መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮም 10

1ኣቱም ኣኅዋተይ! ሃረርታ ልበይን ምእንትኣቶም ናብ እግዚኣብሔር ዘቕርቦ ጸሎትን እስራኤላውያን ምእንቲ ኽድኅኑ እየ። 2ኣብ ቅኑዕ ፍልጠት ዝተመሥረተ ደኣ ኣይኮነን እምበር ንእግዚኣብሔር ከም ዝቐንኡስ ኣነ እምስክረሎም እየ። 3ነቲ ኻብ ኣምላኽ ዝመጽእ ጽድቂ ሰኣን ምፍላጦም ጽድቂ ርእሶም ከቑሙ ብምድላዮም ንርእሶም ኣብ ትሕቲ ጽድቂ እግዚኣብሔር ኣየግዝኡን። 4ዝኣምን ኲሉ ምእንቲ ኽጸድቕ ክርስቶስ ናይ ሕጊ ፍጻሜ እዩ። 5ሙሴ ብዛዕባ እቲ ሕጊ ብምፍጻም ዝመጽእ ጽድቂ  እቲ ንሕጊ ዝፍጽሞ ሰብ ብእኡ ብሕይወት ክነብር እዩ እናበለ ይጽሕፍ። 6እቲ ኻብ እምነት ዝመጽእ ጽድቂ ግና ኸምዙይ ይብል፦ ብልብኻ [ ንክርስቶስ ከውርዶ] ናብ ሰማይ ዝድይብ መን እዩ?› ኣይትበል። 7ወይ [ ንክርስቶስ ካብ ሞት ከተሥኦ] ናብ ሲኦል ዝወርድ መን እዩ?› ኣይትበል። 8እንታይ ደኣ ይብል?  እቲ ቓል  ንሱውን እቲ ንሕና እንሰብኮ ቓል እምነት  ኣብ ጥቓኻ ኣብ ኣፍካን ኣብ ልብኻን እዩ ይብል። 9ስለዙይ ብኣፍካ  ኢየሱስ ጐይታ እዩ ኢልካ እንተ መስከርካ ብልብኻውን እግዚኣብሔር ካብ ሞት ከም ዘተሥኦ እንተ ኣሚንካ ክትድኅን ኢኻ። 10ሰብ ብልቡ ኣሚኑ ይጸድቕ፤ ብኣፉ መስኪሩውን ይድኅን እዩ እሞ። 11እቲ ጽሑፍውን  ብእኡ ዝኣምን ኲሉ ኣይኃፍርን እዩ ይብል። 12ኣብ መንጎ ኣይሁድን ኣሕዛብን ኣፈላላይ የለን፤ ንሱ ናይ ኲሉ ጐይታ እዩ፤ ነቶም ዝጽውዕዎ ዂሎም ድማ ኣበርኪቱ ዝህብ እዩ። 13 ስም እግዚኣብሔር ዝጽውዕ ዂሉ ኽድኅን እዩ እሞ። 14ግናኸ ብእኡ እንተይኣመኑ ኸመይ ኢሎም ክጽውዕዎ እዮም? ብዛዕብኡ እንተይሰምዑ ኸ ኸመይ ገይሮም ብእኡ ኽኣምኑ እዮም? ብዘይ ሰባኺኸ ኸመይ ገይሮም ክሰምዑ እዮም? 15ከምቲ መጽሓፍ  ናይቶም ሠናይ ዜና ዘበሥሩ ኣእጋር ከመይ ጽቡቕ እዩ ዝብሎ፦ ሰበኽቲ እንተዘይተልኣኹኸ ኸመይ ገይሮም ክሰብኩ እዮም? 16ግና ኸምቲ ኢሳይያስ  ጐይታይ ንምስክርነትና መን ኣመኖ? ዝበሎ ኲላቶም ንወንጌል ኣይተቐበልዋን። 17እምበኣር ምእማን ካብ ምስማዕ እዩ፤ እቲ ዝስማዕውን ቃል ክርስቶስ እዩ። 18እስኪ ኽጥይቕ፦ ከቶ ኣይሰምዑ ን ድዮም? መጽሓፍ  ድምፆም ናብ ኲሉ ምድሪ ወፀ፤ ቃሎምውን ክሳዕ ወሰን ዓለም በጽሐ ከም ዝበሎ ብርግጽ ሰሚዖም ኣለዉ። 19እስኪ ደጊመ ኽጥይቕ፤ እሞ እስራኤላውያንከ ኣይፈለጡን ማለት ድዩ? ሙሴስ ኣቐዲሙ፦  ኣነ ሕዝቢ ብዘይኮነ ኸቕንአኩም ኣእምሮ ብዘይብሉ ሕዝቢውን ከዀርየኩም እየ ይብል። 20ኢሳይያስውን ደፊሩ  ነቶም ዘይደለዩኒ ተረኸብኩሎም፤ ንዘይጠየቑኒውን ተገለጽኩሎም ይብል። 21ብዛዕባ እስራኤል ግና  ነቲ ዘይእዘዝን ቲዋምን ሕዝቢ ክቕበሎ ዂሉ መዓልቲ ኣእዳወይ ዘርጋሕኹ ይብል።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\