1 CORINTIOS 4

1Quit cca̱huaniyá̱n pi̱ tla̱n naquinca̱li̱macapiná̱tit pi̱ caj cscujni̱n Cristo hua̱nti̱ quinca̱ma̱cuintajli̱ni̱tán tascújut la̱ntla̱ tancs nama̱siyuya̱hu xtalacapa̱stacni Dios hua̱ntu̱ xamaka̱n quilhtamacú̱ tze̱k xlaclhca̱huili̱ni̱t la̱ntla̱ luhua quinca̱lakma̱xtuputuná̱n. 2Pus huixín catzi̱yá̱tit la̱ntla̱ mini̱niy nalatama̱y cha̱tum hua̱nti̱ ma̱cui̱ntajli̱cani̱t aktum tlanca tascújut, la̱ntla̱ tu̱ quinca̱ma̱xqui̱ni̱tán, pi̱ fuerza̱ aksti̱tum nascuja, chu̱ nama̱kantaxti̱y yuma̱ tascújut hua̱ntu̱ li̱ma̱paksi̱ni̱t xma̱la̱ná. 3Bueno, ¿pá̱ quit cahuá̱ yuma̱ tali̱pa̱hu scujni̱ hua̱nti̱ xli̱ca̱na̱ ma̱kantaxti̱ma̱ xtascújut? Pus ni̱ ccatzi̱y, hua̱mpi̱ ni̱ pala tzinú̱ quincuenta̱ hua̱ntu̱ huixín quinca̱li̱macapiná̱tit, usu hua̱ntu̱ quimpuhuaniko̱y a̱makapitzí̱n, sa̱mpi̱ hasta huatiyá̱ quit ni̱ ccatzi̱y pala ankalhí̱n tla̱n scujni quit. 4Chu̱ ma̱squi quintalacapa̱stacni ni̱ a̱tuyá̱ quima̱puhua̱ni̱y pala ctlahuani̱t tala̱kalhí̱n hua̱ntu̱ nacli̱ma̱xanán, pus xli̱ca̱na̱ pi̱ ni̱ lay cma̱luloka̱ pi̱ ni̱tú̱ ctlahuani̱t tala̱kalhí̱n, sa̱mpi̱ caj xma̱n hua̱ Dios Quimpu̱chiná̱ stalanca catzi̱y pala ckalhi̱y tala̱kalhí̱n. 5Huá̱ xpa̱lacata quit cca̱li̱huaniyá̱n pi̱ ni̱ pala cha̱tum ti̱ tza̱pu̱ cali̱putza̱nanikó̱tit pala tla̱n, usu ni̱tlá̱n la̱ntla̱ scujnima̱ Dios. Huata xatlá̱n cakalhí̱tit caminka̱lh Quimpu̱chinacan Jesús laqui̱mpi̱ huá̱ nama̱ka̱siyuy hua̱ntu̱ xma̱aktze̱kuili̱ko̱ni̱t a̱makapitzí̱n, chu̱ natamacaxtuko̱y c-xaca̱xkakaná̱ hua̱ntu̱ la̱nchú̱ huí̱ ca̱paklhtu̱tá̱, chu̱ hasta acxnicú̱ luhua natasiyuy pala xli̱ca̱na̱ yuma̱ chixcú̱ lí̱scujli̱ hua̱ntu̱ Dios xli̱ma̱paksi̱ni̱t, chu̱ na̱ acxni̱ chú̱ nama̱skahui̱ko̱cán, hua̱mpi̱ la̱ntla̱ mini̱niko̱y cha̱tunu̱ nama̱xqui̱cán xtaskahucán. 6Nata̱laní̱n, quit cli̱chihui̱nani̱t la̱ntla̱ makapitzi̱n huixín tapaksi̱niputuná̱tit Apolos caj cumu huá̱ ca̱puxcule̱má̱n, chu̱ makapitzí̱n huampalayá̱tit pi̱ quit quintapaksi̱niyá̱tit; huá̱ chuná̱ cca̱li̱huaniyá̱n laqui̱mpi̱ nacatzi̱yá̱tit pi̱ ni̱tlá̱n caj nalacsacmakta̱yayá̱tit cha̱tum, chu̱ a̱makapitzí̱n caj nalakmakaná̱tit, hua̱mpi̱ xli̱ca̱na̱ pi̱ ni̱ chuná̱ huan c-xli̱ma̱paksi̱n Dios. 7Sa̱mpi̱ caj calacapa̱stáctit, ¿xatí̱ huix pi̱ a̱tzinu̱ tlak tali̱pa̱hu li̱ma̱xtuyá̱n, ni̱ xahuá̱ la̱ntla̱ a̱makapitzí̱n? Chu̱ ¿xatú̱ ya̱ tla̱n talacapa̱stacni̱ huix kalhi̱ya̱ pala ni̱ hua̱ Dios ma̱xqui̱ni̱tán? Bueno, cumu pala catzi̱ya̱ pi̱ hua̱ Dios ma̱xqui̱ni̱tán, ¿tú̱ chú̱ xpa̱lacata caj li̱lacata̱qui̱nana̱ xta̱chuná̱ la̱mpala caj miacstu̱ ma̱n ta̱ksni̱ta̱ mintalacapa̱stacni? 