መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮም 16

1ነታ ንቤተ ክርስቲያን ክንክርኤስ ኣገልጋሊት ዝኾነት ፌቤን ኃፍትና ናባኻትኩም አማኅፅና ኣለኹ። 2ንኣመንቲ ኸም ዝግባእ ጌርኩም ብጐይታ ተቐበልዋ ብዘድልያ ዂሉ ኸዓ ደግፍዋ። ንሳ ንብዙኃትን ንኣይ ንባዕለይዉን ደጋፊት ነይራ እያሞ። 3ነቶም ብኢየሱስ ክርስቶስ መሣርሕተይ ዝኾኑ ጵርስቅላን ኣቂላን ሰላም በሉለይ። 4ንሳቶም ምእንታይ ሕይወቶም ንምኅላፍ ዝተዳለዉ ነይሮም እዮምሞ ስለዙይውን አመስግኖም ኣለኹ፤ ኣነ በይነይ ዘይኮንኩስ ኣብያተ ክርስቲያን ኣሕዛብ ኲለን እየን ዘመስግናኦም። 5ነታ ኣብ ቤቶም ዘላ ቤተ ክርስቲያን ሰላም በሉለይ። ነቲ ክርስቶስ ብምቕባል ኣብ እስያ መጀመርታ ዝኾነ ኤጴኔጦስ ፍቑረይ ሰላም በሉለይ። 6ነታ ብዙኅ ዝፀዓረትልኩም ማርያም ሰላም በሉለይ። 7ነቶም ኣብ ሓዋርያት ፍሉጣት ቅድመይ ድማ ብክርስቶስ ዝኣመኑ ምሳይውን ተኣሲሮም ንዝነበሩ ኣዝማደይ ኣንድራኒቆንን ዩልያንን ሰላም በሉለይ። 8ነቲ ብጐይታ ፍቑረይ ዝኾነ ኣንጵልያጦን ሰላም በሉለይ። 9ነቲ ብክርስቶስ መሣርሕትና ዝኾነ ኡርባኖስን ንስጣክስ ፍቑረይን ሰላም በሉለይ። 10ነቲ ምእንቲ ክርስቶስ ፈተና ተቐቢሉ እሙን ኾይኑ ዝተረኽበ ኤጴሌን ሰላም በሉለይ። ንእንዳ ኣርስጠቦሉ ሰላም በሉለይ። 11ንሄሮድያና ዘመደይ ሰላም በሉለይ። ነቶም ኣብ እንዳ የርቂኮስ ዘለዉ ብጐይታ ዝኣመኑ ሰላም በሉለይ። 12ነተን ብጐይታ ዝፅዕራ ዘለዋ ጥሬፌናን ጥሬፎሳን ሰላም በሉለይ። ነታ ብጐይታ ብዙኅ ዝፀዓረት ፍቕርቲ ጰርሲዳ ሰላም በሉለይ። 13ነቲ ብጐይታ ዝተኃርየ ሩፎንን ንኖኡን ንኣይውን እነይ ሰላም በሉለይ። 14ንኣስንቀሪጦንን ፍሌጎንን ሄርሜስን ንጰጥሮባንን ሄርማንን ምስኣቶም ንዘለዉ ኣኅዋትን ሰላም በሉለይ። 15ንፍሌጎንን ንዩልያን ንኔርያን ንሓፍቱን ንኣልንጦንን ምስኣቶም ንዘለዉ ዂሎም ቅዱሳንን ሰላም በሉለይ። 16ንስንሳትኩም ከዓ ብቕዱስ ሰላምታ ሰላም ተበሃሃሉ። ኲለን ናይ ክርስቶስ ኣብያተ ክርስቲያን ሰላም ይብላኹም ኣለዋ። 17ኣኅዋተይ! ክትፍጽምዎ ኣብ ልዕሊ ዝተቐበልኩምዎ ትምህርቲ ዝቓወሙን ኣብ ማእኸልኩም ምፍልላይን ጸገማትን ካብ ዘምጽኡ ሰባት ኽትጥንቀቑ ኻብኣቶምውን ኽትርሕቑ ሓደራ እብለኩም ኣለኹ። 18እዞም ሰባት እዚኣቶም ንጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይኮነስ ንኸብዶም እዮም ዝግዝኡ። ብነገር ብምትላልን የዋህ ብምምሳልን ንብዙኃት ገርህታት የስሕትዎም እዮምሞ። 19ንወንጌል ተኣዘዝቲ ምዃንኩም ኣብ ኲሉ ስለ ዝተሰምዐ ብኣኻትኩም ሕጉስ እየ። ንሠናይ ነገር ብልህታት ንክፉእ ግና የዋሃት ክትኮኑ እደሊ ኣለኹ። 20ኣምላኽ ሰላም ድማ ንሰይጣን ቀልጢፉ ኣብ ትሕቲ እግርኹም ክቕጥቅጦ እዩ። ጸጋ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳኻትኩም ይኹን። 21ጢሞቴዎስ እቲ መሣርሕተይ ሰላም ይብለኩም ኣሎ። ኣዝማደይ ሉቂዮስ ኢያሶንን ሱሲ ጳጥሮስን ሰላም ይብሉኹም ኣለዉ። 22ነዛ መልእኽቲ እዚኣ ዝጸሓፍኩ ኣነ ጠርጥዮስ ብጐይታ ሰላም እብለኩም ኣለኹ። 23እቲ ንኣይ ከም ጋሻ ዝተቐበለ እታ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ኣብ ገዝኡ ኽትእከብ ዝፈቐደ ጋይዮስ ሰላም ይብለኩም ኣሎ። ኣርስጦስ እቲ ናይታ ኸተማ ተኃዝ ገንዘብን ቁኣርጦስ ኃውናን ሰላም ይብሉኹም ኣለዉ። 24ጸጋ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኲልኻትኩም ይኹን! ኣሜን። 25ነቲ ብመሠረት እቲ ኻብ ዘለዓለም ተሠዊሩ ዝነበረ ሕዚ ግና ዝተገልጸ ምሥጢር ከምቲ ኣነ ዝሰብኮ ወንጌልን ከምቲ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝስበኾ ዘሎን ገይሩ ኣብ እምነትኩም ከጽንዐኩም ዝኽእል እግዚኣብሔር ክብሪ ይኹኖ። 26ሕዚ ግና እቲ ምሥጢር ብመጻሕፍቲ ነቢያት ተግሂዱ ኣሎ። ብትእዛዝ እቲ ናይ ዘለዓለም ኣምላኽ ኲሎም ኣሚኖም ምእንቲ ኽእዘዝዎ ብዂሎም ኣሕዛብ ከም ዝፍለጥ ተገይሩ ኣሎ። 27ነቲ በይኑ በዓል ጥበብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ክብሪ ይኹኖ! ኣሜን።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\