መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮም 13

1ብፍቓድ እግዚኣብሔር እንተዘይኮይኑ ሥልጣን የለንሞ ነፍስ ወከፍ ነቲ ኣብ ልዕሊኡ ዘሎ በዓል ሥልጣን ይተኣዘዝ። እቶም ዘለዉ ሰብ ሥልጣንውን ብእግዚኣብሔር ዝተሸሙ እዮም። 2ንበዓል ሥልጣን ዝቃወም ንሥርዓት እግዚኣብሔር እዩ ዝቃወምሞ። እቶም ዝቃወሙ ድማ ንባዕላቶም ቅጽዓት የምጽኡ። 3ሰብ ሥልጣን ሥራሑ ኽፉእ ንዝኾነ እምበር ሥራሑ ጽቡቕ ንዝኾነ ኣየፍርኁን እዮም። ንሰብ ሥልጣን ከይትፈርኅ እንተደሊኻ ጽቡቕ ግበር። ንሱ ድማ ኸመስግነካ እዩ። 4ንሱ እግዚኣብሔር ንሠናይካ ኢሉ ዝሸሞ ኣገልጋሊ እዩሞ። ክፉእ እንተ ገበርካ ግና ፍራኅ፤ ሰይፊ ንኸንቱ ኣይዕጠቕዎንዮምሞ። ንሱ ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ስለ ዝኾነ ነቲ ኽፉእ ዝገብር ክቐጽዕ ልኡኽ ቊጥዓ እግዚኣብሔር እዩ። 5ስለዙይ መቕጻዕቲ ፈሪኅኹም ጥራሕ ዘይኮነስ ሕሊናኹም ስለ ዝወቕሰኩምውን ክትግዝኡ ይግብአኩም እዩ። 6ንሳቶም ኣገልገልቲ እግዚኣብሔር ኮይኖም እንተየብኰሩ ተሠሪዖም ኢዮምሞ ስለዙይ ኢኹም ግብሪ እትኸፍሉ። 7እምበኣር ንዂሉ ኸከም ዝግብኦ ግበሩ፤ ቐረጽ ንዝግብኦ ቀረጽ ፍርኃት ንዝግብኦ ፍርኃት ክብሪ ንዝግብኦ ኽብሪ ንዂሉ እቲ ዘዝግብኦ ሃብዎ። 8እንትርፊ ንስንሳትኩም ምፍቓር ምስ ሓደኳ ኻልእ ዕዳ ኣይሃሉኹም፤ እቲ ንብጻዩ ዘፍቅር ንሕጊ ፈጺምዎ እዩ እሞ። 9እቲ  ኣይትዘሙ፤ ኣይትቕተል፤ ኣይትስረቕ፤ ብሓሶት ኣይትመስክር፤ ዘይናትካ ኣይትመነ! ዝብል ካልእ ትእዛዛትውን ኲሉ  ንብጻይካ ኸም ነፍስኻ ኣፍቅር! ብዝብል ትእዛዝ ተጠቓሊሉ እዩ። 10ብጻዩ ዝፈቱ ኽፉእ ኣይገብርን፤ እምበኣር ፍቕሪ መፈጸሚ ሕጊ እዩ። 11ነቲ ዘመን ፍለጥዎ፤ ካብ ድቃስ እትበራበሩሉ እዋን ሕዚ እዩ፤ ምድኃንና ካብቲ ዝኣመንናሉ ጊዜ ሕዚ የመና ቐሪቡ ኣሎ። 12ለይቲ ኃሊፋ መዓልቲ ቐሪባ ኣላ። ስለዙይ ግብሪ ጸልማት ካባና ደርቢና ኣፅዋር ብርሃን ንልበስ። 13ብጓይላን ስኽራንን ብምንዝርናን ዕብዳንን ብባእስን ቅንኣትን ዘይኮነስ ከም ብመዓልቲ ብቕንዕና ንንበር። 14ንጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደኣ ልበስዎ እምበር ድልየት ሥጋኹም ንምርዋይ ኣይትሕሰቡ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\