መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮም 2

1ስለዙይ ኣታ ንኻልእ እትፈርድ ሰብ እተመኽንዮ የብልካን፤ በቲ ንኻልእ እትፈርደሉ ነገር ኲሉ ንርእስኻ ትዂንን ኣለኻ፤ ነቲ ፈራዲ ዝኾንካሉ ንስኻውን ንእኡ ትገብሮ ኣለኻሞ። 2ንሕና ግና ኣብ ልዕሊ እቶም ከምዙይ ዝገብሩ ግቡእ ፍርዲ እግዚኣብሔር ከም ዝወርድ ንፈልጥ ኢና። 3ኣታ ኣብ ልዕሊ እቶም ከምዙይ ዝገብሩ እትፈርድ ባዕልኻውን ከምቲ ግብሮም እትገብር ሰብ ካብ ፍርዲ እግዚኣብሔር እተምልጥዶ ይመስለካ? 4ወይ ከዓ ብዝኂ ሕያዋይነቱን ትዕግሥቱን ዓቕሉንዶ ትንዕቕ ኣለኻ? ሕያዋይነት እግዚኣብሔር ናብ ንስሓ ኽመርሐካ ኸም ዝኽእል ኣይትፈልጥን ዲኻ? 5ግና ብትረት ልብኻን ብዘይምንሳሕኻን በታ ቕኑዕ ፍርዲ እግዚኣብሔር ዝወርደላ መዓልቲ ቝጥዓ ንርእስኻ መቕሠፍቲ ትእክብ ኣለኻ። 6እግዚኣብሔር ንነፍስ ወከፍ ከከም ግብሩ ኽፈድዮ እዩ እሞ። 7ነቶም ሠናይ እናገበሩ ምስጋናን ክብርን ዘለዓለማዊ ሕይወትን ብትዕግሥቲ ዝጽበዩ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ክህቦም እዩ። 8ነቶም ንዓመፃ እምበር ንሓቂ ዘይእዘዙ ፈተውቲ ርእሶም ግና ቝጥዓን መዓትን ክወርዶም እዩ። 9ክፉእ ንዝገብር ኲሉ ሰብ ስቓይን መከራን ክወርዶ እዩ፤ ቅድም ንኣይሁድ ከምኡ ኸዓ ንኣሕዛብ። 10ሠናይ ንዝገብር ኲሉ ግና ምስጋናን ክብርን ሰላምን ክወሃቦ እዩ፤ ቅድም ንኣይሁዳዊ ከምኡ ኸዓ ንኣሕዛብ። 11እግዚኣብሔር ገጽ ሰብ ርእዩ ኣየዳሉን እዩ እሞ። 12እቶም ብዘይ ሕጊ ኃጢኣት ዝገበሩ ዂሎም ብዘይ ሕጊ ኽጠፍኡ እዮም፤ እቶም ሕጊ እንተለዎም ኃጢኣት ዝገበሩ ዂሎም ከዓ በቲ ሕጊ ኽፍረዱ እዮም። 13ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ገበርቲ ሕጊ ጥራሕ ደኣ እዮም ዝጸድቁ እምበር ሰማዕቲ ሕጊ ኣይኮኑን ዝጸድቁ። 14እቶም ሕጊ ዘይብሎም ኣሕዛብ ነቲ ኣብ ሕጊ ዘሎ ብባህርዮም ተመሪሖም ዝፍጽምዎ ንሳቶም ሕጊ እንተ ዘይብሎም እኳ ንባዕላቶም ሕጊ እዮም። 15በዙይ ከዓ ንሳቶም ሕሊናኦም እናመስከረሎም ሓሳቦምውን ሓንሳእ እንትወቕሶም ሓንሳዕውን እንትድግፎም ብምርካቡ እቲ ግብሪ ሕጊ ኣብ ልቦም ዝተጽሓፈ ምዃኑ የርእዩ ኣለዉ። 16ስለዙይ እቲ ኣነ ዝሰብኮ ወንጌል ከም ዝብሎ በታ እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ንኅቡእ ሓሳባት ልቢ ሰብ ዝፈርደላ መዓልቲ ከምኡ ክኸውን እዩ። 17ንስኻ ግና  ብሕጊ ዝነብር ብእግዚኣብሔርውን ዝምካሕ ኣይሁዳዊ እየ ኢኻ እትብል። 18ፍቓድ እግዚኣብሔር እንታይ ከም ዝኾነ እትፈልጥ ሕጊ ስለ ዝተምሃርካ ዝሐሸ ነገር ፈሊኻ እትፈልጥ 19 መራሕ ዕውራት ኣብ ጸልማት ንዘለዉ ኸዓ ብርሃን እየ ኢልካውን እትምካሕ 20እቲ ብሕጊ ዝርከብ ፍልጠትን ሓቅን ስለ ዘለካ ኸዓ ንዓያሹ መለበሚ ናይ ሕፃናት ከዓ መምህር እየ እትብል ኢኻ። 21እምበኣር ኣታ ንኻልእ እትምህር ንባዕልኻ ደኣ ዘይትምህር? ኣይትስረቑ ኢልካ ትምህር ንባዕልኻ ግና ትሰርቕ። 22ኣይትዘምዉ ትብል ንስኻ ግና ትዝሙ። ጣዖት ትጽየፍ ባዕልኻ ኸዓ ቤተ መቕደሳቶም ትሰርቕ። 23- 24ከምቲ  ብሰንክኹም ስም እግዚኣብሔር ኣብ ማእኸል ኣሕዛብ ይጽረፍ ኣሎ ተብሂሉ ዝተጽሓፈ ኣታ ብሕጊ እትምካሕ ሕጊ ብምፍራስካ ንእግዚኣብሔር ተቃልሎ ኣለኻ። 25ግርዘት እትጠቅም ሕጊ እንተ ሓሊኻ እያ፤ ሕጊ እንተ ጥሒስካ ግና እታ ግርዘት ዘይምግራዝ ክትኮነካ እያ። 26እምበኣር እቲ ዘይግሩዝ ነቲ ትእዛዝ ሕጊ እንተ ኃልይዎ እቲ ዘይምግራዙ ኸም ግርዘት ኮይኑዶ ኣይቝጸረሉን እዩ? 27እቲ ብሥጋ ዘይተገርዘ ኾይኑ ሕጊ ዝሕሉ ጽሑፍ ሕግን ግርዘትን እንተለካ ሕጊ ንእተፍርስ ንኣኻ ክዂንነካ እዩ። 28ብዝረአ ኣይሁዳዊ ምዃን ኣይሁዳዊ ኣይትገብርን እያ፤ እታ ብዝረአ ኣብ ሥጋ እትግበር ግርዘትውን ግርዘት ኣይኮነትን። 29ኣይሁዳዊ ማለት እቲ ብውሽጡ ኣይሁዳዊ ዝኾነ እዩ እሞ። ግርዘት ከዓ ብሕጊ ዘይኮነስ እታ ብመንፈስ እግዚኣብሔር ኣብ ልቢ እትግበር ግርዘት እያ። ከምዙይ ዝመሰለ ሰብ ናእዳኡ ካብ እግዚኣብሔር እዩ እምበር ካብ ሰብ ኣይኮነን።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\