1 SAN JUAN 5

1Xli̱pacs hua̱nti̱ ca̱najlako̱y pi̱ Jesús hua̱ yumá̱ ti̱ xli̱macamínat xuani̱t Dios, hua̱nti̱ naquinca̱lakma̱xtuyá̱n; xli̱ca̱na̱ Dios li̱ma̱xtuko̱y xlakskatá̱n. Na̱ chuna li̱tum ni̱ tipa̱tzanka̱yá̱tit yumá̱: pala tí̱ pa̱xqui̱y cha̱tum xatla̱t, chu̱ lapi̱ huilakó̱ xlakskatá̱n, xli̱ca̱na̱ pi̱ na̱ xli̱pá̱xqui̱t xlakskatá̱n tama̱ ko̱lutzí̱n. 2Acxni̱ huana̱hu pi̱ pa̱xqui̱ya̱hu Dios, chu̱ kalhakaxmata̱hu hua̱ntu̱ xlá̱ quinca̱li̱ma̱paksi̱yá̱n, na̱ quili̱catzi̱tcán pi̱ na̱ pa̱xqui̱ma̱ko̱hu xlakskata̱n Dios. 3Hua̱nti̱ xli̱ca̱na̱ pa̱xqui̱y Dios mini̱niy nama̱kantaxti̱y xli̱ma̱paksí̱n, chu̱ xli̱pacs xli̱ma̱paksí̱n ni̱ tuhua̱ pala napuhuana̱hu pi̱ ni̱ lay ma̱kantaxti̱cán. 4Sa̱mpi̱ hua̱nti̱ Dios li̱ma̱xtuko̱ni̱t xaxli̱ca̱na̱ xlakskatá̱n, xlacán makatlajako̱y xli̱pacs hua̱ntu̱ soka̱li̱nán u̱nú̱ ca̱tuxá̱huat; stalanca catzi̱ya̱hu pi̱ cumu li̱pa̱huana̱hu Quimpu̱chinacán, huá̱ tla̱n li̱makatlajani̱tahu hua̱ntu̱ soka̱li̱nán u̱nú̱ ca̱tuxá̱huat. 5Lacatancs cacatzí̱tit pi̱ xma̱n huá̱ hua̱nti̱ ca̱najlay pi̱ Jesús xli̱ca̱na̱ hua̱ xCam Dios, hua̱ xlacán hua̱nti̱ caj xpa̱lacata xtaca̱najla̱ tla̱n li̱makatlajay hua̱ntu̱ soka̱li̱nán ca̱tuxá̱huat, ti̱ni̱ a̱cha̱tum. 6Hua̱ yuma̱ chúchut hua̱ntu̱ li̱ta̱kmúnulh, xa̱huá̱ xkalhni̱ hua̱ntu̱ stajmákalh acxni̱ ni̱lh, lacatancs ma̱lulokko̱y pi̱ Jesucristo qui̱lachi̱ ca̱tuxá̱huat laqui̱mpi̱ nama̱kantaxti̱y xtascújut hua̱ntu̱ xli̱macamini̱t Dios; ni̱ caj xma̱n xlakstu chúchut, huata na̱ xa̱hua̱ xkalhni, hasta na̱ hua̱ Espíritu Santo lacatancs ma̱luloka̱ pi̱ xli̱ca̱na̱, chu̱ xlá̱ xma̱n huá̱ huan hua̱ntu̱ talulóktat. 7Hasta pu̱lactutu̱ tu̱ ma̱lulokko̱y pi̱ xli̱ca̱na̱: 8pu̱lactum hua̱ Espíritu Santo, a̱li̱sta̱lh chúchut, xa̱hua̱ kalhni; na̱ hua̱ yuma̱ pu̱lactutu̱ macxtum li̱catzi̱ko̱y pi̱ xli̱ca̱na̱ Jesús xCam Dios. 9Hua̱ lapi̱ quin ca̱najlaya̱hu hua̱ntu̱ chixcuhuí̱n ma̱lulokko̱y pala tú̱ ucxilhko̱ni̱t, xali̱huaca tlak tla̱n quili̱ca̱najlatcán hua̱ntu̱ Dios quinca̱ma̱lulokniyá̱n, sa̱mpi̱ lhu̱hua̱ hua̱ntu̱ xlá̱ ma̱lulokma̱ xpa̱lacata xCam. 10Xli̱pacs hua̱nti̱ li̱pa̱huanko̱y xCam Dios xa̱li̱ankalhí̱n li̱ma̱lulokma̱ nahuán xnacú̱ pi̱ xli̱ca̱na̱ hua̱ xtalulóktat; hua̱mpi̱ hua̱nti̱ ni̱ ca̱najlako̱y hua̱ntu̱ Dios quinca̱huanimá̱n, xlacán hasta lacatancs li̱quilhanko̱y xta̱chuná̱ la̱mpala huata hua̱ Dios xaaksani̱ná, sa̱mpi̱ ni̱ ca̱najlako̱y hua̱ntu̱ Dios ma̱lulokma̱ xpa̱lacata̱ xCam. 11Yuma̱ talulóktat hua̱ntu̱ Dios li̱chihui̱nán, huá̱ huaniputún pi̱ xlá̱ quinca̱ma̱xqui̱ni̱tán yuma̱ xaxli̱ca̱na̱ latáma̱t hua̱ntu̱ niucxni̱ laksputa, hua̱mpi̱ yuma̱ latáma̱t antá̱ nata̱ksa̱hu c-xlatama̱t xCam. 12Xli̱pacs hua̱nti̱ kalhi̱y c-xlatama̱tcán Jesús hua̱nti̱ xCam Dios, pus na̱ kalhi̱y yuma̱ li̱pa̱xuhu latáma̱t; hua̱mpi̱ hua̱nti̱ ni̱ kalhi̱y c-xlatama̱t xCam Dios pus na̱ ni̱mpala huá̱ kalhi̱y yuma̱ xaxli̱ca̱na̱ latáma̱t hua̱ntu̱ niucxnicú̱ laksputa. 