1 መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ቲቶ 3

1ነቶም ሕዝቢ ንገዛእትን ንሰብ ሥልጣንን ክግዝኡን ክእዘዙን ንሠናይ ግብሪ ዂሉ ዝተዳለዉ ክኾኑን 2ንሓደኳ ኽፉእ ዘይዛረቡ ዘይበኣሱን ምቕሉላትን ምስ ኲሉ ሰብ ድማ ብትሕትና ዝነብሩን ክኾኑ ኣዘኻኽሮም። 3ንሕናውን ቀደም ዘይነስተውዕል ዘይንእዘዝ ግጉያት ንብዙኅ ፍትወት ሥጋን ትምኒትን ዝተገዛእና ብኽፍኣትን ቅንኣትን እንነብር ብሰብ ጽሉኣት ንስንሳትናውን እንጻላእ ነበርና። 4ናይቲ መድኃኒና ዝኾነ እግዚኣብሔር ሕያዋይነትን ፍቕርን ምስ ተገልጸ ግና 5ንሕና ብዝገበርናዮ ግብሪ ጽድቂ ዘይኮነስ ብምሕረቱ ማለት በቲ ኻልኣይ ልደት ዝህብ ብምሕጻብን ብመንፈስ ቅዱስ ብምሕዳስን ኣድኃነና። 6- 7ብጸጋኡ ጸዲቕና ብተስፋ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ወረስቲ ምእንቲ ኽንከውን ብመድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ንመንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሌና ኣብዚኁ ኣፍሰሶ። 8እዙይ እሙን ዘረባ እዩ። ነቶም ብእግዚኣብሔር ዝኣመኑ ሠናይ ግብሪ ንምግባር ምእንቲ ኽተግሁ ነዙይ ኣጸቢቕካ ኽተረድኦም እደሊ ኣለኹ። እዙይ ጽቡቕን ንሰብ ዝጠቅምን እዩ። 9ንስኻ ግና ካብ ናይ ዕሽነት ክርክርን ካብ ትውልዲ ምቝጻርን ጐይቊን ኣብ ሕጊ ሙሴ ካብ ዝለዓል ክትዕን ባእስን ረሓቕ፤ እዙይ ጥቕሚ ዘይብሉን ከንቱን እዩሞ። 10ነቲ ምፍልላይ ዝፈጥር ሰብ ሓደ ወይ ክልተ ጊዜ ምስ መኸርካዮ እንተኣበየ ካብኡ ረሓቕ። 11ከምዙይ ዝበለ ሰብ ዝተበላሸወን ኃጥእን እዩ፤ ባዕሉ ንባዕሉ ዝዀነነ ሰብ ምዃኑ ፍለጥ። 12ኣብ ኒቆጵልዮን ክኸርም ወሲነ ኣለኹ እሞ ንኣርጢሞን ወይ ንቲኪቆስ ምስ ለኣኽኩልካ ዝገበርካ ገይርካ ናባይ ምጻእ። 13ንዜናስ ፈላጥ ሕግን ንኣጵሎስን ኣብ መገሻኦም ዝኾነ ነገር ከይጐድሎም ብዝከኣለካ ኃግዞም። 14እቶም ናትናውን ዕለታዊ ምግቦም ባዕሎም ክሓልዩ ሠናይ ሥራሕ ክሠርሑ ደኣ ይመሃሩ እምበር ብዘይ ፍረ ኣይንበሩ። 15ምሳይ ዘለዉ ዂሎም ሰላም ይብሉኻ ኣለዉ። ነቶም ብእምነት ዘፍቅሩና  ሰላም በለልና። ጸጋ ምስ ኲልኻትኩም ይኹን።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\