1 SAN JUAN 4

1Quinata̱laní̱n ti̱ cca̱lakcatzaná̱n, ni̱ xli̱pacs caca̱najlanikó̱tit yumá̱ hua̱nti̱ huanko̱y pi̱ kalhi̱ko̱y xtalacapa̱stacni Dios, hua̱mpi̱ huata pu̱lh cali̱ucxilhkó̱tit hua̱ lapi̱ yuma̱ talacapa̱stacni̱ hua̱ntu̱ xlacán kalhi̱ko̱y xli̱ca̱na̱ hua̱ xtalacapa̱stacni Dios, usuchí̱ ni̱ xli̱ca̱na̱. Hua̱ chuná̱ cca̱li̱huaniyá̱n sa̱mpi̱ chuj quilhtamacú̱ lhu̱hua̱ tzamay aksani̱naní̱n chixcuhuí̱n hua̱nti̱ huanko̱y pi̱ li̱chihui̱nanko̱y xtalacapa̱stacni Dios hua̱mpi̱ caj aksani̱nanko̱y. 2Ucca̱huaniyá̱n la̱ntla̱ nali̱lakapasko̱yá̱tit yumá̱ hua̱nti̱ xli̱ca̱na̱ kalhi̱y xtalacapa̱stacni Dios: xli̱pacs yumá̱ hua̱nti̱ ca̱najlako̱y, chu̱ li̱ta̱yako̱y pi̱ Jesucristo xli̱ca̱na̱ qui̱lachi̱ ca̱tuxá̱huat xta̱chuná̱ la̱ cha̱tum chixcú, hua̱nti̱ tla̱n tlahuay pi̱ chuná, tamá̱ xli̱ca̱na̱ kalhi̱y xtalacapa̱stacni Dios. 3Hua̱mpi̱ hua̱nti̱ huan pi̱ ni̱ xli̱ca̱na̱, usu ni̱ ca̱najlay pala chuná̱ qui̱lani̱tanchi̱ Jesús, tamá̱ ni̱ kalhi̱y xtalacapa̱stacni Dios, hua̱mpi̱ huata kalhi̱y xtalacapa̱stacni yuma̱ xapuxcu xta̱la̱tlahuana Cristo hua̱nti̱ huixín aya makkaxpatni̱tántit pi̱ namín ca̱tuxá̱huat. Hua̱mpi̱ quit lacatancs cca̱huaniyá̱n pi̱ la̱ntla̱ chuj quilhtamacú̱ lhu̱huata chixcuhuí̱n kalhi̱ko̱y xtalacapa̱stacni yuma̱ li̱xcajnit chixcú̱ hua̱nti̱ namín. 4Koxutaní̱n huixín quilakskata̱ncán, xli̱ca̱na̱ pi̱ huixín huatiya Dios tapaksi̱niyá̱tit, chu̱ makatlajako̱ni̱tántit tama̱ aksani̱naní̱n hua̱nti̱ huanko̱y pi̱ li̱pa̱huanko̱y Dios. Hua̱ chuná̱ li̱makatlajátit sa̱mpi̱ Dios hua̱nti̱ huí̱ c-milatama̱tcán tlak tlanca xlacatzúcut, chu̱ kalhi̱y xli̱tlihuaka, ni̱ xahua kalhi̱ko̱y xli̱tlihuaka yumá̱ hua̱nti̱ tapaksi̱niko̱ycú̱ ca̱tuxá̱huat. 5Cumu xlacán antá̱ u̱nú̱ tapaksi̱ko̱y ca̱tuxá̱huat, huá̱ xpa̱lacata caj xma̱n huá̱ li̱chihui̱nanko̱y yuma̱ talacapa̱stacni̱ hua̱ntu̱ xala̱ ca̱tuxá̱huat. Xli̱pacs yumá̱ hua̱nti̱ na̱ antá̱ u̱nú̱ tapaksi̱ko̱y ca̱tuxá̱huat cacs kalhakaxmatko̱y hua̱ntu̱ xlacán li̱chihui̱nanko̱y. 6Hua̱mpi̱ hua̱ quin, xli̱ca̱na̱ pi̱ hua̱ Dios tapaksi̱niya̱hu, chu̱ yuma̱ hua̱nti̱ lakapasa Dios li̱pa̱xuhu quinca̱kaxmatniyá̱n hua̱ntu̱ quin li̱chihui̱nana̱hu, chu̱ xli̱pacs yumá̱ hua̱nti̱ ni̱ huá̱ tapaksi̱niy Dios xlá̱ ni̱ kaxmatputún hua̱ntu̱ quin li̱chihui̱nana̱hu. Hua̱ yumá̱ hua̱ntu̱ nali̱lakapasa̱hu hua̱nti̱ xli̱ca̱na̱ kalhi̱y xtalacapa̱stacni Dios, chu̱ hua̱nti̱ kalhi̱y xtalacapa̱stacni ti̱ caj xma̱n aksani̱nán. 7Nata̱laní̱n, quit cca̱huaniyá̱n pi̱ acxtum cala̱pa̱xqui̱hu; xli̱pacs hua̱nti̱ kalhi̱ko̱y tapá̱xqui̱t c-xlatama̱tcán xli̱catzi̱tcán pi̱ yuma̱ tapá̱xqui̱t tu̱ makcatzi̱ko̱y antá̱ mina̱chá̱ c-akapú̱n c-xtalacapa̱stacni Dios. Xli̱pacs yumá̱ hua̱nti̱ kalhi̱ko̱y tapá̱xqui̱t c-xlatama̱tcán ma̱siyuko̱y pi̱ Dios sa̱sti̱ ma̱chixcuhui̱li̱ko̱ni̱t, chu̱ chuná̱ luhua xlakskatá̱n li̱huanko̱ni̱t. 8Hua̱ yumá̱ hua̱nti̱ ni̱ pa̱xqui̱nanko̱y, xli̱ca̱na̱ pi̱ ni̱ lakapasko̱y Dios; sa̱mpi̱ Dios huá̱ tlanca tapá̱xqui̱t. 9Dios ma̱siyuni̱t tlanca xtapá̱xqui̱t acxni̱ xlá̱ timacámilh xCam u̱nú̱ ca̱tuxá̱huat laqui̱mpi̱ xli̱pacs hua̱nti̱ li̱pa̱huana̱hu nakalhi̱ya̱hu yuma̱ xaxli̱ca̱na̱ latáma̱t hua̱ntu̱ xa̱li̱ankalhi̱n nali̱latama̱ya̱hu. 10Hua̱ yumá̱ li̱hui̱ tapa̱xquí̱tat: ni̱ chá̱mpala quin ti̱ pu̱lh pa̱xqui̱ni̱tahu Dios hua̱ la̱ntla̱ xlí̱lat xuani̱t xtlahuani̱tahu, huata huá̱ ma̱n quinca̱pa̱xqui̱ni̱tán, hasta quinca̱macaminín xCam, xlá̱ tamacamá̱sta̱lh makni̱ca̱ xta̱chuná̱ la̱ tantum tla̱n li̱ca̱xtlahuá̱n hua̱ntu̱ li̱mákni̱t laqui̱mpi̱ chuná̱ naquinca̱pa̱lacaxokoyá̱n xpa̱lacata quintala̱kalhi̱ncán. 11Nata̱laní̱n, lapi̱ chuná̱ xlá̱ quinca̱pa̱xqui̱ni̱tán Dios, quin na̱ quinca̱mini̱niyá̱n pi̱ acxtum nala̱pa̱xqui̱ya̱hu cha̱tunu a̱makapitzí̱n. 12Niucxnicú̱ pala ti̱ cha̱tum a̱ucxilha̱ Dios; hua̱mpi̱ lapi̱ acxtum la̱pa̱xqui̱ya̱hu, chuná̱ tla̱n taluloka̱hu pi̱ Dios lama̱ c-quilatama̱tcán, chu̱ yuma̱ tapá̱xqui̱t hua̱ntu̱ xlá̱ kalhi̱y stalanca natasiyuy c-quilatama̱tcán. 13Na̱ chuná̱ laqui̱mpi̱ li̱huacá̱ tla̱n nataluloka̱hu pi̱ xli̱ca̱na̱ Dios lama̱ c-quilatama̱tcán, chu̱ quin na̱ lacxtum ta̱lama̱hu Dios, xlá̱ quinca̱ma̱xqui̱ni̱tán Espíritu Santo laqui̱mpi̱ huá̱ na̱ naquinca̱ma̱lulokniyá̱n c-quili̱stacnacán pi̱ xli̱ca̱na̱ Dios lama̱ c-quilatama̱tcán. 14Chu̱ quin apóstoles xali̱huaca tla̱n cma̱luloka̱hu pi̱ Dios macamini̱t xCam ca̱tuxá̱huat