13Quit li̱pa̱xuhu cca̱tzoknimá̱n hua̱ntu̱ u̱nú̱ cca̱huaniyá̱n xli̱pacs huixín hua̱nti̱ li̱pa̱huaná̱tit Dios laqui̱mpi̱ nacatzi̱yá̱tit pi̱ xli̱ca̱na̱ kalhi̱yá̱tit yuma̱ xaxli̱ca̱na̱ latáma̱t hua̱ntu̱ niucxnicú̱ laksputa̱ caxani̱li̱huaya̱ xtihua̱. 14Quin li̱pa̱huana̱hu Dios sa̱mpi̱ stalanca catzi̱ya̱hu pi̱ pala tú̱ nasquiniya̱hu hua̱ntu̱ xlá̱ tla̱n naquinca̱ma̱xqui̱yá̱n, xlá̱ quinca̱kaxmatniyá̱n. 15Pus cumu quin taluloka̱hu pi̱ xli̱ca̱na̱ Dios kaxmata̱ la̱ntla̱ta maklhu̱hua̱ nasquiniya̱hu pala tú̱ maclacasquima̱hu, na̱ chuná̱ cacatzi̱hu la̱mpala xta̱chuná̱ aya kalhi̱ya̱hu hua̱ntu̱ squinima̱hu naquinca̱ma̱xqui̱yá̱n. 16Huá̱ xpa̱lacata cca̱li̱huaniyá̱n, lapi̱ xamaktum naucxilhá̱tit cha̱tum minta̱lacán tlahuama̱ aktum tala̱kalhí̱n, hua̱mpi̱ hua̱ntu̱ ni̱ maktum ma̱laksputuy, pus mini̱niy napa̱lacasquiná̱tit c-xlacati̱n Dios pi̱ camaktá̱yalh, chu̱ xli̱ca̱na̱ pi̱ Dios nama̱xquipalay li̱pa̱xuhu latáma̱t. Sa̱mpi̱ mili̱catzi̱tcán pi̱ huí̱ tala̱kalhí̱n hua̱ntu̱ nama̱laksputu̱nán hasta ca̱li̱ní̱n, chu̱ pala tí̱ tlahuay tama̱ tala̱kalhí̱n quit ni̱tú̱ cca̱huanimá̱n pala nasquiniyá̱tit Dios xpa̱lacata. 17Ma̱squi catzi̱ya̱hu pi̱ xli̱pacs ni̱tlá̱n hua̱ntu̱ tlahuaya̱hu, huá̱ tala̱kalhí̱n, hua̱mpi̱ ni̱ caj catu̱hua̱ tala̱kalhí̱n hua̱ntu̱ maktum ma̱laksputu̱nán ca̱li̱ní̱n. 18Catzi̱ya̱hu pi̱ hua̱ caxati̱cahuá̱ ti̱ Dios li̱ma̱xtuko̱ni̱t la̱ xaxli̱ca̱na̱ xlakskatá̱n, nia̱lh tú̱ ma̱na huatiyá̱ tlahuama̱kó̱ nahuán tala̱kalhí̱n, sa̱mpi̱ xCam Dios maktakalhma̱kó̱, chu̱ akskahuiní̱ nia̱lh lay tuncán nama̱tlahui̱ko̱y tala̱kalhí̱n. 19Ma̱squi la̱ntla̱ xli̱ca̱tlanca̱ ca̱tuxá̱huat huá̱ akchipa̱nani̱t akskahuiní, hua̱mpi̱ quin stalanca catzi̱ya̱hu pi̱ Dios tapaksi̱niya̱hu, chu̱ huá̱ quinca̱maktakalhmá̱n. 20Hua̱mpi̱ na̱ luhua catzi̱ya̱hu pi̱ Jesucristo hua̱nti̱ xCam Dios, mini̱t ca̱tuxá̱huat laqui̱mpi̱ naquinca̱ma̱xqui̱yá̱n tla̱n talacapa̱stacni̱ caj huá̱ xpa̱lacata li̱lakapasni̱tahu hua̱ntu̱ luhua xaxli̱ca̱na̱ Dios. Quin lacxtum ta̱lama̱hu hua̱nti̱ luhua xaxli̱ca̱na̱ Dios, sa̱mpi̱ hua̱ tama̱ Jesucristo xli̱ca̱na̱ na̱ hua̱ Dios hua̱nti̱ ma̱sta̱y yuma̱ latáma̱t hua̱ntu̱ niucxnicú̱ laksputa. 21Lakskatá̱n, ca̱na̱ huixín, a̱huatiyá̱ cca̱huaniyá̱n pi̱ luhua cui̱ntaj catlahuátit milatama̱tcán pi̱ nia̱lh ucxni̱ cali̱pa̱huankó̱tit catu̱huá̱ xta̱chuná̱ la̱ midioscán hua̱ntu̱ ni̱tú̱ xlakasicán.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\