መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮም 9

1ብክርስቶስ ሓቂ ኸም ዝዛረብ እምበር ከም ዘይሕሱ ሕሊናይ ብመንፈስ ቅዱስ ይምስክረለይ እዩ። 2ብዙኅ ጓህን ዘየቋርጽ ሥቓይን ኣብ ልበይ ኣሎ። 3ኣነ ንባዕለይ ምእንቲ እቶም ብሥጋ ኣኅዋተይን ኣዝማደይን ዝኾኑ ርጉም ኮይነ ኻብ ክርስቶስ ንኽፍለ ምደለኹ። 4ንሳቶም እስራኤላውያን እዮም፤ እግዚኣብሔር ከዓ ደቁ ገበሮም፤ ክብሩ ገለጸሎም፤ ኪዳን ኣተወሎም፤ ሕጊ ሓገገሎም፤ ኣምልኾ ሠርዐሎም፤ ተስፋ ድማ ሃቦም። 5ንሳቶም ካብ ኣቦታት ዝተወልዱ እዮም፤ ክርስቶስውን ብሥጋ ኻብኣቶም እዩ ዝተወልደ። ንሱ ልዕሊ ዂሉ ዝኾነ ኣምላኽ ንዘለዓለም ቡሩኽ እዩ። ኣሜን! 6ግና እቲ ቓል ኣምላኽ በዙይ ከንቱ ኾይኑ ተሪፉ ማለት ኣይኮነን፤ እቶም ካብ እስራኤል ዝተወልዱ ዂሎም እስራኤላውያን ኣይኮኑንሞ። 7ከምኡውን ኲላቶም እቶም ካብ ኣብርሃም ዝተወልዱ ደቂ ኣብርሃም እዮም ማለት ኣይኮነን። እንተኾነ  ካብ ይስሓቅ ዘርኢ ኽስመየልካ እዩ ኢልዎ ነበረ። 8እዙይ ማለት ከዓ እቶም ከም ተስፋ ቓሉ ዝተወልዱ እዮም ደቁ ዝኾኑ እምበር እቶም ብሥጋ ዝተወልዱስ ደቂ እግዚኣብሔር ኣይኮኑን። 9እቲ ቓል ተስፋ  ንዓመታ ኸምዛ እዋን እዚኣ ኽመጽእ እየ፤ ሣራ ኸዓ ወዲ ኽትወልድ እያ ዝብል ቃል ተስፋ ነበረሞ። 10እዙይ ጥራሕ ኣይኮነን፤ ርብቃውን ካብ ኣቦና ይስሓቅ ማንታ ምስ ጠነሰት፤ 11ካብ ኅርየት እምበር ካብ ግብሪ ኸም ዘይኮነ፤ እቲ ምኽሪ እግዚኣብሔር ከዓ ኣብ ምሕራይ ከም ዝተመሥረተ ምእንቲ ኽገሃድ እቶም ሕፃናት ገና እንተይተወልዱ ጽቡቕ ኮነ ኽፉእ ከይገበሩ እንተለዉ 12ንርብቃ  እቲ ዓብዪ ነቲ ንእሽቶይ ክግዛእ እዩ ዝብል ተነግራ። 13እዙይ ከዓ  እቲ ንያዕቆብ ኣፍቀርኩ ንኤሳው ግና ጸላእኹ ዝብል ጽሑፍ ስለ ዘሎ እዩ። 14እሞኸ እንታይ ክንብል ኢና? ኣብ ኣምላኽዶ ፍትሒ የለን እዩ? ኣሎባ! 15እግዚኣብሔር ንሙሴ፦  ንዝምሕሮ ኽምሕሮ እየ፤ ንዝርህርሀሉ ኽርህርሀሉ እየ ኢልዎ እዩ። 16ስለዙይ ካብቲ ዝምሕር እግዚኣብሔር እዩ እምበር ካብ ናይ ሰብ ድልየትን ፃዕርን ኣይኮነን። 17ንፈርዖን ‹‹ኃይለይ ኣባኻ ኸርኢ ስመይውን ኣብ ኲሉ ምድሪ ምእንቲ ኽፍለጥ እየ ዘተሣእኹኻ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ እሞ። 