1 CORINTIOS 8

1Hua̱ chú̱ huilapá̱ pu̱lactum tachihuí̱n hua̱ntu̱ huixín quinkalhasquimpá̱tit xpa̱lacata hua̱ lapi̱ tla̱n, usu ni̱tlá̱n huacán lí̱huat hua̱ntu̱ li̱ca̱xtlahua̱nanicán tu̱ caj tatlahuamakxtu. Xli̱ca̱na̱ la̱ huixín huaná̱tit pi̱ cha̱tunu̱ la̱ntla̱ lama̱hu pacs kalhi̱ya̱hu talacapa̱stacni, chu̱ tastácat laqui̱mpi̱ li̱huana̱ naakata̱ksa̱hu pi̱ tama̱ tatlahuamakxtu ni̱tú̱ xlakasi. Hua̱mpi̱ yuma̱ quintastacatcán hua̱ntu̱ kalhi̱ya̱hu lakachuní̱n li̱tlanca̱catzi̱ya̱hu, chu̱ lactali̱pa̱hu quinca̱li̱makcatzi̱caná̱n, hua̱mpi̱ huata hua̱nti̱ xli̱ca̱na̱ kalhi̱niy tapá̱xqui̱t, chuná̱ li̱makta̱yale̱niko̱y xtaca̱najlacán hua̱nti̱ a̱cu tzucuko̱ni̱t li̱pa̱huanko̱y Jesús, chu̱ ni̱ naj chuná̱ akata̱ksko̱y. 2Hua̱ lapi̱ huí̱ ti̱ puhuán pi̱ pacs catzi̱y hua̱ntu̱ xli̱tláhuat, chu̱ nia̱lh lacasquín pala tí̱ nahuaniy tu̱ natlahuay, cacátzi̱lh pi̱ huí̱ a̱ti̱pa̱tum tla̱n talacapa̱stacni tu̱ ni̱ naj catzi̱y. 3Hua̱mpi̱ pala tí̱ luhua xli̱ca̱na̱ li̱pa̱huán, chu̱ pa̱xqui̱y Dios, na̱ chuná̱ Dios luhua li̱huana̱ ma̱luloka̱ c-xlatáma̱t pi̱ tamá̱ xli̱ca̱na̱ tlahuama̱ hua̱ntu̱ makapa̱xuhuay. 4Hua̱mpi̱ chujcú̱ nacca̱huaniyá̱n hua̱ntu̱ huixín quinkalhasquimpá̱tit. Cumu la̱ huixín stalanca catzi̱yá̱tit pi̱ aktum tatlahuamakxtu ídolo ni̱tú̱ kalhi̱y xlakasi̱ u̱nú̱ ca̱tuxá̱huat, sa̱mpi̱ caj xma̱n cha̱tum Dios xastacná lama̱, chu̱ ni̱tí̱ anán a̱tanu̱. 5Chu̱ ma̱squi ca̱tuxá̱huat, xa̱hua̱ c-akapú̱n lhu̱hua̱ xananko̱lh yuma̱ hua̱nti̱ tachixcuhuí̱tat li̱ma̱xtuko̱y xta̱chuná̱ la̱ xdioscán, chu̱ xpu̱chinacán tlahuako̱y, xli̱ca̱na̱ pi̱ yumá̱ ni̱tú̱ xlakasi̱ kalhi̱ko̱y. 6Hua̱mpi̱ quin stalanca catzi̱ya̱hu pi̱ caj xma̱n cha̱tum huí̱ hua̱nti̱ Quintla̱tican Dios lama̱ xastacná, hua̱nti̱ ma̱lacatzuqui̱ko̱ni̱t xli̱pacs hua̱ntu̱ anán, hua̱nti̱ caj xma̱n huá̱ tapaksi̱niya̱hu. Chu̱ xma̱n hua̱ cha̱tum huí̱ xastacna Quimpu̱chinacan Jesucristo hua̱nti̱ maktlahuani̱t xli̱pacs hua̱ntu̱ anán, chu̱ caj xpa̱lacata xli̱tlihuaka̱ makcatzi li̱lama̱hucú. 7Hua̱mpi̱ ni̱ xli̱pacs hua̱nti̱ aya li̱pa̱huanko̱y Jesús li̱huana̱ akata̱ksko̱y hua̱ntu̱ cca̱huanimá̱n, sa̱mpi̱ lhu̱hua̱ hua̱nti̱ xamaká̱n xlatama̱tcán xli̱smani̱ko̱ni̱t xlakataquilhpu̱tako̱y xatatlahuamakxtu xta̱chuná̱ la̱ xastacna xpu̱chinacán. Acxni̱ chú̱ huako̱y yuma̱ lí̱huat hua̱ntu̱ li̱ca̱xtlahua̱nancani̱t, luhua