1 TESALONICENSES 3

1Cumu luhua ccatzi̱putuna̱hu mimpa̱lacatacán, huá̱ xpa̱lacata, acxni̱ nia̱lh lay xacpa̱ti̱y la̱ntla̱ xaccatzi̱putún pala tla̱n lapá̱tit, aktum ccátzi̱lh pi̱ caj quiacstu nactamakaxtaka̱ c-Atenas, 2chu̱ cca̱ma̱lakacha̱nichá̱n c-minca̱chiqui̱ncán tama̱ quinta̱lacán hua̱nti̱ scujnanima̱ Dios la̱ntla̱ quimakta̱yama̱ c-quintascújut huanicán Timoteo, laqui̱mpi̱ naca̱lakapaxia̱lhnaná̱n, naca̱ma̱akpuhuanti̱ni̱yá̱n c-mintaca̱najlacán, chu̱ naca̱ma̱huixca̱ni̱yá̱n c-minacu̱cán, 3laqui̱mpi̱ chuná̱ ni̱mpala cha̱tum huixín ti̱ luhua li̱puhuama̱ nahuán caj xpa̱lacata hua̱ntu̱ ca̱akspulamá̱n, chu̱ ni̱tí̱ nali̱laclata̱yay c-xtaca̱najla. Huixín catzi̱yá̱tit pi̱ quin hua̱nti̱ li̱pa̱huana̱hu Cristo xafuerza lhu̱hua̱ hua̱ntu̱ napa̱ti̱ya̱hu hua̱ntu̱ hua̱ chú̱ ucxilhá̱tit pi̱ aya quinca̱akspulamá̱n, 4sa̱mpi̱ acxni̱ xacca̱ta̱huilancú c-minca̱chiqui̱ncán, lacatancs ctica̱li̱ta̱kalhchihui̱nán pi̱ lhu̱hua̱ hua̱ntu̱ quili̱pa̱ti̱tcán xuani̱t, chu̱ xli̱ca̱na̱ pi̱ chuná̱ qui̱taxtuni̱t hua̱ntu̱ aya xcatzi̱yá̱tit. 5Cumu quit ni̱ aktziyaj xaclama̱ sa̱mpi̱ ni̱ xaccatzi̱y la̱ntla̱ xli̱lapá̱tit mintaca̱najlacán, huá̱ xpa̱lacata cli̱maca̱nchá̱ quilacscujni Timoteo hua̱nti̱ cma̱kalhasquíni̱lh la̱ntla̱ xlapá̱tit, pala xamaktum akskahuiní̱ ca̱ma̱tlahuí̱n pi̱ nia̱lh nali̱pa̱huaná̱tit Cristo, ca̱ma̱tlahuí̱n tala̱kalhí̱n, chu̱ yama̱ quintascujutcán hua̱ntu̱ quin xactlahuani̱tahu caj chunatá laclatáma̱lh. 6Hua̱mpi̱ cumu chú̱ aya taspitni̱t Timoteo la̱ntla̱ qui̱lachá̱ c-Tesalónica, xlá̱ quinca̱li̱ta̱kalhchuhui̱nán la̱ntla̱ aksti̱tum lapá̱tit, la̱ntla̱ li̱pa̱huaná̱tit Quimpu̱chinacán, xa̱hua̱ la̱ntla̱ lakalhamani̱naná̱tit. Xlá̱ quinca̱huanín pi̱ huixín ankalhí̱n quilacapa̱staclacataná̱tit, chu̱ luhua quimpa̱xqui̱yá̱tit, xa̱huachí̱ luhua puhuaná̱tit pi̱ aya xquiucxilhpalátit, xta̱chuná̱ la̱ntla̱ quin cca̱ucxilhputuxni̱má̱n. 7Pus ma̱squi quin lhu̱hua̱ hua̱ntu̱ cli̱li̱puhuama̱hu, xa̱hua̱ hua̱ntu̱ cpa̱ti̱ma̱hu u̱nú̱ ca̱quilhtamacú̱, hua̱mpi̱ caj xpa̱lacata ccatzi̱hu pi̱ huixín chunatiyá̱ aksti̱tum li̱pa̱huaná̱tit Quimpu̱chinacán, la̱mpala tzinú̱ scayaj cátzalh, chu̱ jaxli̱ quinacú̱. 8Cmakcatzi̱y pi̱ la̱mpala tlak ckalhi̱palay li̱tlihuaka̱ cumu huixín chunatiyá̱ aksti̱tum huili̱ni̱tántit mintaca̱najlacán. 9¿Lá̱ntla̱ cahuá̱ chú̱ maktum tuncán nacma̱xqui̱ko̱ya̱hu tapa̱xcatcatzí̱n Dios caj xpa̱lacata mintaca̱najlacán, chu̱ cumu quin tla̱n ckalhi̱ya̱hu tapa̱xuhuá̱n c-xlacatí̱n caj mimpa̱lacatacán? 10Tantascaca tantacú ctlahuaya̱hu quioracioncán, ni̱ cmakaxtaka̱hu csquiniya̱hu Dios pi̱ caquinca̱ma̱xquí̱n ma̱n cacca̱ucxilhpalán laqui̱mpi̱ li̱huana̱ nacca̱ta̱li̱kalhchihui̱naná̱n hua̱ntu̱ tica̱tzanka̱niyá̱n nalakapasá̱tit xpa̱lacata li̱huana̱ nali̱pa̱huaná̱tit. 11Quin clacasquina̱hu pi̱ hua̱ Dios, xa̱hua̱ Quimpu̱chinacan Jesucristo naquinca̱makta̱yayá̱n laqui̱mpi̱ tla̱n nacca̱lakapaxia̱lhnaná̱n. 12Chi̱nchu̱ na̱ chuná̱ clacasquina̱hu pi̱ hua̱ Quimpu̱chinacán caca̱makta̱yán laqui̱mpi̱ li̱huacá̱ aksti̱tum nala̱pa̱xqui̱yá̱tit, xli̱pacs cati̱hua̱ chixcuhuí̱n capa̱xqui̱kó̱tit xta̱chuná̱ la̱ntla̱ quin cca̱pa̱xqui̱yá̱n. 13Na̱ csquiniya̱hu Dios li̱tlá̱n pi̱ caca̱ma̱xquí̱n li̱tlihuaka̱ laqui̱mpi̱ tla̱n aksti̱tum, chu̱ ni̱tú̱ mintala̱kalhi̱ncán c-minacu̱cán nalatapa̱yá̱tit, chu̱ chuná̱ ni̱tú̱ nahuán hua̱ntu̱ nali̱ma̱xananá̱tit usu nali̱tamakstuntlahuayá̱tit c-xlacati̱n Quintla̱tican Dios yama̱ quilhtamacú̱ acxni̱ namín xli̱maktuy Quimpu̱chinacan Jesús, chu̱ pu̱tum nata̱minko̱y xli̱pacs a̱makapitzí̱n hua̱nti̱ na̱ tapaksi̱niko̱y nahuán. Chuná̱ calalh, amén.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\