መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮም 14

1ነቲ ብእምነቱ ዘይጠንከረ ተቐበልዎ፤ በቲ ዘካትዕ ነገር ድማ ኣይትንቀፍዎ። 2ኲሉ ንምብላዕ ኸም ዝተፈቕደሉ ዝኣምን ኣሎ፤ እቲ ብእምነቱ ዘይጠንከረ ሓምሊ ጥራሕ እዩ ዝበልዕ። 3እግዚኣብሔር ተቐቢልዎ እዩ እሞ እቲ ዝበልዕ ነቲ ዘይበልዕ ኣይንዓቆ። እቲ ዘይበልዕውን ነቲ ዝበልዕ ኣይንቀፎ፤ እግዚኣብሔር ተቐቢልዎ እዩ እሞ። 4ንስኻኸ ኣብ ሓሽከር ኻልእ እትፈርድ እንታዋይ ኢኻ? ንሱ እንተ ተሥአን እንተ ወደቐን ንጐይታኡ እዩ። እግዚኣብሔር ከተሥኦ ስለ ዝኽእል ከዓ ኽትሥእ እዩ። 5እቲ ሓደ ነታ ሓንቲ መዓልቲ ኻብታ ኻልእ ኣብሊጹ ይርእያ፤ እቲ ሓደ ግና ንዂላተን መዓልትታት ማዕረ ገይሩ ይርእየን። 11 ኣነ ሕያው እየ፤ ይብል እግዚኣብሔር፤ ኲሉ ብርኪ ኽሰግደለይ ኲሉ ልሳንውን ኣነ ኣምላኽ ምዃነይ ክምስክር እዩ ዝብል ጽሑፍ ኣሎሞ። 12እምበኣር ኲላትና ነፍስ ወከፍ ንእግዚኣብሔር መልሲ ኽንህብ ኢና። 13ስለዙይ ኣብ ንስንሳትና ደጊም ኣይንፍረድ። የግዳስ ሓደ ንኃዉ መዐንቀፊ ወይ መሐንኰሊ ኸይገብረሉ ይጠንቀቕ። 14ነቲ ኸም ርኹስ ንዝርእዮ ደኣ እዩ ርኹስ ዝኾኖ እምበር ብተፈጥሮኡ ርኹስ ምግቢ ኸም ዘየለ ብጐይታና ብኢየሱስ ፈሊጠን ተረዲአን ኣለኹ። 15በቲ እትምግቦ ምግቢ ኃውካ ዝጕዳእ እንተ ኾይኑ ብፍቕሪ ኣይኮንካን እትነብር ዘለኻ። ነቲ ክርስቶስ ዝሞተሉ ሰብ ብትምገቦ ምግቢ ኣይተጥፍኣዮ። 16ስለዙይ ኣባኻትኩም ዘሎ ሠናይ ነገር እዩ እትብልዎ ኻልኦት ከም ዝነቕፍዎ ኣይትግበሩ። 17መንግሥቲ እግዚኣብሔር ብመንፈስ ቅዱስ ጽድቅን ሰላምን ሓጐስን እያ እምበር ብልዕን መስተን ኣይኮነትን እሞ። 18እቲ በዝ ኸምዙይ ንክርስቶስ ዘገልግል ንእግዚኣብሔር የሐጕሶ፤ ብሰብውን ምስጉን እዩ። 19እምበኣር ኣሰር ሰላምን ኣሰር እቲ ንስንሳትና እንተሃናነጸሉ ነገርን ንስዓብ። 20ብምኽንያት ምግቢ ንሥራሕ እግዚኣብሔር ኣይተፍርሶ፤ ብርግጽ ምግቢ ዂሉ ንጹሕ እዩ። እንተኾነ ኃውካ ዝዕንቀፈሉ ምግቢ ምብላዕ በደል እዩ። 21ኃውካ ዝዕንቀፈሉ እንተኾይኑ ሥጋ ዘይምብላዕ ወይኒ ዘይምስታይ ወይ ካልእ ዘዐንቅፍ ነገር ዘይምግባር ሠናይ እዩ። 22እቲ ዘለካ እምነት ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ይኹነልካ። እቲ በቲ ቕኑዕ እዩ ኢሉ ዝኣመነሉ ሕሊናኡ ዘይወቕሶ ሰብ ብፁዕ እዩ። 23እቲ እናተጠራጠረ ዝበልዕ ግና ብእምነት ስለ ዘይበልዐ ዂኑን እዩ። ብእምነት ዘይግበር ኲሉ ኃጢኣት እዩ እሞ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\