መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮም 3

1ኣይሁዳዊ ምዃን ደኣ ረብኅኡ እንታይ እዩ? ግርዘትከ እንታይ እዩ ጥቕሙ? 2ብዂሉ ወገን ብዙኅ እዩ። ቅድሚ ዂሉ ቃል እግዚኣብሔር ንኣኣቶም እዩ ብኅድሪ ዝተውሃቦም። 3ካብኣቶም ዘየኣምኑ እንተሃልዮምከ? እቲ ናታቶም ዘይምእማን ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ተኣማንነትዶ ኸንቱ ይገብሮ እዩ? 4ኣይገብሮን፤ ከምቲ  ብቓልካ ኽትጸድቅ ኣብ ፍርዲውን ክትረትዕ ኢኻ ዝብል ጽሑፍ ዘሎ ዂሉ ሰብ ሓሳዊ እኳ እንተ ኾነ እግዚኣብሔር ግና ሓቀኛ እዩ። 5እቲ ኽፍኣትና ጽድቂ እግዚኣብሔር ዝገልጽ ካብ ኮነ እንታይ ንበል? እግዚኣብሔር ብቝጥዓኡ ኽቐጽዕ እንተሎኸ ዓማፂ ማለት ድዩ? [ ከም ኣዘራርባ ሰብ እዛረብ ኣለኹ።] 6ኣይፋሉን! ከመይ ኢሉ ድኣ እግዚኣብሔር ንዓለም ምፈረዳ? 7ሓሰተይ ንሓቂ እግዚኣብሔር ዝገልጽን ንኽብሩውን ዝውስኽን ካብ ኮነ ድኣ ስለምንታይ ከም ኃጥእ ኮይነ ዝፍረድ? 8ከምቲ ገሊኦም  ጽቡቕ ምእንቲ ኽንረክብስ ክፉእ ንግበር ከም ዝበልና ገይሮም ከካፍኡና ዝጸርፉና ስለምንታይ ድኣ ኸምኡ ዘይንብል? ነዚኣቶም ዝፍረዶም ፍርዲ ቕኑዕ እዩ። 9እንታይ ድኣ ይኹን? ካብኣቶም እንሕሸሉዶ ኣለና? የብልናን! ኣይሁድ ኮኑ ኣሕዛብ ኲላቶም ኣብ ትሕቲ ኃጢኣት እዮም ኢልና ኣቐዲምና ኸሲስናዮም ኢናሞ። 10መጽሓፍ ከምዙይ ከም ዝብል፦  ሓደኳ ጻድቕ የለን፤ ሓደኳ የለን፤ 11ዘስተውዕልውን ሓደኳ የለን፤ ንእግዚኣብሔር ዝደልዮ የለን፤ 12ኲላቶም ዓመፁ፤ ኲላቶምውን ኃቢሮም ሰሓቱ፤ ጽቡቕ ዝገብርውን የለን፤ ሓደኳ የለን፤ 13ጐረሮኦም ክፉት መቓብር እዩ፤ ብልሳኖም ይሽፍጡ፤ ኣብ ትሕቲ ኸናፍሮም ሕንዚ መንደላይ ተመን ኣሎ፤ 14ኣፎም መርገምን ምረትን ዝመልአ እዩ። 15ኣእጋሮም ደም ንምፍሳስ ቅልጡፋት እየን፤ 16ኣብ መንገዶም ዕንወትን መከራን ኣሎ። 17ንመንገዲ ሰላምውን ኣይፈልጥዋን እዮም፤ 18ኣብ ቅድሚ ኣዒንቶም ፍርሃት እግዚኣብሔር የለን። 19እንሆ እምበኣር ኲሉ ሰብ ዘመኻንዮ ምእንቲ ኽስእን ኲሉ ዓለምውን ኣብ ትሕቲ ፍርዲ እግዚኣብሔር ከም ዝኾነ ምእንቲ ኽፈልጥ እቲ ሕጊ ዝእዝዞ ነቶም ኣብ ትሕቲ ሕጊ ዘለዉ ኸም ዝኾነ ንፈልጥ ኢና። 20ስለዙይ ሥጋ ዝለበሰ ዂሉ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሕጊ ብምፍጻም ዝጸድቕ የለን። ሕጊ ኃጢኣት ከም ዘሎ የፍልጥ እዩሞ። 21ሕዚ ግና ከምቲ ሕግን ነቢያትን ዝመስከርዎ ብዘይ ሕጊ ሙሴ ዝኾነ ጽድቂ እግዚኣብሔር ተገሊጹ ኣሎ። 22ኲሎም እቶም ዝኣምኑ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዝጸድቁ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማን እዩ። ኣብዙይ ኣፈላላይ የለን። 23ኲሎም በዲሎም እዮም፤ ክብሪ እግዚኣብሔር ከዓ ጐዲልዎም እዩ። 24በቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ ድኅነት ብኸምኡ ብጸጋኡ ይጸድቁ እዮምሞ። 25እግዚኣብሔር ከዓ ጽድቁ ምእንቲ ኸርኢ ነቲ ቕድም ዝተገብረ ኃጢኣት ብመለኮታዊ ትዕግሥቱ ይቕረ ኢሉ ብደሙ ንዝኣምን ኲሉ ንክርስቶስ መተዓረቒ ገይሩዎ እዩ እሞ። 26ኣብዝ ዘመን እዙይ ዝገልጾ ዘሎ ኸዓ ንሱ ጻድቕ ከም ዝኾነ ነቲ ብኢየሱስ ዝኣምን ኲሉውን ከም ዝጸድቕ ምእንቲ ኸርኢ እዩ። 27ትምክሕትና ደኣ ኣበይ ኣሎ? ንሱ ተሪፉ እዩ፤ ሕጊ ብምፍጻም ድዩ? ኣይኮነን! ብእምነት እዩ። 28ሰብ ሕጊ ብምፍጻም ዘይኮነስ ብእምነት ከም ዝጸድቕ ንፈልጥ ኢናሞ። 29እግዚኣብሔር ናይ ኣይሁድ ኣምላኽ ጥራሕ ድዩ? ናይ ኣሕዛብውን ኣምላኽዶ ኣይኮነን? ናይ ኣሕዛብውን እባ። 30እቲ ንግሩዝ ብእምነት ንዘይግሩዝውን ብእምነት ዘጽድቕ እግዚኣብሔር ሓደ እዩ። 31እምበኣር ንሕጊ ብእምነት ነፍርስ ዲና ዘለና? ኣይፋልናን! ሕጊ ድኣ ነጽንዕ እምበር።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\