1 መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ቲቶ 2

1ንስኻ ግና ሕይወት ዝርከቦ ቕኑዕ ትምህርቲ መሃር። 2ነቶም ኣረጋውያን ጥንቁቓት ክብሮም ዝሕልዉ ለባማት ብእምነትን ብፍቕርን ብትዕግሥትን ጥዑ ያት ክኾኑ መዓዶም። 3ነተን ኣረጋውያትውን ከምኡ ብቕድስና ዝነብራ ዘይሓምያ ዘይሰኽራ ሠናይ ዝኾነ ዂሉ ንንኡሳት ኣንስቲ ዝምህራ ክኾና መዓደን። 4እተን ንኡሳት ኣንስቲውን ንሰብኡተንን ንውሉደንን ከፍቅራ 5ርእሰን ዝመልካ ንጹሃት ስድራአን ዝከናኸና ሕያዎት ንሰብኡተን ዝእዘዛ ምእንቲ ክኾና ይምሃርአን። እዙይ ከዓ ቃል እግዚኣብሔር ምእንቲ ኸይጽረፍ እዩ። 6ነጓብዝውን ከምኡ ርእሶም ዝመልኩ ክኾኑ መዓዶም። 7- 8እቶም ዝቃወሙ ብዛዕባና ዝብልዎ ኽፉእ ነገር ስኢኖም ምእንቲ ኽኃፍሩስ ክትምህር እንተለኻ እሙን ብምዃን ብምስትውዓል ነቐፋ ብዘይብሉ ዘረባ ብዂሉ ሠናይ ግብሪ እናዘውተርካ ኣርኣያ ኹኖም። 9ነቶም መገልገልቲ ኸዓ ንጐይተቶም ብዂሉ ነገር ክእዘዙ ከሐጕስዎም እምበር ክፉእ ከይምልሱሎም መዓዶም። 10እቲ ናይ መድኃኒና እግዚኣብሔር ትምህርቲ ኣብ ኲሉ ቕቡል ምእንቲ ክኸውን ብዂሉ እሙናት ክኾኑ እምበር ሰረቕቲ ኸይኾኑ መዓዶም። 11ንዂሉ ሰብ ዘድኅን ጸጋ እግዚኣብሔር ተገሊጹ እዩሞ፤ 12እዝ ጸጋ እዙይ ኃጢኣትን ዓለማዊ ድልየትን ኃዲግና ኣብዛ ዓለም እዚኣ ርእስና መሊኽና ብጽድቅን ብመንፈሳዊ ሕይወትን ክንነብር ይምህረና። 13ከምዙይ ኢልና ነቲ ብሩኽ ተስፋና ናይቲ ዓብዪ ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ኽግለጽ ንጽበ ኣለና። 14ንሱ ካብ ኲሉ ኃጢኣት ሓራ ምእንቲ ኸውፅአና ንሠናይ ግብሪ ዝቐንኡ ንእኡ ዝኾንዎ ሕዝቢ ምእንቲ ኸንጽህ ንርእሱ ቤዛና ኣኅሊፉ ሃበ። 15እምበኣር ነዝ ነገርዙይ መሃር፤ ብምሉእ ሥልጣን ከዓ መዓድን ገሥጽን ሓደኳ ኣይንዓቕካ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\