መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮም 5

1እምበኣር ብእምነት ካብ ጸደቕና ብጐይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስ እግዚኣብሔር ሰላም ኣለና። 2ብእኡ ኸዓ ናብዝ ሕዚ ዘለናዮ ጸጋ ብእምነት ኣተና፤ ብተስፋ ተኻፈልቲ ኽብሪ እግዚኣብሔር ስለ ዝኾንናውን ንምካሕ ኣለና። 3በዙይ ጥራሕ ኣይኮነን፤ እቲ መከራ ትዕግሥቲ ኸም ዘምጽእ ስለ ዝፈለጥና ብመከራና ድማ ንምካሕ እምበር። 4ብትዕግሥቲ ጽንዓት ብጽንዓት ከዓ ተስፋ ይርከብ። 5እታ ተስፋ ኣይተኅፍርን እያ፤ በቲ ዝተውሃበና መንፈስ ቅዱስ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ኣብ ልብና መሊኡ እዩ እሞ። 6ንሕና ድኹማት እንተለና ክርስቶስ በቲ ውሱን ጊዜ ምእንቲ ኃጥኣን ሞተ። 7ክንዲ ጻድቕ ዝመውት እኳ ዝርከብ ኣይመስልን፤ ክንዲ ሕያዋይ ሰብ ግናኽመውት ዝደፍር ምናልባሽ ኣይምተስኣነን ይኸውን። 8ግና ንሕና ገና ኃጥኣን እንተለና ክርስቶስ ምእንታና ሞይቱ እዩ እሞ እግዚኣብሔር እታ ኣባና ዘላቶ ፍቕሪ በዙይ የርኢ ኣሎ። 9እምበኣር ሕዚ ብደሙ ዝጸደቕና ካብ ኮንና ካብቲ ቝጥዓኡ ደኣ ብእኡ ኽንደይ ብዝበለጸ ዘይንድኅን! 10ንሕና ጸላእቱ እንተለና ምስ እግዚኣብሔር ብሞት ወዱ ተዓረቕና፤ ካብ ተዓረቕና ደኣ ብሕይወት ወዱ ኽንደይ ብዝበለጸ ዘይንድኅን! 11እዙይ ጥራሕ ግና ኣይኮነን፤ በቲ ብእኡ ዕርቂ ዝረኸብና ብጐይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ጌርና ብእግዚኣብሔር ንምካሕ ኣለና። 12ብሰንኪ ሓደ ሰብ ኃጢኣት ናብ ዓለም ኣተወ፤ ብምኽንያት ኃጢኣትውን ሞት መጸ፤ ኲላቶም ስለ ዝበደሉ ድማ ሞት ናብ ኲሉ ሰብ ተኃላለፈ። 13ሕጊ ሙሴ ቕድሚ ምምጽኡ ኃጢኣት ኣብ ዓለም ነበረ፤ እንተኾነ ኣብቲ ሕጊ ዘይነበረሉ እቲ ኃጢኣት ከም ኃጢኣት ኣይቝጸርን ነበረ። 14ሞት ግና ካብ ኣዳም ጀሚሩ ኽሳዕ ሙሴኣብቶም ከም ኣዳም ትእዛዝ ብምጥሓስ ኃጢኣት ዘይገበሩውን ነጊሡ ነበረ፤ ኣዳም ከዓ ምሳሌ እቲ ኽመጽእ ዘለዎ ነበረ። 15ግና ጸጋ እግዚኣብሔርን እቲ ኣበሳን ሓደ ኣይኮነን፤ ብኣበሳ ሓደ ሰብ ብዙኃት ከም ዝሞቱ እቲ ጸጋ እግዚኣብሔርን እቲ ብኸምኡ ዝተውሃበ ናይቲ ሓደ ሰብ ማለት ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተረኽበ ውህብቶ ጸጋ ኣብ ብዙኃት የመና በዚኁ ኣሎ። 16እቲ ብጸጋ ዝተረኽበ ውህብቶ ኸም ሳዕቤን ናይቲ ብሓደ ሰብ ዝመጸ ኃጢኣት ኣይኮነን። ብኃጢኣት ሓደ ሰብ ዝመጸ ፍርዲ ኲነኔ ኣስዓበ፤ ድኅሪ ኃጢኣት ብዙኃት ዝተውሃበ ጸጋ ኸዓ ጽድቂ ኣፍረየ። 17ሞት ብሰንኪ ኃጢኣት ሓደ ሰብ ካብ ነገሠ እቶም ብዙኅ ጸጋ እግዚኣብሔርን ውህብቶ ጽድቅን ዝረኸቡ ደኣ በቲ ሓደ ሰብ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሕይወት ክንደይ ኣብሊጾም ዘይነግሡ! 18እምበኣር ከምቲ ብናይ ሓደ ሰብ በደል ናብ ኲሉ ሰብ ኲነኔ ዝመጸ ከምኡ ድማ ብናይ ሓደ ግብሪ ጽድቂ ንዂሉ ሰብ ሕይወት እትህብ ጽድቂ መጸት። 19ብዘይ ምእዛዝ ሓደ ሰብ ብዙኃት ኃጥኣን ከም ዝኾኑ ከምኡ ኸዓ ብምእዛዝ እቲ ሓደ ብዙኃት ጻድቃን ክኾኑ እዮም። 20ኃጢኣት ምእንቲ ኽበዝኅ ሕጊ ኣተወ፤ ኣብቲ ኃጢኣት ዝበዝኆ ግና ኣብኡ ጸጋ የመና በዝኀ። 21ስለዙይ ከምቲ ኃጢኣት ሞት ብምምጻእ ዝነገሠ ጸጋ እግዚኣብሔር ከዓ ኸምኡ ብኢየሱስ ክርስቶስ ጐይታና ብጽድቂ ንዘለዓለም ሕይወት ክነግሥ እዩ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\