መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮም 15

1ንሕና ብእምነት ዝጸናዕና ነቶም ብእምነት ዘይጸንዑ ኣኅዋትና ኽንድግፎም ደኣ እምበር ንባዕልና ጥራሕ ክነሐጕስ ኣይግብአናን እዩ። 2ነፍስ ወከፍና ንብጻይና ምእንቲ ኽንሃንጾ ሠናይ ንግበረሉ፤ ነሐጕሶውን። 3ከምቲ ጽሑፍ  ጸርፊ እቶም ዝጸርፉኻ ኣባይ ወደቐ ዝብሎ ክርስቶስውን እንተኾነ ንባዕሉ ኣየሐጐሰንሞ። 4በቲ ኻብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝርከብ ትዕግሥትን ምጽንናዕን ተስፋ ምእንቲ ኽንረክብ እቲ ኣቐዲሙ ዝተጽሓፈ ዂሉ ንትምህርትና እዩ ዝተጽሓፈ። 5- 6ኃቢርኩም ብሓደ ኣፍ ኴንኩም ናይ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቦ ንዝኾነ እግዚኣብሔር ምእንቲ ኽተኽብሩ እቲ ናይ ትዕግሥትን ምጽንናዕን ኣምላኽ ኣብ ንስንሳትኩም ከምቲ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ጌርኩም ሓደ ሓሳብ ከም እትሓስቡ ይግበርኩም። 7ስለዙይ ከምቲ ክርስቶስ ንኽብሪ እግዚኣብሔር ዝተቐበለኩም ንስንሳትኩም ተቐባበሉ። 8ክርስቶስ ነቲ ነቦታት ዝተውሃበ ተስፋ ምእንቲ ኸጽንዖ ኣምላኽ ሓቀኛ ኸም ዝኾነ ምእንቲ ኸርኢ ኣገልጋሊ ግሩዛት ከም ዝኾነ እነግረኩም ኣለኹ። 9ክርስቶስ ኣገልጋሊ ግርዘት ዝኾነ ኸምቲ መጽሓፍ፦  ኣብ ማእኸል ኣሕዛብ ከመስግነካ እየ፤ ንስምካውን ክዝምር እየ ዝብሎ ኣሕዛብ ንእግዚኣብሔር ብምሕረቱ ምእንቲ ኸመስግንዎ እዩ። 10ደጊሙውን  ኣቱም ኣሕዛብ ምስ ሕዝቡ ኾይንኩም ተሓጐሱ! 11ቀጺሉ ኸዓ  ኲልኻትኩም ኣሕዛብ ንጐይታ ኣመስግንዎ! ኲሎም ሕዝብታትውን ይወድስዎ! ይብል። 12ኢሳይያስውን  ካብ ዘርኢ እሴይ ዝውለድ ክመጽእ እዩ፤ ንሱ ኣብ ኣሕዛብ ክገዝእ ክትሥእ እዩ፤ ብእኡ ኸዓ ኣሕዛብ ተስፋ ኽገብሩ እዮም ይብል። 13ብኃይሊ መንፈስ ቅዱስ ተስፋኹም ኣፀቢቑ ምእንቲ ኽዓቢ እቲ ዝኣመንኩምዎ ናይ ተስፋ ኣምላኽ ኲሉ ሓጐስን ሰላምን ይምላእኹም። 14ኣኅዋተይ! ብሠናይ ነገርን ብፍልጠትን ኲሉ ኸም ዝተመላእኹም ንስንሳትኩምውን ምምዕዓድ ከም እትኽእሉ ኣነ ባዕለይ ተረዲአዮ ኣለኹ። 15በቲ ኻብ እግዚኣብሔር ዝተውሃበኒ ጸጋ ከዘኻኽረኩም ደልየ ብዛዕባ ሓድሓደ ነገራት ብድፍረት ጽሒፈልኩም ኣለኹ። 16እዙይ ከዓ እቲ ብመንፈስ ቅዱስ ዝተቐደሰ መሥዋዕቲ ኾይኖም ዝቐረቡ ኣሕዛብ ብኣምላኽ ቅቡላት ምእንቲ ክኾኑ ካህን ወንጌል ኣምላኽ ኮይነ ንኣሕዛብ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣገልጋሊ ምእንቲ ክኸውን እየ። 