1 TIMOTEO 4

1Cspiritu Dios lacatancs quima̱catzi̱ni̱ni̱t pi̱ acxni̱ aya talacatzuhuí̱maj nahuán quilhtamacú̱ acxni̱ namimpalay Jesucristo, lhu̱hua chixcuhuí̱n hua̱nti̱ aya xli̱pa̱huanko̱y huata caj nalakmakanko̱y, chu̱ nia̱lh catili̱pa̱huanko̱lh Quimpu̱chinacán, huata huá̱ nali̱pa̱huanko̱y yama̱ chixcuhui̱n akskahuinaní̱n hua̱nti̱ ma̱siyutla̱huanko̱y nahuán xtalacapa̱stacni akskahuiní. 2Huata huá̱ nakalhakaxmatko̱y, chu̱ naca̱najlaniko̱y yama̱ aksani̱nani̱n chixcuhuí̱n hua̱nti̱ li̱taxtuko̱y xta̱chuná̱ la̱mpala luhua lacuan chixcuhuí̱n ma̱squi xli̱ca̱na̱ pi̱ aya lactlahuaya̱huako̱ni̱t nahuán yama̱ xali̱xcajnit xtalacapa̱stacnicán hua̱ntu̱ nakalhi̱ko̱y, pus hasta nia̱lh a̱tuyá̱ puhuanko̱y acxni̱ tu̱ ni̱tlá̱n tlahuako̱y. 3Xli̱pacs tamá̱ hua̱nti̱ chuná̱ lama̱koj nahuán, hasta nali̱huanko̱y pi̱ nia̱lh tí̱ catapu̱chuhuako̱lh, xa̱hua̱ nali̱huanko̱y pi̱ pu̱laclhu̱hua lí̱huat nia̱lh cali̱hua̱yanca̱ ma̱squi Dios chuná̱ tlahuako̱ni̱t laqui̱mpi̱ yama̱ lí̱huat nali̱hua̱yanko̱y xli̱pacs xlakskatá̱n hua̱nti̱ li̱pa̱huanko̱y, chu̱ lakapasko̱ni̱t xtalulóktat, chu̱ xli̱pacs hua̱nti̱ nali̱hua̱yanko̱y chuná̱ nali̱pa̱xcatcatzi̱niy Dios. 4Sa̱mpi̱ xli̱pacs hua̱ntu̱ Dios tlahuani̱t pacs tla̱n, chu̱ ni̱ pala pu̱lactum lí̱huat hua̱ntu̱ quinca̱mini̱niyá̱n nalakmakana̱hu, ma̱n pi̱ xlacasquinca nama̱xqui̱ya̱hu pa̱xcatcatzí̱nit xpa̱lacata, 5chu̱ nasquiniya̱hu li̱tlá̱n pi̱ casiculana̱tláhualh, pus chuná̱ caxatu̱hua̱ lí̱huat tla̱n lí̱huat nali̱taxtuy c-xlacati̱n Dios. 6Lapi̱ huix tancs nata̱li̱kalhchihui̱nanko̱ya̱ nata̱laní̱n hua̱nti̱ li̱pa̱huanko̱y Cristo yuma̱ lacuan tastacya̱hu hua̱ntu̱ cuanimá̱n, chu̱ aksti̱tum nali̱latapa̱ya̱ xtachihui̱n Cristo hua̱ntu̱ ca̱najlaya, xli̱ca̱na̱ pi̱ nali̱taxtuya̱ cha̱tum tali̱pa̱hu cscujni Jesucristo. 7Huix ni̱ cui̱ntaj catlahua, chu̱ ni̱ caca̱najla̱ yamá̱ hua̱ntu̱ caj chunata takalhchihuí̱n hua̱ntu̱ pa̱lacsacxtuko̱ni̱t chixcuhuí̱n, sa̱mpi̱ huix catzi̱ya̱ pi̱ lhu̱hua̱ hua̱ntu̱ li̱chihui̱nanko̱y, chu̱ makaca̱najlanamputunko̱y pi̱ xtalulóktat, ni̱ chuná qui̱taxtuy, huata hua̱ntu̱ mili̱tláhuat pi̱ caj xma̱n huá̱ cali̱ta̱katzanke̱ la̱ntla̱ aksti̱tum ca̱cni̱ná nahuana, xa̱hua̱ la̱ntla̱ xma̱n huá̱ nali̱pa̱huana̱ Dios. 8Pus na̱ chuná li̱tum lapi̱ huá̱ nali̱akapini̱ya̱ natlahuaya̱ hua̱ntu̱ nali̱laclhculujuanana mili̱cha̱tumi̱nica, tzinú̱ namakta̱yayá̱n la̱ntla̱ nakalhi̱ya̱ tla̱n latáma̱t chu̱ tlihuaka nahuana̱ u̱nú̱ ca̱tuxá̱huat, hua̱mpi̱ xali̱huacá̱ namakta̱yayá̱n lapi̱ huix natzaksaya̱ tlihuaka̱ nakalhi̱ya̱ mintaca̱jlacán, chu̱ la̱ntla̱ tlak tla̱n nalakapasa̱ xtalacapa̱stacni