GUTULEDWA 15

1Nyi di wona gambe gimbe giliwugiso nya gusamadzise ngudzu ndzadzini: livbandre na dzimbili dzingilozi dza Nungungulu, na dzii pharide livbandre na sivili sitsayiso. Esi khu sitsayiso nya mahegiso kholu khu iso li na tadzisega likhulo la Nungungulu. 2Nyi di wona gambe nga yiphwa nya gupatwe ni nilo. Dzinhenha dzi nga palago girengo ni gifananiso gyaye, ni tengo nya lina lagyo, dzi di emide phwani, na dzi pharide mihwambi dzi nga ningwago khu Nungungulu. 3Dzi di embelela ndzimo ya Mosi, githumi gya Nungungulu ni ndzimo ya Nvutana khidzo: "Pfhumu Nungungulu, nya tshivba yatshavbo,sigiro sago sikhongolo, si ngu liwugisa!Dzindzila dzago dzi lulamile, dzi na ni lisine, uwe Pfhumu nya mayigo. 4Ina khu mani a na dzi kodzago gumba gu ninga githawo?Khu mani a na dzi kodzago gumba dhumisa lina lago? Kholu, khuwe basi u Agidego! Mayigo yatshavbo ma nata khidzima mbeli gwago,kholu gulamula gwago nya gululame, gu wonegide mahoni ga vathu vatshavbo." 5Khu hwane nya isoso nyi di wona gambe Nyumba, yi gu na ni Tabernakele ya Nungungulu na yi tulegide ndzadzini. 6Dzingilozi dzi di duga khu Nyumbani, na dzi pharile sitsayiso sile nya livbandre na sivili, na dzi ambade dzingandzu nya gu age ngudzu, ni mabhandri nya ndralama vbakhanatunu. 7Givangwa gimwegyo nya sile nya sina si vbanyago: gi di ningela ga dzingilozi livbandre na sivili sikombe nya ndralama nya gutale khu likhulo la Nungungulu a vbanyago kala gupindruga. 8Nyumba ya Nungungulu yi di tala khu wutshi nya tshivba ni gidhumo gya Nungungulu. Mwalo muthu a nga dzi kodza gu bela Nyumbani ga Nungungulu, gu si gu vbedzisegi satshavbo sitsayiso sile nya livbandre na sivili, si nga bani si pharidwe khu livbandre na dzimbili dzingilozi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\