መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮም 4

1እምበኣር እቲ ብሥጋ ኣቦና ዝኾነ ኣብርሃም እንታይ ረኺቡ ኽንብል ኢና? 2ኣብርሃም ብሥርሑ ጸዲቑ እንተ ዝኸውን ዝምክሐሉ ነገር ምሃለዎ ነይሩ፤ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ግና ሓንቲ እኳ የብሉን። 3መጽሓፍከ እንታይ ይብል?  ኣብርሃም ብእግዚኣብሔር ኣመነ፤ ጽድቂ ኾይኑ ድማ ተቖጸረሉ ይብል። 4ነቲ ዝሠርሕ ሰብ ደመወዙ ኸም ግቡእ ኾይኑ ይቝጸረሉ እምበር ከም ውህብቶ ኣይኮነን። 5ሰብ ሠናይ ተግባር እንተ ዘይብሉ እኳ በቲ ንኃጢኣተኛታት ዘጽድቕ እግዚኣብሔር እንተ ኣሚኑ እቲ እምነቱ ጽድቂ ኾይኑ ይቝጸረሉ እዩ። 6ዳዊት ብዛዕባ እቲ ብግብሪ ዘይኮነስ ብዛዕባ እቲ ብኸምኡ እግዚኣብሔር ዘጽድቖ ሰብ ብፁዕ ኸም ዝኾነ ኽዛረብ እንተሎ ኸምዙይ ይብል፦ 7 እቶም ኣበሳኦም ይቕረ ዝተብሃለሎም ኃጢኣቶምውን ዝተኃደገሎም፤ ብፁዓን እዮም። 8እግዚኣብሔር ኃጢኣቱ ዘይቖጽረሉ ሰብ ብፁዕ እዩ። 9እዛ ብፅዕና እዚኣ ንግሩዛት ጥራሕ ድያ ወይ ንዘይተገርዙውን? ንኣብርሃም እታ እምነቱ ጽድቂ ኾይና ተቖጸረትሉ ኢልና ኣለና። 10ከመይ ኢላ እያኸ ዝተቖጸረትሉ? ምስ ተገርዘ ድያ? ወይ እንተይተገርዘ? እንተይተገርዘ እያ እምበር ምስተገርዘ ኣይኮነትን። 11ነታ ገና ኸይተገርዘ እንተሎ ብእምነት ዝረኸባ ጽድቂ ምልክትን ማኅተምን ክትከውን ግርዘት ተቐበለ። ስለዙይ ነቶም እንተይተገርዙ ዝኣምኑ እሞ እምነቶም ጽድቂ ዝቖጸረሎም ኲሎም ድማ ኣቦ ኾኖም። 12ኣቦ ግሩዛትውን እዩ፤ እዙይ ከዓ ስለ ዝተገረዙ ጥራሕ ዘይኮነስ ነታ ኣብርሃም ከይተገረዘ እንተሎ ዝረኸባ እምነት ስለ ዝሰዓቡ እዩ። 13እታ ንኣብርሃም ምስ ዘርኡ ንዓለም ከም ዝወርሳ ዝተውሃበቶ ተስፋ በቲ ብእምነት ዝርከብ ጽድቂ እያ እምበር ሕጊ ብምፍጻም ኣይኮነትን። 14እቶም ፈጸምቲ ሕጊ ዝወርሱ እንተ ዝኾኑ ግና እምነት ከንቱ ምኾነት፤ ተስፋ ኸዓ ዋጋ ኣይምነበራን። 15ሕግስ ቊጥዓ እዩ ዘምጽእ፤ ኣብቲ ሕጊ ዘይብሉ ግና ኣብኡ ምፍራስ ሕጊ የለንሞ። 16እታ ተስፋ ኻብ እምነት እያ፤ ስለዙይ ዘርኢ ኣብርሃም ኲሎም ነዛ ተስፋ እዚኣ ብጸጋ ኽወርሱዋ እዮም። እዙይ ከዓ ፈጸምቲ ሕጊ ጥራሕ ዘይኮኑስ እቶም ከም ኣብርሃም ብእምነት ዝጸድቁውን እዮም። ኣብርሃም ብእምነት ኣቦ ዂልና እዩሞ። 17እዙይ ድማ  ኣቦ ብዙኃት ኣሕዛብ ገይረካ እየ ዝብል ተጽሒፉ ስለ ዘሎ እዩ። ተስፋ ንኣብርሃም ዝተውሃቦ ንሱ ንዝሞቱ ሕይወት ዝህብ ንዘየለዉውን ናብ ህላዌ ዝጽውዕ እግዚኣብሔር ስለ ዝአመነ እዩ። 18 ዘርእኻ ኸምኡ ክኸውን እዩ ዝብል ዝተነግሮ ኣብርሃም ኣብቲ ተስፋ ዘይነበሮ ተስፋ ብምግባር ኣቦ ብዙኃት ከም ዝኸውን ኣመነ። 19ኣብርሃም ወዲ ሚእቲ ዓመት ኣቢሉ ስለ ዝነበረ ክወልድ ከም ዘይኽእልን ሳራውን ማኅፀና ኸም ዝሞተ እናረአየ እኳ እምነቱ ኣይደኸመን። 20ግና ብእምነቱ እናበርትዐ ደኣ ንእግዚኣብሔር ክብሪ ሃበ እምበር በቲ እግዚኣብሔር ዝሃቦ ተስፋስ ኣይተጠራጠረን። 21ነቲ ዝሃቦ ተስፋ እግዚኣብሔር ክፍጽሞ ከም ዝኽእል ኣጸቢቑ ተረዲኡ ነበረሞ። 22ስለዙይ ድማ  እምነቱ ጽድቂ ኾይኑ ተቖጸረሉ። 23ግና  እቲ ጽድቂ ኾይኑ ተቖጸረሉ ዝብል ንኣብርሃም ጥራሕ ኣይተጽሓፈን፤ 24ንኣናውን እዩ እምበር። በቲ ንጐይታና ኢየሱስ ካብ ምዉታን ዘተሥኦ ንእንኣምን ንኣናውን ክቝጸረልና እዩ። 25ንሱ ምእንቲ ኃጢኣትና ቤዛ ዝኾነ ንኣና ንኸጽድቕውን ካብ ሞት ዝተሥአ እዩ እሞ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\