Dios, sa̱mpi̱ ni̱ xma̱n huá̱ namakta̱yayá̱n la̱ntla̱ nali̱kalhi̱ya̱ tla̱n latáma̱t u̱nú̱ ca̱tuxá̱huat hua̱mpi̱ na̱ lhu̱hua̱ hua̱ntu̱ naakata̱ksa, chu̱ nacatzi̱ya̱ hua̱ntu̱ a̱li̱sta̱lh namakamaklhti̱nana̱ c-akapú̱n. 9Xli̱pacs yuma̱ tachihuí̱n hua̱ntu̱ cca̱huanimá̱n, hua̱ xtalulóktat, ni̱tú̱ cakskahuimá̱n, chu̱ mini̱niko̱y pi̱ xli̱pacs naca̱najlako̱y. 10Huá̱ xpa̱lacata quin fuerza̱ cli̱tlahuanima̱hu cli̱scujma̱hu ma̱squi quinca̱li̱si̱tzi̱nicaná̱n, chu̱ quinca̱ma̱pa̱ti̱ni̱caná̱n, sa̱mpi̱ quin maktum tu̱ cmacama̱xqui̱ni̱tahu quilatama̱tcán tama̱ tali̱pa̱hu Dios hua̱nti̱ lama̱ xastacná, hua̱nti̱ ma̱akapu̱taxti̱putunko̱y xli̱pacs chixcuhuí̱n, hua̱mpi̱ xma̱n huá̱ tla̱n nama̱akapu̱taxti̱ko̱y yama̱ hua̱nti̱ naca̱najlaniko̱y. 11Hua̱ yumá̱ tastacya̱hu hua̱ntu̱ hua̱ chú̱ cuanimá̱n, huá̱ luhua mili̱ma̱síyut, chu̱ cali̱ma̱paksi̱kó̱ nata̱laní̱n pi̱ chuná̱ tancs cama̱kantaxti̱ko̱lh. 12Luhua cui̱ntaj catlahua̱ pi̱ ni̱tú̱ titlahuaya̱ hua̱ntu̱ ni̱ mini̱niyá̱n, laqui̱mpi̱ ni̱tí̱ nalakmakaná̱n ma̱squi cajcu kahuasa huix, huata luhua aksti̱tum calatapa̱ laqui̱mpi̱ naucxilhti̱ko̱yá̱n a̱makapitzi̱n ca̱najlaní̱n pi̱ hua̱ntu̱ lacati̱tum kalhchihui̱nana, ca̱tapa̱xuhuá̱n pa̱xqui̱nana, chu̱ luhua aksti̱tum li̱pina̱ milatáma̱t, chu̱ li̱pa̱huana̱ Quimpu̱chinacán. 13Xli̱makua̱ ni̱ ca̱lakana̱chá̱n, cli̱ma̱paksi̱yá̱n pi̱ ni̱ titlakuana, ankalhí̱n, acxni̱ pu̱tum tamacxtumi̱ko̱y nata̱laní̱n c-siculán, cali̱kalhtahuakanikó̱ xtachihui̱n Dios, huix cama̱akpuhuanti̱ni̱kó̱ laqui̱mpi̱ nali̱pa̱huanko̱y Cristo, chu̱ luhua tancs cama̱siyunikó̱ la̱ntla̱ nali̱latama̱ko̱y. 14Xli̱pacs yama̱ xtalacapa̱stacni, xa̱hua̱ xli̱tlihuaka Dios hua̱ntu̱ xlá̱ tima̱xquí̱n acxni̱ yama̱ lakko̱lutzi̱n ca̱najlaní̱n tili̱acchipakó̱n xmacancán, chu̱ tlahuako̱lh oración mimpa̱lacata, chu̱ tili̱chihui̱nanko̱lh yama̱ mintascújut hua̱ntu̱ natlahuaya sa̱mpi̱ hua̱ Dios chuná̱ ma̱puhua̱ni̱ko̱lh. 15Ca̱na̱ huix pi̱ ni̱ caj chunatá̱ calaclako̱lh c-milatáma̱t yuma̱ tu̱ Dios ta̱qui̱ni̱tán, huata cama̱scuju, laqui̱mpi̱ chuná̱ stalanca naucxilhko̱y xli̱pacs chixcuhuí̱n pi̱ xli̱ca̱na̱ ma̱li̱huacá̱pa̱t mintalacapa̱stacni, xa̱hua̱ mili̱skalala. 16Xli̱ca̱na̱ cuaniyá̱n, luhua cui̱ntaj catlahua̱ la̱ntla̱ tancs nalatapa̱ya, na̱ chuná̱ hua̱ntu̱ li̱ta̱kalhchihui̱nanko̱ya̱ a̱makapitzí̱n, chu̱ luhua tlihuaka caakpúhuanti, sa̱mpi̱ lapi̱ huix li̱huana̱ nama̱kantaxti̱ya̱ hua̱ntu̱ aya cuanini̱tán, xli̱ca̱na̱ pi̱ ni̱ caj xma̱n huix naacstumakta̱yacana, hua̱mpi̱ na̱ namakta̱yako̱ya̱ xli̱pacs hua̱nti̱ nakaxmatniko̱yá̱n.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\