መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮም 1

1ወንጌል እግዚኣብሔር ክምህር ካብ ዝተኃርየ ኣገልጋሊ ኢየሱስ ክርስቶስን ሓዋርያ ክኸውን ካብ ዝተጸውዐን ካብ ጳውሎስ ዝተልኣኸት መልእኽቲ። 2እዝ ወንጌል እዙይ እግዚኣብሔር ኣቐዲሙ ብነቢያቱ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዘተስፈዎ እዩ። 3እዝ ወንጌል እዙይ ብዛዕባ እቲ ሰብ ኮይኑ ኻብ ዘርኢ ዳዊት ዝተወልደ ወዱ እዩ ዝዛረብ። 4ካብ ምዉታን ብምትሥኡ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ወዲ እግዚኣብሔር ምዃኑ ብኃይሊ ዝተግሃደ ኢየሱስ ክርስቶስ ጐይታና እዩ። 5ኲሎም ኣሕዛብ ከም ዝኣምኑን ከም ዝእዘዙን ክንገብር ብእኡን ምእንቲ ስሙን ጸጋን ሓዋርያነትን ተቐበልና። 6ንስኻትኩምውን ከምኣቶም ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትኮኑ ተጸዊዕኹም ኢኹም። 7ኣብ ሮም ዘለኹም ቅዱሳን ክትኮኑ ዝተጸዋዕኹም ፍቑራት እግዚኣብሔር ኲልኻትኩም ካብ እግዚኣብሔር ኣቦናን ካብ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ንኣኻትኩም ይኹን። 8ብክርስቶስ ምእማንኩም ኣብ ኲላ ዓለም ስለ ዝተሰምዐት ቅድሚ ዂሉ ብዛዕባ ዂልኻትኩም ንእግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ አመስግኖ ኣለኹ። 9እንተየቋረጽኩ ዂልሻዕ ኣብ ጸሎተይ ከምዝዝክረኩም እቲ ወንጌል ወዱ እናሰበኽኩ ብምሉእ ልበይ ዘገልግሎ እግዚኣብሔር ምስክረይ እዩ። 10ፍቓድ እግዚኣብሔር እንተድኣ ኾይኑ ናባኻትኩምውን ክመጽእ መንገደይ ከቕንዐለይ እጽሊ ኣለኹ። 11ብእምነት ምእንቲ ኽትጸንዑ መንፈሳዊ ውህብቶ ኸካፍለኩም ስለ ዝደሊ ኽርእየኩም እናፍቕ ኣለኹ። 12እዙይ ከዓ ኣነን ንስኻትኩምን በታ ዘላትና እምነት ንስንሳትና ምእንቲ ኽንጸናናዕ ኢለ እየ። 13ኣቱም ኣኅዋተይ! ከምቲ ኣብቶም ካልኦት ኣሕዛብ ዝረኸብክዎ ፍረ ኣባኻትኩምውን ምእንቲ ኽረክብ ናባኻትኩም ንምምጻእ ብዙኅ ጊዜ ከም ዝመደብኩ እንተኾነ ክሳዕ ሕዚ ኸም ዘይተኽኣለኒ ኽትፈልጡለይ እደሊ። 14ንግሪኻውያንን ንኻልኦት ኣሕዛብን ንዝተምሃሩን ንዘይተምሃሩን ክሰብኽ ግቡአይ እዩ። 15ስለዙይ ከም ሓሳበይ እንተዝኸውንስ ኣብ ሮም ንዘለኹምውን ወንጌል ክሰብከልኩም ብርቱዕ ድልየት ኣለኒ። 16ብወንጌል ኣይኃፍርን እየ፤ ወንጌል ንዝኣምን ኲሉ ቅድም ንኣይሁድ ደኃር ንኣሕዛብ ዘድኅን ኃይሊ እግዚኣብሔር እዩ እሞ። 