18እምበኣር ንዝደልዮ ይምሕሮ፤ ንዝደልዮ ድማ የሀልኾ እዩ። 19 ንፍቓዱ ዝቃወም እንድሕር ዘየልዩ ንምንታይ ደኣ ብኃጢኣትና ዝወቕሰና? ዝብል ይህሉ ይኸውን። 20ኣታ ሰብ ንእግዚኣብሔር እትከራኸሮ ንስኻ መን ኢኻ? ሥራሕ ንሠራሒኡ ንምንታይ ከምዙይ ጌርካ ሠሪሕኻኒ ኽብሎዶ ይኽእል እዩ? 21ወይ እቲ ሠራሕ መሬት ካብ ሓደ ጸብሪ ገሊኡ ንኽብሪ ገሊኡውን ንሓሳር ዝኸውን ኣቕሑ ኽሠርሕ ኣብቲ ጸብሪ ሥልጣን የብሉን ድዩ? 22ከምኡ ድማ እግዚኣብሔር ቊጥዓኡ ኸርኢ ኃይሉውን ከፍልጥ እንተ ደለየ ትዕግስቱ ምሰርአየ ነቶም ዝተዳለዉ ናይ ጥፍኣት መሣርሕታት የምጽእ። 23ከምኡውን ዕብየት ጐይትነቱ ኸርኢ እንተደለየ ኣቐዲሙ ንኽብሪ ንዘዳለዎም ናይ ምሕረት መሣርሒታት የምጽእ። 24እዚኣቶምውን ንሕና እቶም ካብ ኣይሁድ ኮነ ኻብ ኣሕዛብ ዝተጸዋዕና ሰባት ኢና። 25ኣብ ነቢይ ሆሴዕውን፦  ነቲ ሕዝበይ ዘይኮነ ሕዝበይ!› ክብሎ እየ፤ ነታ ዘይፍቕርተይውን ፍቕርተይ!› ክብላ እየ ይብል እዩ። 26ኣብታ  ሕዝበይ ኣይኮንኩምን ተብሂሎም ዝተጸውዑ ላ ስፍራ  ደቂ ሕያው እግዚኣብሔር ተብሂሎም ክጽውዑ እዮም ይብል። 27ኢሳይያስ ብዛዕባ ደቂ እስራኤል ጸሪሑ፦  ቊጽሪ ደቂ እስራኤል ከም ሑፃ ባሕሪ እኳ እንተ በዝኀ እቲ ተረፍ ጥራሕ እዩ ዝድኅን። 28እግዚኣብሔር ንፍርዱ ኣብ ምድሪ ብርግጽን ብቕልጡፍን ክፍጽሞ እዩ እሞ። 29ከምቲ ኢሳይያስ ኣቐዲሙ  እግዚኣብሔር ጸባኦት ዘርኢ እንተ ዘይኃድገልናስ ከም ሰዶም ምኾንና ንገሞራውን ምመሰልና ኔርና ዝበሎ እዩ። 30ደጊምከ እንታይ ንበል? እቶም ጽድቂ ዘይደለዩ ኣሕዛብ ንጽድቂ ረኸብዋ፤ እዙይ ከዓ ብእምነት ዝርከብ ጽድቂ እዩ። 31እስራኤል ግና ነቲ ናብ ጽድቂ ዘብጽሕ ሕጊ እናተኸተሉስ ንሕጊ ስለ ዘይፈጸምዎ ነቲ ጽድቂ ኣይረኸብዎን። 32ስለምንታይ ነቲ ጽድቂ ዘይረኽብዎ? ጽድቆም ብሥራሕ እምበር ብእምነት ስለ ዘይኮነ እዩ። ኣብቲ እምኒ መዐንቀፊ ድማ ተዓንቀፉ። 33እዙይ ከዓ መጽሓፍ፦  እንሆ ኣብ ጽዮን መዐንቀፊ እምንን ዘንደልህጽ ኰዂሕን አንብር ኣለኹ፤ ብእኡ ዝኣምን ከዓ ኣይኃፍርን እዩ ከም ዝበሎ እዩ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\