2 TESALONICENSES 3

1Nata̱laní̱n, a̱huatiyá̱ tu̱ quit cca̱huaniyá̱n pi̱ casquinítit Dios c-mioracioncán, pi̱ yuma̱ xtachihuí̱n hua̱ntu̱ quin cli̱akchihui̱nama̱hu la̱li̱huán nacma̱akahuani̱ya̱hu cani̱huá̱, chu̱ li̱pa̱xuhu naca̱najlako̱y hua̱nti̱ nakaxmatko̱y, xta̱chuná̱ la̱ntla̱ huixín li̱pa̱xuhu ca̱najlátit acxni̱ cca̱li̱akchihui̱nanín. 2Casquinítit li̱tlá̱n Dios pi̱ naquinca̱makta̱yayá̱n, chu̱ ni̱tú̱ naquinca̱tlahuaniyá̱n tama̱ cala̱hua̱ chixcuhuí̱n hua̱nti̱ ni̱ li̱pa̱huanko̱y Jesús, chu̱ luhua li̱xcájnit li̱catzi̱ko̱y. 3Hua̱mpi̱ cpa̱xuhuay mimpa̱lacatacán sa̱mpi̱ ccatzi̱y pi̱ Quimpu̱chinacán xli̱ca̱na̱ nama̱kantaxti̱y c-milatama̱tcán hua̱ntu̱ ma̱lacnu̱ni̱t, chu̱ huá̱ xpa̱lacata cli̱catzi̱y pi̱ naca̱makta̱yayá̱n laqui̱mpi̱ chunatiyá̱ aksti̱tum nali̱pa̱huaná̱tit, chu̱ ni̱tú̱ naca̱akspulayá̱n hua̱ntu̱ ni̱tlá̱n. 4Xa̱huachí̱ caj cumu cucxilhni̱t hua̱ntu̱ Quimpu̱chinacán aya tlahuani̱t c-milatama̱tcán, na̱ luhua ccatzi̱y pi̱ chunacú̱ naca̱makta̱yale̱ná̱n laqui̱mpi̱ ankalhí̱n nama̱kantaxti̱yá̱tit c-milatama̱tcán hua̱ntu̱ quin cca̱li̱ma̱paksi̱ni̱tán. 5Na̱ clacasquina̱hu pi̱ hua̱ Quimpu̱chinacán caca̱makta̱yán laqui̱mpi̱ napa̱xqui̱naná̱tit xta̱chuná̱ la̱ntla̱ ca̱pa̱xqui̱ni̱tán, chu̱ napa̱xuhua̱na̱pa̱ti̱yá̱tit xli̱pacs hua̱ntu̱ pa̱ti̱yá̱tit xta̱chuná̱ la̱ntla̱ xlá̱ pa̱ti̱nani̱t. 6Nata̱laní̱n, c-xtucuhuini Jesucristo quit cca̱li̱ma̱paksi̱yá̱n pi̱ ni̱ acxtum cata̱li̱catzí̱tit pala tí̱ huan pi̱ na̱ li̱pa̱huán Quimpu̱chinacán, hua̱mpi̱ xlá̱ ni̱ lakati̱y scuja c-xca̱li̱tascújut, sa̱mpi̱ xlá̱ ni̱ chuná̱ ma̱kantaxti̱ma̱ xta̱chuná̱ la̱ntla̱ quit cca̱li̱ta̱kalhchihui̱nani̱tán nalatapa̱yá̱tit. 7Sa̱mpi̱ huixín stalanca catzi̱yá̱tit la̱ntla̱ mili̱latama̱tcán, xta̱chuná̱ la̱ntla̱ cca̱ma̱xquí̱n xali̱ucxílhti̱t laqui̱mpi̱ naquinca̱kanti̱yá̱tit; hasta la̱ntla̱ xaclama̱hu c-milaksti̱pa̱ncán niucxnicú̱ caj luhua chunatá̱ xacuilahu pala ni̱ xacscujui. 