LOS HECHOS 15

1Hua̱ chú̱ makapitzí̱n judíos ti̱ xminko̱ni̱tanchá̱ c-Judea, xmakaca̱najlaputunko̱y nata̱laní̱n hua̱nti̱ ni̱ judíos, xuaniko̱y pi̱ hua̱ lapi̱ ni̱ circuncidar nalako̱y xta̱chuná̱ la̱ntla̱ huan Xli̱ma̱peksi̱n Moisés, ni̱ catiakapu̱taxtuko̱lhcú̱ c-xlacati̱n Dios. 2Pablo chu̱ Bernabé tzucuko̱lh ta̱la̱huaniko̱y yuma̱ chixcuhuí̱n sa̱mpi̱ ni̱ xma̱tla̱ni̱ko̱y hua̱ntu̱ xmakaca̱najlaputunko̱y. Pus cumu tima̱kampa̱qui̱ko̱lh tapa̱pítzit chu̱ ta̱kslokó̱n luhua tlihueke, la̱ntla̱ xli̱lhu̱hua̱ xlacán lacxtum li̱catzi̱ko̱lh, chu̱ na̱má̱ la̱huaniko̱lh: “Xatlá̱n camaca̱nko̱hu makapitzi̱n chixcuhuí̱n laqui̱mpi̱ xlacán naanko̱y c-Jerusalén, chu̱ nakalhasquinko̱y apóstoles, chu̱ puxcu̱nani̱n lakko̱lún hua̱ntu̱ quin quili̱tlahuatcán.” Hua̱mpi̱ huata huá̱ li̱lhca̱ko̱ca̱ caanko̱lh Pablo, Bernabé, chu̱ makapitzi̱n chixcuhuí̱n hua̱nti̱ luhua lactali̱pa̱hu xuanko̱ni̱t c-xlaksti̱pa̱ncán. 3Cha̱nchu̱ xlacán pi̱ xma̱quilhanu̱ko̱ni̱ttá̱ xli̱pacs ca̱najlaní̱n, huá̱ chipako̱lh tiji̱ hua̱ntu̱ xti̱taxtuy c-Fenicia, chu̱ Samaria. Cani̱hua̱ anta̱ni̱ xti̱taxtuko̱y xli̱chihui̱nanko̱y la̱ntla̱ yama̱ hua̱nti̱ ni̱ judíos xlakmakanko̱ni̱t xalakmaka̱n xtasmani̱ncán, chu̱ la̱ntla̱ xli̱pa̱huanko̱ni̱t Dios. Xli̱pacs nata̱laní̱n hua̱nti̱ xkaxmatko̱y la̱ntla̱ Dios xtlahuama̱ xtascújut c-xnacu̱cán ti̱ ni̱ judíos luhua xli̱pa̱xuhuako̱y. 4Acxni̱ Pablo, chu̱ Bernabé cha̱nko̱lh c-Jerusalén, kampu̱tum tamacxtumi̱ko̱lh hua̱nti̱ xpuxcu̱naniko̱y hua̱nti̱ xli̱pa̱huanko̱y Jesús, xa̱hua̱ apóstoles, chu̱ puxcu̱nani̱n lakko̱luún. Xlacán tzucuko̱lh huanko̱y la̱ntla̱ Dios xtlahuani̱t c-xlatama̱tcán lactlanca tascújut. 5Hua̱mpi̱ huá̱ chú̱ makapitzi̱n fariseos hua̱nti̱ na̱ aya xca̱najlako̱ni̱t, xlacán ta̱yako̱lh, chu̱ chuná̱ chihui̱nanko̱lh: --Quin cpuhuana̱hu pi̱ yama̱ hua̱nti̱ ni̱ judíos lacachinko̱ni̱t, chu̱ aya li̱pa̱huanko̱ni̱t Jesús, ma̱x xlacasquinca nachucuniko̱cán actzu̱ xtiyatli̱huacán laqui̱mpi̱ chuná̱ nama̱kantaxti̱ko̱y xli̱ma̱paksi̱n Moisés. 