መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮም 12

1እምበኣር ኣኅዋተይ! ሰብነትኩም ሕያውን ቅዱስን ንእግዚኣብሔር ዘሕጕስን መሥዋዕቲ ጌርኩም ክተቕርብዎ ብምሕረት እግዚኣብሔር እልምነኩም ኣለኹ፤ እዙይ ድማ መንፈሳዊ ኣገልግሎትኩም እዩ። 2እቲ ሠናይን ዘሕጕስን ፍጹምን ዝኾነ ፍቓድ እግዚኣብሔር እንታይ ምዃኑ ምእንቲ መርሚርኩም ክትፈልጡ ኣእምሮኹም ብምሕዳስ ተለወጡ እምበር ነዛ ዓለም እዚኣ ኣይትምሰልዋ። 3ከምቲ እግዚኣብሔር ንነፍሲ ወከፍ ዝዓደሎ መጠን እምነት ገይሩ ደኣ ብዛዕባ ርእሱ ብልክዕ ይሕሰብ እምበር ካብቲ ዝግብኦ ኣብሊጹ ኸይሓስብስ ንነፍስ ወከፍ ኣብ ማእኸልኩም ንዘሎ ብዝተውሃበኒ ጸጋ እምዕዶ አለኹ። 4ከምቲ ኣብ ሓደ ሰብነት ብዙኅ ኣካላት ዘለና እቶም ኣካላት ድማ ተግባሮም ሓደ ዘይኮነ 5ከምኡውን ንሕና ብዙኃት እንትንከውን ብክርስቶስ ሓደ ሰብነት ኢና። ነፍስ ወከፍና ድማ ናይ ሓደ ሰብነት ኣካላት ኢና። 6ከምቲ ብጸጋ እግዚኣብሔር ዝተቐበልናዮ በበይኑ ዝኾነ ውህብቶ ዘለና ትንቢት እንተ ኾይኑ ብመጠን እምነት ይኹን። 7ኣገልግሎት እንተ ኾይኑ ኣብ ኣገልግሎቱ ይትጋህ፤ ዝምህርውን ኣብ ምምሃር ይጽናዕ። 8ዝምዕድ ኣብ ምምዓድ ይትጋህ። ዝህብ ብልግሲ የሃብ። ዝመርሕውን ብትግሃት ይምራሕ። ዝርህርህ ከዓ ብሓጐስ ይራህርህ። 9ግብዝና ዘይብሉ ሓቀኛ ፍቕሪ የሃልኹም። ንኽፍኣት ተጸየፍዎ፤ ንሠናይ ኣጽኒዕኹም ኃዝዎ። 10ኣብ ንስንሳትኩም ልባዊ ዝኾነ ፍቕሪ ኣኅዋት የሃልኹም፤ ንስንሳትኩም ክትከባበሩ ድማ ተቐዳደሙ። 11ኣብ ኣገልግሎትኩም ኣይትተሃከዩ፤ ብመንፈስ ዝቲጸልኩም ኩኑ፤ ንእግዚኣብሔር ኣገልግሉ፤ 12ብተስፋ ተሓጐሱ፤ ብመከራ ተዓገሡ፤ እንተየቋረጽኩም ጸሎት ኣዘውትሩ። 13ብዘድልዮም ንኣመንቲ ሓግዙ፤ ተቐበልቲ ጋሻ ኹኑ። 14ንዘሳጕጕኹም መርቑ፤ መርቑ እምበር ኣይትርገሙ። 15ምስቶም ዝሕጐሱ ተሓጐሱ፤ ምስቶም ዝበኽዩ ብኸዩ። 16ንስንሳትኩም ተሰማሚዕኹም ንበሩ፤ ምስቶም ትሑት ናብራ ዘለዎም ሕዉሳት ኩኑ እምበር ኣይትተዓበዩ፤ ፈላጣት ኢና ኢልኩም ኣይትመክሑ። 17ነቲ ኣብ ቅድሚ ዂሉ ሰብ ቅኑዕ ዝኾነ ደኣ ሕሰቡ እምበር ንሓደኳ ኽፉእ ክንዲ ኽፉእ ኣይትፍደይዎ። 18ብወገንኩም ምስ ኲሉ ሰብ ብሰላም ክትነብሩ ዝከኣለኩም ግበሩ። 19ፍቑራተይ!  ምፍዳይ ሕነ ናተይ እዩ፤ ኣነ ኽፈድዮ እየ› ይብል እግዚኣብሔር ዝብል ጽሑፍ ኣሎ እሞ ቊጥዓ እግዚኣብሔር ባዕሉ ኽፈድዮ ኅደጉሉ እምበር ባዕልኻትኩም ሕነ ኣይትፍደዩ። 20ግና  ጸላኢኻ እንተ ጠመየ ኣብልዓዮ፤ እንተ ጸምአውን ኣስትዮ። እዙይ ብምግባርካ ከም ብጕሁር ሓዊ ኽተንድዶ ኢኻ። 21ነቲ ኽፉእ ደኣ ብሠናይ ጌርካ ሰዓሮ እምበር ብኽፉእ ኣይትሰዓር።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\