8Na̱ chuná̱ xpa̱lacata quintahua̱ycán, ni̱ pala caj chunatá cmakuani̱tahu lí̱huat pala ni̱ cxokonini̱tahu, huata quin cscujni̱tahu ma̱squi ca̱cuhuiní, xa̱hua̱ ca̱tzi̱sní̱ ctlakuahu laqui̱mpi̱ ni̱tí̱ caj chunatá̱ nacca̱ma̱makatzanka̱ni̱yá̱n xpa̱lacata hua̱ntu̱ xacmaclacasquima̱hu cha̱li̱ cha̱lí̱ c-milaksti̱pa̱ncán. 9Ma̱squi xli̱ca̱na̱ pi̱ quin luhua xquinca̱mini̱niyá̱n nacca̱squiniyá̱n hua̱ntu̱ xacmaclacasquina̱hu, hua̱mpi̱ ni̱ chuná̱ ctlahuahu, huata quin ma̱n ctzucuhu scuja̱hu laqui̱mpi̱ chuná̱ nacca̱li̱ma̱siyuniyá̱n la̱ntla̱ huixín milatama̱tcán. 10Chu̱ na̱ chuná̱ acxni̱ xaclama̱cha̱hu c-milaksti̱pa̱ncán, quin cca̱ma̱xquí̱n yuma̱ li̱ma̱paksí̱n: “Xli̱pacs hua̱nti̱ ni̱ scujputún, pus ni̱ mini̱niy nahua̱yán.” 11Hua̱mpi̱ ma̱squi chuná̱ ctica̱li̱ma̱paksí̱n, aya ccatzi̱hu pi̱ makapitzi̱n huixín hua̱nti̱ lama̱kó̱, chu̱ ni̱tú̱ li̱scujma̱kó̱, huatiyá̱ pi̱ chuná̱ lhquititnama̱kó̱. 12C-xtucuhuini Quimpu̱chinacan Jesucristo quin cli̱ma̱paksi̱ya̱hu xli̱pacs tamá̱ hua̱nti̱ ni̱tú̱ li̱scujputunko̱y pi̱ nia̱lh calhquititnanko̱lh, huata aksti̱tum cali̱scujko̱lh caxatu̱cahua̱ tascújut laqui̱mpi̱ chuná̱ nakalhi̱ko̱y hua̱ntu̱ namaclacasquinti̱lhako̱y cha̱li̱ cha̱lí̱ c-xtahua̱ycán. 13Nata̱laní̱n, niucxni̱ tilakachipiniyá̱tit natlahuayá̱tit hua̱ntu̱ xatlá̱n. 14Chí̱ lapi̱ huí̱ ti̱ ni̱ ma̱tla̱ni̱y, chu̱ ni̱ lakachixcuhui̱y hua̱ntu̱ quin cca̱li̱ma̱paksi̱yá̱n yuma̱ c-carta, li̱huana̱ calakapástit xatí̱ ya̱ chixcú, chu̱ stalanca cama̱siyunítit pi̱ ni̱ acxtum li̱ta̱catzi̱yá̱tit laqui̱mpi̱ nalacama̱xanán. 15Hua̱mpi̱ ni̱ casi̱tzi̱nítit, huata li̱pa̱xuhu xta̱chuná̱ la̱ li̱nata̱lán nastacya̱huayá̱tit. 16Clacasquín pi̱ huatiya̱ Quimpu̱chinacan Jesucristo hua̱nti̱ ma̱sta̱y xata̱ktziyajni latáma̱t, caca̱ma̱xquí̱n hua̱ntu̱ li̱pa̱xuhu latáma̱t caxani̱li̱huayaj quilhtamacú̱, chu̱ caxani̱cahuá̱ anta̱ni̱ lapá̱tit nahuán na̱ xa̱li̱ankalhi̱ná̱ caca̱ta̱latamá̱n Quimpu̱chinacán. 17Quit Pablo hua̱nti̱ luhua li̱pa̱xuhu cca̱xakatli̱laca̱ma̱chá̱n, huá̱ chú̱ ma̱n quimacán cli̱tzokma̱ yuma̱ a̱huata letra̱, xta̱chuná̱ la̱ntla̱ cfirmarli̱ma̱, sa̱mpi̱ xli̱pacs hua̱ntu̱ quit ctzokko̱y quincarta, pacs chuná̱ la̱ntla̱ yumá̱ cli̱ma̱akasputuy quintachihuí̱n. 18Clacasquín pi̱ hua̱ Quimpu̱chinacan Jesucristo caca̱ucxilhlacachá̱n, chu̱ xataxajni caca̱siculana̱tlahuán xli̱pacs huixín.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\