17ስለዙይ ንእግዚኣብሔር ስለዘገልግል ብኢየሱስ ክርስቶስ እምካሕ ኣለኹ። 18እንተኾነ ነቲ ክርስቶስ ኣሕዛብ ንእግዚኣብሔር ምእንቲ ኽእዘዙ ኢሉ ብቓለይን ብግብረይን ዝሠርሖ እንተ ዘይኮይኑ ብኻልእ ክዛረብ ኣይደፍርን። 19ብኃይሊ መንፈስ ቅዱስን ብዘደንቕ ምልክትን ተኣምራትን ካብ ኢየሩሳሌም ጀሚረ ኽሳዕ እልዋሪቆን ናይ ክርስቶስ ወንጌል ሰበኽኩ። 20- 21ከምቲ ኣብ መጽሓፍ  እቶም ብዛዕብኡ ዘይተነግሮም ክርእዩ እዮም፤ እቶም ብዛዕብኡ ዘይሰምዑ ውን ከስተውዕሉ እዮም ዝብሎ ኣብ ልዕሊ እቲ ኻልእ ሰብ ዝመሥረቶ ምእንቲ ኸይሃንጽ ክርስቶስ ኣብ ዘይተጸውዐሉ ሥፍራ ዂሉ ወንጌል ክስበኽ ብርቱዕ ድልየት ኣለኒ። 22ስለዙይ ከዓ እየ ናባኻትኩም ካብ ምምጻእ ብዙኅ ጊዜ ዝተኸልከልኩ። 23ሕዚ ግና ኣብዝ ሃገርዙይ ዝነበረኒ ሥራሕ ወንጌል ስለ ዝወዳእኹ ኻብ ብዙኅ ዓመታት ኂዘውን ናባኻትኩም ክመጽእ ድልየት ስለ ዝነበረኒ 24ንእስፔይን ክኸይድ እንተለኹ ኽርእየኩም በኣኻትኩም ክኃልፍ እየ፤ ንኣኻትኩም ሪአ ምስ ተሓጐስኩ ናብኡ ክኸይድ እየ፤ ንስኻትኩም ድማ ብዘድሊ ኸም እተፋንዉኒ ተስፋ እገብር ኣለኹ። 25ሕዚ ግና ነቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዘለዉ ኣመንቲ ዝኸውን ሓገዝ ኂዘ እኸይድ ኣለኹ። 26እቶም ናይ መቄዶንያን ኣካይያን ኣመንቲ ነቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዘለዉ ድኻታት ኣመንቲ ገንዘብ ከዋፅኡሎም ፈትዮም ኣለዉሞ። 27ግቡኦም ስለ ዝኾነውን ተሰማሚዖም እዮም። እቶም ኣሕዛብ ካብቲ መንፈሳዊ በረኸት ካብ ተኻፈሉ ንሳቶም ድማ በቲ ሥጋዊ በረኸት ከገልግልዎም ግቡእ እዩ። 28እምበኣር ነቲ ዝተዋህለለ ገንዘብ ኣብጺሐሎም ኣገልግሎተይ ምስ ወዳእኹ ብኣኻትኩም ኣቢለ ንእስፔይን ክኸይድ እየ። 29ናባኻትኩም ክመጽእ እንተለኹ ኸዓ ብበረኸት ክርስቶስ መሊአ ኸም ዝመጽእ እፈልጥ ኣለኹ። 30ኣኅዋተይ! ብጐይታና ብኢየሱስ ክርስቶስን ብፍቕሪ መንፈስ ቅዱስን ምእንታይ ናብ እግዚኣብሔር ብጸሎት ምሳይ ክትጋደሉ እልምነኩም አለኹ። 31እትጽልዩለይ ከዓ ኻብቶም ኣብ ይሁዳ ዘለዉ ዘይኣምኑ ምእንቲ ኽድኅንን እቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ዘወፍዮ ኣገልግሎተይ ድማ በቶም ቅዱሳን ቅቡል ክኸውንን 32ብፍቓድ እግዚኣብሔር ብሓጐስ ናባኻትኩም መጺአ ኸዓ ምሳኻትኩም ምእንቲ ኸዕርፍን እየ። 33ኣምላኽ ሰላም ምስ ኲልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\