብደም እቲ በጊዕ ሓጺቦም ዘፃዕደዉ እዮም። 15ስለዙይ ኣብ ቅድሚ እቲ ዙፋን እግዚኣብሔር እኔዉ፤ ኣብታ መቕደሱዉን ለይትን መዓልትን የገልግልዎ ኣለዉ። እቲ ኣብቲ ዙፋን ተቐሚጡ ዘሎ ኸዓ ድንኳኑ ተኺሉ ኸጽልለሎም እዩ። 16ድኅሪ ሕዚ ኣይጠምዩን፤ ኣይጸምኡን፤ ፀሓይ ኮነ ሃሩር ድማ ኸቶ ኣይረኽቦምን እዩ። 17እቲ ኣብ ማእኸል ዙፋን ዘሎ በጊዕ ኽጓስዮም ናብ ዒላታት ማይ ሕይወትዉን ክመርሖም እዩ፤ እግዚኣብሔርዉን ካብ ኣዕይንቶም ኲሉ ንብዓት ኽሕብሰሎም እዩሞ በለኒ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\