መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮም 6

1እሞኸ እንታይ ንበል? ጸጋ ምእንቲ ኽበዝኅ ኃጢኣት እናገበርናዶ ንንበር? 2ኣይፋልናን! ንሕና ካብ ኃጢኣት ፈጺምና ተፈሊና እናበልናስ ከመይ ኢልና ደኣ ሕዚ ኣብ ኃጢኣት ክንነብር? 3ንሕና ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ኽንከውን ዝተጠመቕና ናይ ሞቱ ተኻፈልቲ ኽንኸውን ከም ዝተጠመቕና ኣይትፈልጡን ዲኹም? 4እምበኣር ከምቲ ክርስቶስ ብናይ ኣብ ክብሪ ኻብ ሙታን ዝተሥአ ከምኡ ኸዓ ንሕና ብሓዳስ ሕይወት ምእንቲ ኽንነብር ብጥምቀት ምስኡ ሞትናን ተቐበርናን። 5ምስኡ ኃቢርና እንተ ደኣ ሞይትና ምስኡ ኃቢርና ከም እንትሥእ ርግጽ እዩ። 6ደጊም ንኃጢኣት ከይንግዛእ እቲ ኃጥእ ሰብነትና ምእንቲ ኽጠፍእ እቲ ኣረጊት ሰብነትና ምስኡ ኸም ዝተሰቕለ ንፈልጥ ኢና። 7እቲ ዝሞተ ካብ ኃጢኣት ሓራ ወፂኡ እዩ እሞ። 8ንሕና ምስ ክርስቶስ ካብ ሞትና ምስኡ ድማ ብሕይወት ከም እንነብር ነኣምን ኢና። 9እቲ ኻብ ሞት ዝተሥአ ክርስቶስ መሊሱ ኸም ዘይመውት ንፈልጥ ኢና፤ ደጊም ሞት ኣብ ልዕሊኡ ሥልጣን የብሉንሞ። 10ንሱ ብሞቱ ንሓዋሩ ሓደ ጊዜ ንኃጢኣት እዩ ዝሞተ። ብሕይወቱ ግና ንእግዚኣብሔር እዩ ዝነብር። 11ከምኡ ድማ ንስኻትኩም ኃጢኣት ከይትገብሩ ኸም ዝሞትኩም፤ ብኢየሱስ ክርስቶስ ግና ንእግዚኣብሔር ሕያዋን ከም ዝኾንኩም ንርእስኹም ቊጸሩ። 12እምበኣር ንሥጋዊ ድልየትኩም ምእንቲ ኸይትግዝኡ ኣብዝ መዋቲ ሥጋኹም ኃጢኣት ኣይንገሥ። 13ሞይቶም ከም ዝተሥኡ ርእስኹም ንእግዚኣብሔር ወፍዩ እምበር ኣካላትኩም መሣርሒ ኽፍኣት ክኸውን ንኃጢኣት ኣይትሃብዎ፤ ኣካላትኩምስ መሣርሒ ጽድቂ ክኸውን ንእግዚኣብሔር ደኣ ወፍይዎ። 14ትሕቲ ጸጋ እምበር ትሕቲ ሕጊ ስለ ዘይኮንኩም ኃጢኣት ኣይገዝአኩምን እዩ እሞ። 15እሞኸ ደኣ! ትሕቲ ጸጋ እምበር ትሕቲ ሕጊ ኻብ ዘይኮንና ኃጢኣትዶ ኽንገብር? ኣይፋልናን! 16ከም እዙዛት ባሮት ኴንኩም ርእስኹም እንተግዛእኹም ናይቲ እትእዘዝዎ ባሮት ከም ዝኾንኩምዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም? ከምኡ ኸዓ ንኃጢኣት እንተ ተኣዘዝኩም ናብ ሞት ክመርሐኩም እዩ፤ ንእግዚኣብሔር እንተ ተኣዘዝኩም ግና ናብ ጽድቂ ኽመርሐኩም እዩ። 17- 18ቀደም ባሮት ኃጢኣት እኳ እንተ ነበርኩም ነቲ ብኅድሪ ዝተውሃበኩም ትምህርቲ ካብ ልቢ ስለ ዝተኣዘዝኩምዎ ካብ ኃጢኣት ሓራ ወፂእኹም ከዓ ንጽድቂ ስለ ዝተገዛእኹም እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። 19ከም ልማድ ሰብ ዝዛረብ ዘለኹ ብሥጋኹም ድኹማት ስለ ዝኾንኩም እየ። ከምቲ ንርኽሰትን እናገደደ ንዝኸይድ ክፍኣትን ንኽግዛእ ኣካላትኩም ዝወፈኹም ከምኡ ድማ ሕዚ ናብ ቅድስና ንዘብጽሕ ጽድቂ ኣካላትኩም ወፍዩ። 20ባሮት ኃጢኣት ኣብ ዝነበርኩምሉ ጊዜ ጽድቂ ኽንገብር ዝብል ሓሳብ ኣይነበረኩምን ነይሩ። 21ካብቲ ሕዚ እትኃፍሩሉ ዘለኹም ነገራት እንታይ ኣፍረይኹም? መወዳእታ ናይቲ ነገራት እቱይ ሞት እዩ እሞ። 22ሕዚ ግና ካብ ኃጢኣት ሓራ ወፂእኹም ንእግዚኣብሔር ስለ ዝተገዛእኹም ቅድስና ኣፍሪኹም ኣለኹም። መወዳእታኡ ኸዓ ናይ ዘለዓለም ሕይወት እዩ። 23ዓስቢ ኃጢኣት ሞት እዩ፤ ውህብቶ ጸጋ እግዚኣብሔር ግና ብኢየሱስ ክርስቶስ ጐይታና ናይ ዘለዓለም ሕይወት እዩ እሞ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\