laqui̱mpi̱ nama̱akapu̱taxti̱ko̱y tachixcuhuí̱tat, huá̱ chuná̱ cca̱li̱ma̱lulokniyá̱n sa̱mpi̱ ma̱n quilakastapucán stalanca cli̱ucxilhni̱tahu hua̱ntu̱ xlá̱ tlahuani̱t. Cha̱nchu̱ quin, na̱ cucxilhni̱tahu, na̱ cma̱luloka̱hu pi̱ hua̱ Dios xaTla̱t macamini̱t xCam, laqui̱mpi̱ huá̱ nama̱akapu̱taxti̱ko̱y tachixcuhuí̱tat. 15Caxati̱cahuá̱ ti̱ catzi̱y, chu̱ li̱ta̱yay pi̱ Jesús hua̱ xCam Dios, xli̱ca̱na̱ tamá̱ lacxtum ta̱lama̱ Dios, chu̱ Dios na̱ antá̱ lama̱ c-xlatáma̱t. 16Quin li̱huana̱ talulokni̱tahu, chu̱ ca̱najlaya̱hu pi̱ xli̱ca̱na̱ Dios quinca̱pa̱xqui̱yá̱n, sa̱mpi̱ Dios huá̱ tapá̱xqui̱t, chu̱ xli̱pacs yumá̱ ti̱ kalhi̱ko̱y c-xlatama̱tcán tapá̱xqui̱t xli̱ca̱na̱ li̱lama̱kó̱ xlatama̱t Dios, chu̱ Dios na̱ antá̱ lama̱ c-xlatama̱tcán. 17La̱ntla̱ tzaksaya̱hu tlak aksti̱tum nakalhi̱ya̱hu tapá̱xqui̱t c-quilatama̱tcán, li̱taluloka̱ c-quilatama̱tcán xtapa̱xqui̱t Jesucristo, sa̱mpi̱ quin aksti̱tum li̱lama̱hu xtapá̱xqui̱t xta̱chuná̱ la̱ntla̱ latama̱ni̱t, chu̱ ma̱squi nachá̱n quilhtamacú̱ acxni̱ Dios nata̱tlahuako̱y taxokó̱n xli̱pacs tachixcuhuí̱tat, quin ni̱tú̱ tu̱ nali̱macpuhuana̱hu. 18Sa̱mpi̱ anta̱ni̱ huí̱ tala̱pá̱xqui̱t xli̱ca̱na̱ pi̱ ni̱ caj cha̱pe̱cuaj huilaca̱, huata tapá̱xqui̱t tlakaxtuy tape̱cua̱ hua̱ lapi̱ huí̱, sa̱mpi̱ tape̱cua̱ qui̱taxtuniy hua̱nti̱ catzi̱y pi̱ huí̱ tu̱ macpuhuaniy. Chu̱ pala tí̱ cha̱pe̱cuajcú̱ lama̱, chunacu̱ li̱akspulama̱ sa̱mpi̱ ni̱ a̱lacatancs akata̱ksa̱ la̱ntla̱ Dios pa̱xqui̱y, chu̱ la̱ntla̱ lakalhama̱nán. 19Hua̱ quin pa̱xqui̱ya̱hu Dios, chu̱ a̱makapitzi̱n quinata̱lancán sa̱mpi̱ catzi̱ya̱hu pi̱ Dios huá̱ pu̱lana̱ quinca̱pa̱xqui̱ni̱tán. 20Lapi̱ huí̱ ti̱ huan: “Quit xli̱ca̱na̱ cpa̱xqui̱y Dios”, hua̱mpi̱ lapi̱ c-xlatáma̱t ni̱ ta̱la̱ucxilhputún xta̱lá, xli̱ca̱na̱ pi̱ caj tlanca xaaksani̱ná. Sa̱mpi̱ lapi̱ quin ni̱ pa̱xqui̱ko̱ya̱hu quinata̱lancán hua̱nti̱ ankalhí̱n ucxilhma̱hu, ¿lá̱ntla̱ tla̱n li̱huana̱hu pi̱ pa̱xqui̱ya̱hu Dios hua̱nti̱ ni̱ ucxilhma̱hu? 21Jesucristo quinca̱ma̱xqui̱ni̱tán yuma̱ xli̱ma̱paksí̱n: pi̱ hua̱nti̱ xli̱ca̱na̱ pa̱xqui̱y Dios, na̱ luhua xlacasquinca̱ pi̱ xli̱pá̱xqui̱t xta̱lá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\