a̱tuyá̱ puhuanko̱y pi̱ ni̱tlá̱n hua̱ntu̱ tlahuama̱kó̱, sa̱mpi̱ yuma̱ ídolo chunacú̱ li̱ma̱xtuko̱y xta̱chuná̱ la̱ cha̱tum dios hua̱nti̱ ni̱ xli̱lakataquilhpu̱tatcán. Chu̱ pi̱ ni̱ naj aksti̱tum kalhi̱ko̱y xtalacapa̱stacni, ni̱ naj akata̱ksko̱ni̱t pi̱ tama̱ ídolo ni̱tú̱ xlakasi̱, sa̱mpi̱ ni̱ stacnán, huata puhuanko̱y pi̱ acxni̱ huako̱y yuma̱ lí̱huat li̱xcajua̱lako̱y c-xlatama̱tcán. 8Mili̱catzi̱tcán pi̱ Dios ni̱ huá̱ lacuan chixcuhuí̱n naquinca̱li̱ma̱xtuyá̱n caj xpa̱lacata̱ hua̱ntu̱ li̱hua̱yana̱hu, usu ni̱ li̱hua̱yana̱hu, sa̱mpi̱ acxtum li̱taxtuy c-xlacatí̱n caj pala huaputuna̱ catu̱hua̱ lí̱huat, usu pala caj lacsaca̱ hua̱ntu̱ nahuaya, chu̱ hua̱ntu̱ ni̱ huaputuna. 9Hua̱mpi̱ ma̱squi chuná, xli̱pacs huixín hua̱nti̱ catzi̱yá̱tit pi̱ pacs tla̱n caxatu̱cahua̱ lí̱huat nahuayá̱tit, sa̱mpi̱ ni̱ li̱tlahuayá̱tit tala̱kalhí̱n, pus luhua cui̱ntaj catlahuátit pi̱ ni̱tú̱ luhua ca̱lakuá̱n nama̱siyuyá̱tit laqui̱mpi̱ yuma̱ hua̱nti̱ a̱cu tzucuni̱t li̱pa̱huán Quimpu̱chinacán ni̱ nali̱ma̱lacatiji̱ni̱ya̱ xpa̱lacata hua̱ntu̱ tlahuayá̱tit, chu̱ xlacán nali̱tlahuako̱y tala̱kalhí̱n pala nahuako̱y yuma̱ lí̱huat. 10Huixín hua̱nti̱ catzi̱yá̱tit pi̱ caxatu̱cahua̱ lí̱huat pacs tla̱n, chu̱ lapi̱ xamaktum napina̱ anta̱ni̱ huili̱nicani̱t lí̱huat, chu̱ nali̱hua̱yana̱ yuma̱ lí̱huat hua̱ntu̱ aya li̱ca̱xtlahua̱nanicani̱t, chu̱ lapi̱ ucxilhmá̱n cha̱tum hua̱nti̱ a̱cu tzucuni̱t li̱pa̱huán Cristo, xalán napuhuán pi̱ na̱ tla̱n, chu̱ naakpuhuanti̱y nahuay yuma̱ lí̱huat. 11Tama̱ quinta̱lacán tlahuámaj nahuán tala̱kalhí̱n sa̱mpi̱ ni̱ luhua xli̱pacs xtapuhuá̱n huama̱, chu̱ huix ma̱aktzanká̱pa̱t nahuán cha̱tum hua̱nti̱ na̱ pa̱lacani̱ni̱t Cristo c-cruz. 12Chu̱ acxni̱ huixín a̱tuyá̱ ma̱puhua̱ni̱ko̱yá̱tit c-xtaca̱najlacán yuma̱ hua̱nti̱ xlajua̱ xtaca̱najlacán, chu̱ macasta̱lako̱yá̱n hua̱ntu̱ tlahuayá̱tit, usu huay hua̱ntu̱ na̱ huayá̱tit, pus hua̱ Cristo makla̱kalhi̱pá̱tit. 13Huá̱ chuná̱ quit cca̱li̱huaniyá̱n: lapi̱ caj xpa̱lacata quilí̱huat hua̱ntu̱ cli̱hua̱yán cli̱lactlahuaniko̱y xtaca̱najlacán a̱makapitzí̱n hua̱nti̱ na̱ li̱pa̱huamputún Cristo, chu̱ a̱tuyá̱ cma̱puhua̱ni̱ko̱y, xatlá̱n nahuán pi̱ nia̱lh ucxni̱ cactíhualh li̱hua̱ laqui̱mpi̱ naclactlahuaya̱huaniko̱y xtaca̱najlacán a̱makapitzi̱n quinta̱ca̱najlaní̱n.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\