8Caj la̱ntla̱ quit cca̱ucxilhá̱n, huixín xala c-Corinto, li̱ma̱xtucaná̱tit xta̱chuná̱ la̱ akskalalan chixcuhuí̱n hua̱nti̱ acchá̱n kalhi̱ko̱y xtalacapa̱stacnicán, hasta ma̱x ca̱makcatzi̱caná̱tit xta̱chuná̱ la̱ cha̱tum tali̱pa̱hu rey, chu̱ nia̱lh tú̱ li̱layá̱tit quintastacya̱hucán. ¡Luhua tla̱n xuá̱ pala xli̱ca̱na̱ huixín xma̱paksi̱nántit xta̱chuná̱ la̱ rey laqui̱mpi̱ xquinca̱maktaya̱, chu̱ xquinca̱ma̱xqui̱ talacasquín xactahuilacha̱hu c-mimpu̱ma̱paksi̱ncán! 9Quin apóstoles hua̱nti̱ cli̱akchihui̱nana̱hu xtachihui̱n Quimpu̱chinacán lakachuní̱n chuná̱ cmakcatzi̱ya̱hu pi̱ la̱mpala Dios a̱huatá̱ quinca̱huili̱ni̱tanchá̱n c-xtanká̱n xta̱chuná̱ la̱ yuma̱ tachí̱n hua̱nti̱ tlajako̱cani̱t c-guerra, chu̱ hua̱nti̱ chú̱ le̱ma̱ko̱ca̱ anta̱ni̱ namakni̱ko̱cán, sa̱mpi̱ li̱lhca̱ko̱cani̱t pi̱ namakni̱ko̱cán, chu̱ cli̱taxtuya̱hu la̱ li̱lakastá̱n u̱nú̱ ca̱tuxá̱huat, chuná̱ c-xlacati̱ncan ángeles, chu̱ c-xlacati̱ncan tachixcuhuí̱tat. 10Quin quinca̱li̱maca̱ncaná̱n xta̱chuná̱ la̱ lactu̱ntusnu̱ caj xpa̱lacata̱ pi̱ ni̱ cli̱ma̱xanana̱hu, chu̱ aktum catzi̱ya̱hu pi̱ clacscujnima̱hu Cristo, chu̱ huixín ca̱li̱ma̱xtucaná̱tit akskalalán sa̱mpi̱ caj xma̱n huá̱ tlahuayá̱tit hua̱ntu̱ ma̱tla̱ni̱yá̱tit laqui̱mpi̱ ni̱tí̱ naca̱si̱tzi̱niyá̱n. Quin ni̱ pala tzinú̱ laktlihuakán cli̱taxtuya̱hu u̱nú̱ ca̱tuxá̱huat, hua̱mpi̱ huixín luhua lactali̱pa̱hu li̱taxtuyá̱tit; quin luhua li̱pe̱cua̱ la̱ntla̱ quinca̱lakmakancaná̱n, hua̱mpi̱ huixín luhua ca̱lakalhamancaná̱tit. 11Lhu̱huata tapa̱tí̱n cpa̱ti̱ma̱hu sa̱mpi̱ ankalhí̱n cquilhtzincsa̱hu, cpa̱ti̱ya̱hu takalhpú̱ti̱t, chu̱ lakachuní̱n hasta ni̱tú̱ quilhaka̱tcán hua̱ntu̱ naclhaka̱ya̱hu; lhu̱hua̱ hua̱nti̱ quinca̱si̱tzi̱niyá̱n, chu̱ quinca̱huili̱nicaná̱n, xa̱huachí̱ ni̱ ckalhi̱ya̱hu quinchiccán anta̱ni̱ lacatum nactahuilaya̱hu. 12Ni̱tí̱ tú̱ csquinima̱hu pala tú̱, huata cli̱scuja̱hu quimacancán laqui̱mpi̱ nacua̱yana̱hu; acxni̱ pala tí̱ cala̱huá̱ quinca̱li̱kalhkama̱naná̱n quin lacuan tachihuí̱n cli̱kalhti̱ya̱hu. Ma̱squi ankalhí̱n quinca̱lacputzanima̱cán hua̱ntu̱ ni̱tlá̱n hasta quinca̱putzasta̱lacaná̱n, hua̱mpi̱ quin chunatiyá̱ cpa̱xuhua̱na̱pa̱ti̱ya̱hu. 13Acxni̱ cala̱huá̱ quinca̱aksancaná̱n, caj lacatzucu̱ cxakatli̱ko̱ya̱hu tachixcuhuí̱tat; xta̱chuná̱ cli̱taxtuya̱hu la̱ palhma̱ ni̱ma̱ lakmakancán, usu hua̱ntu̱ nia̱lh tú̱ li̱lacán, chu̱ chuná̱ quinca̱tlahuacaná̱n hasta chú̱. 