1 መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ቲቶ 1

1ኣገልጋሊ እግዚኣብሔርን ሓዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስን ናይቶም ኅሩያት ኣምላኽ ንእምነት ክሃንጽ ነቲ ናብ ቅድስና ዘብጽሕ ፍልጠት ሓቂ ኽሰብኽ ካብ ዝተጸውዐ ጳውሎስ። 2እዝ እምነት እዙይን እዝ ፍልጠት እዙይን እቲ ዘይሕሱ እግዚኣብሔር ቅድሚ ዘመናት ዘተስፈዎ ናይ ዘለዓለም ሕይወት እዩ። 3ጊዜኡ ምስ በጽሐ ብትእዛዝ እቲ መድኃኒና ዝኾነ እግዚኣብሔር ንኣይ ክእውጅ ብዝሃበኒ ስብከት ገይሩ ንቓሉ ገለጾ። 4በታ ናይ ኲላትና ዝኾነት እምነት ናይ ሓቂ ወደይ ዝኾንካ ቲቶ ካብ እግዚኣብሔር ኣብን ካብ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምሳኻ ይኹን። 5ኣብ ቀርጤስ ዝሓደግኩኻ ከምቲ ዝኣዘዝኩኻ ጌርካ ነቲ እንተይተወድአ ዝተረፈ ኽተመዓራርን በብዓዱ መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ክትሸይምን ኢለ እየ። 6መራሕ ቤተ ክርስቲያን ነቐፋ ዘይብሉ ሰብኣይ ሓንቲ ሰበይቲ ስዲ ብምዃንን ብዘይ ምእዛዝን ዘይሕመዩ ኣመንቲ ውሉድ ዘለውዎ ይኹን። 7መራሕ ቤተ ክርስቲያን ሥራሕ እግዚኣብሔር ክመርሕ ሕድሪ ዝተቐበለ ስለ ዝኾነ ነቐፋ ዘይብሉ ክኸውን ይግባእ፤ ከምኡውን ዘይዕበ ዘይዂሪ ዘይሰክር ዘይበኣስ ንገንዘብ ዘይጐዪ ክኸውን ኣለዎ። 8እኳ ደኣ ተቐባል ጋሻ ሠናይ ዝኾነ ዝፈቱ ንርእሱ ዝመልኽ ቅኑዕ ቅዱስን ብመጠን ዝነብርን ይኹን። 9ንሱ በቲ ቕኑዕ ትምህርቲ ምእንቲ ኽምዕድ ነቶም ዝቃወሙውን መልሲ ምሃብ ምእንቲ ክኽእል በቲ ዝተምሃሮ እሙን ዝኾነ ቓል ይጽናዕ። 10ብዙኃት ሰባት ብኅልፊ ኻብቶም  ዝኣመኑ ኣሕዛብ ይገረዙ ዝብሉ ኣይሁድ ዘይእዙዛት ለፍለፍትን መታለልትን ኣለዉሞ። 11ንሳቶም ረብሓ ምእንቲ ኽረኽቡ ኢሎም ቅኑዕ ብዘይኮነ መንገዲ ኽምህርዎ ዘይግብኦም እናመሃሩ ንስድራ ዘናውጹ ኣፎም ክተትኅዞም ግቡእ እዩ። 12ሓደ ኻብቶም ናታቶም ነቢያት እኳ  ሰብ ቀርጤስ ኲልሻዕ ሓሰውቲ ክፉኣት ኣራዊት ሃካያት ከብዳማት እዮም ይብል። 13- 14እዝ ምስክርነት እዙይ ሓቂ እዩ። ስለዙይ ትኽክለኛ እምነት ምእንቲ ኽህልዎም ናብ ተረት ኣይሁድን ናብ ትእዛዛት እቶም ንሓቂ ዝነጸጉ ሰባትን ከየዘንብሉ ኣጸቢቕካ ገሥጾም። 15ነቶም ንጹሃት ኲሉ ነገር ንጹህ እዩ፤ ነቶም ርኹሳትን ዘይኣምኑን ግና ኣእምሮኦምን ሕሊናኦምን ርኹስ ስለ ዝኾነ ንጹህ ዝኾነ ነገር የለን። 16 ንእግዚኣብሔር ንፈልጦ ኢና ይብሉ፤ ብተግባሮም ግና ይኽሕድዎ፤ ዘጸይፉን ዘይእዙዛትን ሠናይ ንምሥራሕ ዘይበቕዑ ን እዮም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\