መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮም 7

1ኣኅዋተይ! ምሳኻትኩም ሕጊ ምስ እትፈልጡ ሰባት እየ ዝዛረብ ዘለኹ፤ ሕጊ ንሰብ ዝገዝኦ ብሕይወቱ ኽሳዕ ዘሎ ጥራሕ ምዃኑዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም? 2ሰበይቲ ሰብኣያ ብሕይወቱ ኽሳዕ ዘሎ ብሕጊ ምስኡ እስርቲ እያ። ሰብኣያ እንተ ሞተ ግና ካብቲ ዝተኣሰረትሉ ሕጊ ፍትሕቲ እያ። 3እምበኣር ሰብኣያ ብሕይወቱ እንተሎ ንኻልእ ሰብኣይ እንተ ኾነት ዘማዊት እያ እትበሃል። ሰብኣያ እንተ ሞተ ግና ኻብቲ ሕጊ ሓራ ወፂኣ እያ እሞ ንኻልእ ሰብኣይ እንተ ተመርዐወት ዘማዊት ኣይኮነትን። 4ስለዙይ ንእግዚኣብሔር ፍረ ምእንቲ ኽንፈሪ ንስኻትኩምውን ኣኅዋተይ ንኻልእ ማለት ነቲ ኻብ ሞት ዝተሥአ ክርስቶስ ምእንቲ ኽትኮኑ ብናይ ክርስቶስ ሥጋ ካብ ሕጊ ሙሴ ሓራ ወፂእኹም ኢኹም። 5ካብቲ ብሥጋ እንነብረሉ ዝነበርና ጊዜ ብሕጊ ተለዓዒሉ ድልየት ኃጢኣት ኣብ ሥጋና ይሠርሕ ነበረሞ ንሞት ዝኸውን ፍረ ኣፍረይና። 6ሕዚ ግና ብብሉይ ናይ ሕጊ ጽሑፍ ኣነባብራ ኽንክተል ዘይኮነስ [ ብመንፈስ] ዝኾነ ብሓድሽ መንፈሳዊ ሕይወት ክነገልግል ካብቲ ኣሲሩና ዝነበረ ሕጊ ሞይትና ኻብኡ ተፈታሕና። 7እንታይ ድኣ ኽንብል? ሕጊ ኃጢኣት እዩ ዲና ኽንብል? ኣይንብልን! ኦሪት እንተዘይመጽእ ነይሩ ግና ብዘይ ሕጊ ንኃጢኣት ኣይምፈለጥክዎን ነይረ። ሕጊ  ዘይገንዘብካ ኣይትመነ! እንተ ዘይብል ንትምኒት ፈጺመ ኣይምፈለጥክዎን ነይረ። 8ኃጢኣት ብዘይ ሕጊ ምዉት እዩ፤ ኃጢኣት ግና ነቲ ትእዛዝ ምኽንያት ብምግባር ክፉእ ትምኒታት ኣለዓዓለለይ። 9ኣነውን ቅድም ሕጊ እንተይመጸ ሕያው ነበርኩ፤ ትእዛዝ ምስ መጸ ግና ኃጢኣት ሕያው ኮነ፤ ኣነ ኸዓ ሞትኩ። 10እቲ ሕይወት ከምጽእ ዝተውሃበ ትእዛዝ ንኣይ ንሞት ኮነኒ። 11ሕጊ ንኃጢኣት ምኽንያት ኮይንዎ ብትእዛዝ ኣስሓተኒሞ ብእኡውን ቀተለኒ። 12እምበኣር እቲ ሕጊ ቕዱስ እዩ፤ እቲ ትእዛዙውን ጽድቅን ሠናይን እዩ። 13እቲ ሠናይ ድዩ ደኣ ንኣይ ሞት ዘምጽአለይ? ኣይፋሉን! ሞት ዘምጽአለይስ ኃጢኣት እዩ። ኃጢኣት ኃጢኣት ምዃኑ ምእንቲ ኽግለጽ በቲ ሠናይ ገይሩ ሞት ኣምጽኣለይ። በዙይ ከዓ እቲ ኃጢኣት ብምኽንያት ትእዛዝ ፍጹም ኃጢኣት ከም ዝኾነ ምእንቲ ኽግለጽ እዩ። 14ሕጊ መንፈሳዊ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና፤ ኣነ ግና ንኃጢኣት ዝተሸጥኩ ሥጋዊ ሰብ እየ። 15ነቲ ዝገብሮ ኣይፈልጥን እየ፤ ነቲ ዝጸልኦ እየ ዝገብሮ ዘለኹ እምበር ነቲ ዝደልዮ ኣይኮንኩን ዝገብሮ ዘለኹሞ። 16ኣነ ነቲ ዘይደልዮ ኻብ ዝገብር ግና እቲ ሕጊ ሠናይ ምዃኑ እምስክር ኣለኹ። 17እምበኣር እቲ ኣባይ ኃዲሩ ዘሎ ኃጢኣት እዩ ዝገብሮ ዘሎ እምበር ኣነ ኣይኮንኩን። 18ሠናይ ንምግባር ደኣ ድልየት ኣለኒ እምበር ሠናይ ግብሪስ የብለይን። ሥጋዊ ስለ ዝኾንኩ ጽቡቕ ሥራሕ ኣባይ ከም ዘየለ እፈልጥ እየ። 19ነቲ ኽገብሮ ዝደልዮ ሠናይ ዘይኮነስ ነቲ ኽገብሮ ዘይደልዮ ነገር እየ ዝገብር ዘለኹ። 20ነቲ ኣነ ዘይደልዮ ዝገብሮ ኻብ ኮንኩ ግና ድኅሪ ሕዝስ እቲ ኣባይ ኃዲሩ ዘሎ ኃጢኣት እዩ እምበር ኣነ ኣይኮንኩን ዝገብሮ ዘለኹ። 21እቲ ጽቡቕ ሥራሕ ክሠርሕ ዝፈቐደለይ ሕጊ ንሱ ኣብ ልዕለይ ክፉእ ነገር ኣምጺኡለይ ረኸብክዎ። 22ኣብ ውሽጠይ ብሕጊ እግዚኣብሔር ባህ ይብለኒ እዩ። 23ግና ምስ ሕጊ መንፈሰይ ዝዋጋእ ናብቲ ኣብ ሰብነተይ ዘሎ ሕጊ ኃጢኣት ኣቢሉውን ዝማርኸኒ ኻልእ ሕጊ እርኢ ኣለኹ። 24ኣነ ዝተዋረድኩ ሰብ እየ! ካብዚ መዋቲ ሰብነት መን ኮን ከድኅነኒ እዩ? 25እምበኣርስ ኣነ ብሓሳበይ ንሕጊ እግዚኣብሔር ብሰብኣዊ ባሕረይ ድማ ንሕጊ ኃጢኣት እግዛእ ኣለኹሞ ነቲ ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘድኃነኒ እግዚኣብሔር ምስጋና ይኹኖ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\