14Ni̱ napuhuaná̱tit pala huá̱ chuná̱ cca̱li̱tzoknimá̱n yuma̱ carta laqui̱mpi̱ caj nacca̱li̱ma̱ma̱xani̱yá̱n hua̱ntu̱ huixín tlahuayá̱tit, huata huá̱ chuná̱ cca̱li̱ta̱kalhchihui̱namá̱n laqui̱mpi̱ xta̱ksti̱tumi̱lí̱tit, sa̱mpi̱ quit luhua snu̱n cca̱lakalhamaná̱n xta̱chuná̱ la̱ quilakskatá̱n. 15Huá̱ chuná̱ cca̱li̱huaniyá̱n sa̱mpi̱ ma̱squi xkalhí̱tit akca̱hu mi̱lh ma̱kalhtahuaka̱naní̱n hua̱nti̱ xca̱li̱ta̱kalhchihui̱ná̱n xtachihui̱n Cristo, huata caj xma̱n cha̱tum kalhi̱yá̱tit hua̱nti̱ ca̱pu̱lale̱má̱n, hua̱nti̱ li̱taxtuy xta̱chuná̱ la̱ mintla̱tcán c-xasa̱sti latáma̱t hua̱ntu̱ kalhí̱tit acxni̱ li̱pa̱huántit Jesús. 16Pus cumu xta̱chuná̱ la̱ mintla̱tcán quit, pus clacasquín pi̱ chuná̱ naucxilhti̱yá̱tit la̱ntla̱ cli̱lama̱ quintaca̱najla laqui̱mpi̱ huixín quilakskatá̱n na̱ chuná̱ naquinkanti̱yá̱tit tu̱ ctlahuay. 17Hua̱mpi̱ laqui̱mpi̱ tlak li̱huacá̱ naakata̱ksá̱tit, chu̱ li̱huana̱ nali̱tzaksayá̱tit nalatapa̱yá̱tit xta̱chuná̱ la̱ quit clama̱, nacca̱ma̱lakacha̱niyá̱n cha̱tum quimakta̱yaná̱ hua̱nti̱ cli̱pu̱lhca̱y cumu la̱ quinkahuasa huanicán Timoteo laqui̱mpi̱ huá̱ naca̱li̱stacya̱huayá̱n naca̱huaniyá̱n la̱ntla̱ quit cle̱n quilatáma̱t c-xlacati̱n Dios, chu̱ la̱ntla̱ cma̱siyuniko̱y tachixcuhuí̱tat pi̱ na̱ chuná̱ nale̱nko̱y xlatama̱t c-xlacati̱n Dios, acxni̱ cli̱akchihui̱nantla̱huán xtachihuí̱n Jesús c-akatunu ca̱chiquí̱n. 18Quit ccatzi̱y pi̱ makapitzi̱n huixín tlanca̱ catzi̱yá̱tit, luhua tali̱pa̱hu ca̱makcatzi̱caná̱tit, chu̱ chuná̱ li̱tlahuayá̱tit sa̱mpi̱ puhuaná̱tit pi̱ nia̱lh ucxni̱ cactica̱lakanchá̱n. 19Hua̱mpi̱ lapi̱ Dios lacasquín ni̱ pala maka̱s quilhtamacú̱ nacca̱lakapaxia̱lhnaná̱n, chu̱ acxnicú̱ chú̱ nacucxilha̱ pala tama̱ chixcuhuí̱n hua̱nti̱ chú̱ tlanca̱ li̱catzi̱ko̱y xli̱ca̱na̱ kalhi̱ko̱y c-xlatama̱tcán li̱tlihuaka̱ hua̱ntu̱ mat Espíritu Santo ma̱xqui̱ko̱ni̱t. 20Sa̱mpi̱ mili̱catzi̱tcán pi̱ hua̱nti̱ li̱pa̱huán Dios ni̱ caj xma̱n antiyá̱ li̱tamakaxtaka̱ pala catzi̱y lacuan tachihuí̱n, chu̱ stla̱n li̱chihui̱nán xtapáksi̱t, hua̱mpi̱ antá̱ huí̱ xquilhtzúcut la̱ntla̱ ma̱siyuy c-xlatáma̱t pi̱ kalhi̱y xli̱tlihuaka Dios, sa̱mpi̱ ma̱kantaxti̱y. 21Huá̱ chuná̱ cca̱li̱huanimá̱n sa̱mpi̱ ¿pá̱ lacasquiná̱tit nacca̱lakana̱chá̱n laqui̱mpi̱ caj nacca̱lacaquilhni̱yá̱n, usu lacasquiná̱tit nacca̱lakapaxia̱lhnaná̱n, chu̱ luhua li̱pa̱xuhu nacca̱ta̱kalhchihui̱naná̱n xta̱chuná̱ la̱ quincamán hua̱nti̱ tlahuama̱kó̱ hua̱ntu̱ cli̱ma̱paksi̱ko̱y?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\