17ከምቲ ጽሑፍ  ጻድቕ ብእምነት እዩ ዝነብር ዝብሎ ኣብ ወንጌል እቲ ኻብ እግዚኣብሔር ዝርከብ ጽድቂ ማለት እቲ ኻብ መጀመርታ ኽሳዕ መወዳእታ ብእምነት ዝርከብ ጽድቂ ተገሊጹ ኣሎ። 18ቊጥዓ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ኽፍኣትን ኃጢኣትን ናይቶም ብኽፍኣቶም ንሓቂ ዝኽውልዋ ሰባት ካብ ሰማይ ክግለጽ እዩ። 19እግዚኣብሔር ስለ ዝገለጸሎም እቲ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ክፈልጥዎ ዝግባእ ኣብኣቶም ግሉጽ እዩ። 20ዘመኻንይዎ ምእንቲ ኽስእኑስ እቲ ዓለም ካብ ዝፍጠር ጀሚሩ ተርእዩ ዘይፈልጥ ባህርይ እግዚኣብሔር ማለት ዘለዓለማዊ ኃይሉን መለኮቱን በቲ ዝፈጠሮ ፍጥረት ኣጸቢቑ ተግሃደ። 21ንእግዚኣብሔር እናፈለጥዎስ ከም ኣምላኽነቱ ኣየኽበርዎን፤ ከምኡውን ኣየመስገንዎን፤ እኳ ደኣ ብሓሳቦም ከንቱ ኾኑ፤ እቲ ዘየስተውዕል ልቦምውን ጸልመተ። 22ለባማት ኢና እኳ እንተበሉ ዓሻታት ኮኑ። 23ንኽብሪ እቲ ዘይመውት ኣምላኽ ናብ ምስሊ መዋቲ ሰብን ኣዕዋፍን ኣርባዕተ መኃውር ዘለዎም እንስሳን ናብ ለመም ዝብሉን ለወጥዎ። 24ስለዙይ እግዚኣብሔር ከዓ ንስንሳቶም ሰብነቶም ከኅስሩ ብትምኒት ልቦም ንርኽሰት ኣኅሊፉ ሃቦም። 25እዙይ ከዓ ነቲ መለኮታዊ ሓቂ ናብ ሓሰት ስለ ዝለወጥዎ ኽንዲ ፈጣሪውን ንፍጡር ስለ ዘምለኹን ዘገልገሉን እዩ፤ ንሱ ግና ንዘለዓለም ቡሩኽ እዩ፤ ኣሜን። 26በዝ ምኽንያት እዙይ ከዓ እግዚኣብሔር ንዘነውር ፍትወት ኣኅሊፉ ሃቦም። ደቂ ኣንስትዮኦም እንተይተረፋ ነቲ ጾታዊ ባህርየን ኃዲገን ንጾታዊ ባህርየን ዘይግባእ ፈጸማ። 27ሰብኡትውን ከምኡ ነቲ ምስ ጓል ኣንስተይቲ ዝፍጸም ባህርዮም ኃዲጎም ንስንሳቶም ብፍትወቶም ነደዱ፤ ሰብኡት ኣብ ሰብኡት ነውሪ ገበሩ፤ ናይቲ ዝገበርዎ ስሕተትውን ግቡእ መቕፃዕቲ ኣብ ርእሶም ኣውረዱ። 28ከምቲ ንሳቶም ንእግዚኣብሔር ክፈልጥዎ ዘይደለዩ እግዚኣብሔር ከዓ ነውሪ ኽፍጽሙ ንዘየስተውዕል ኣእምሮ ኣኅሊፉ ሃቦም። 29ስለዙይ ብዓመፅ ብኽፍኣት ብስስዐ ብቕንኣት ብቕትለት ብባእሲ ብምጥፍፋእ ብእከይ ምሉኣት ኮኑ። ከምኡውን ስም ሰብ ዘጸልሙ 30ሓመይቲ ንእግዚኣብሔር ዝጸልኡ ዕቡያት ተጀሃርቲ ኽፍኣት ዝኣልሙ ንወለዶም ዘይእዘዙ 31ዘየስተውዕሉ ጠላማት ፍቕሪ ዘይብሎም ጨካናት እዮም። 32እዚኣቶም  እቶም ከምኡ ዝገብሩ ሞት ይግብኦም እዩ ዝብል ቅኑዕ ፍርዲ እግዚኣብሔር እናፈለጡ ነዝ ዂሉ ይፍጽሙ ኣለዉ፤ እዙይ ከይኣኽሎም ከዓ ነቶም ከምኡ ዝገብሩውን የተባብዑ ኣለዉ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\