6Puschí̱ yama̱ apóstoles, xa̱hua̱ lakko̱lutzi̱n puxcu̱naní̱n macxtum lako̱lh pi̱ xatlá̱n natamacxtumi̱palako̱y laqui̱mpi̱ li̱huana̱ nali̱chihui̱nanko̱y la̱ntla̱ naca̱xtlahuako̱y yuma̱ ta̱klhú̱hui̱t. 7Acxni̱ tamacxtumi̱palako̱lh, maka̱s xli̱kalhchihui̱nama̱kó̱ sa̱mpi̱ ni̱ xcatzi̱ko̱y la̱ntla̱ mini̱niy natlahuako̱y. Hua̱mpi̱ maktum Pedro tá̱yalh, chu̱ chuná̱ huaniko̱lh: --Nata̱laní̱n, huixín catzi̱yá̱tit la̱ntla̱ Dios quilácsacli̱ quit la̱ntla̱ maka̱sa quilhtamacú̱ laqui̱mpi̱ nacán li̱akchihui̱naniko̱y yama̱ hua̱nti̱ ni̱ judíos la̱ntla̱ Dios lakma̱xtuputunko̱y lapi̱ xlacán nali̱pa̱huanko̱y Jesús xta̱chuná̱ la̱nchú̱ quin li̱pa̱huana̱hu. 8Sa̱mpi̱ Dios pacs lakapasa̱ cha̱tunu cha̱tunu̱ xnacu̱cán tachixcuhuí̱tat, chu̱ xlá̱ luhua tancs quinca̱ma̱catzi̱ní̱n pi̱ acxtum lakalhamanko̱y ma̱squi ti̱ ni̱ judíos, pus huá̱ li̱ma̱lulokniko̱lh acxni̱ na̱ ma̱xqui̱ko̱lh xli̱tlihuaka Espíritu Santo xta̱chuná̱ la̱ quinca̱ma̱xquí̱n quin. 9Dios ni̱ pala tú̱ tapa̱pítzit xtláhualh xpa̱lacatacán chu̱ quin, chú acxtum lakchakaniko̱y xtala̱kalhi̱ncán xta̱chuná̱ la̱ntla̱ quin tla̱n quinca̱xapanini̱tán quinacu̱cán quin acxni̱ li̱pa̱huahu Jesús. 10Pus huá̱ chú̱, ¿tú̱huan huixín caj li̱aklhu̱hua̱tnaná̱tit hua̱ntu̱ Dios tlahuani̱t? ¿Tú̱ xpa̱lacata li̱ma̱tlahui̱putunko̱yá̱tit hua̱nti̱ aya li̱pa̱huanko̱ni̱t Jesús yama̱ tuhua̱ tatlahu hua̱ntu̱ ni̱ pala quin, chu̱ ni̱ pala cha̱tum judío hasta la̱nchú̱ pala tla̱n macalani̱tahu xma̱kantaxti̱hu? 11Chí̱ hua̱mpi̱ huata quin catzi̱ya̱hu, caj xtalakalhamá̱n Quimpu̱chinacan Jesús, huá̱ quinca̱li̱ma̱kapu̱taxti̱yá̱n, lacxtum la̱ quin chu̱ xlacán laqui̱mpi̱ tla̱n naquinca̱ma̱tzanka̱naniyá̱n quintala̱kalhi̱ncán, pus na̱ chuná̱ chú̱ yama̱ hua̱nti̱ ni̱ judíos, caj li̱tlá̱n, lacxtum lakalhamanko̱ni̱t xta̱chuná̱ la̱ quin. 12Puschí̱ pacs katxtakko̱lh li̱lhu̱hua, huata hua̱ kaxmatniko̱lh Bernabé, chu̱ Pablo la̱ntla̱ xli̱chihui̱nanko̱y lactlanca li̱ca̱cni, xhu̱ xaliucxílhti̱ xtlahuani̱t Dios xpa̱lacatacán c-xlaksti̱pa̱ncán xakmakat chixcuhuí̱n. 13Acxni̱ chu̱ xlacán chihui̱nanko̱lh, Santiago tá̱yalh, chu̱ chuná̱ huaniko̱lh: --Nata̱laní̱n, catlahuátit li̱tlá̱n, li̱huana̱ cakaxpáttit, chu̱ caakatá̱kstit yuma̱ actzu̱ tachihuí̱n hua̱ntu̱ nacca̱huaniyá̱n: 14Simón Pedro aya quinca̱li̱ta̱chihui̱nani̱tán la̱ntla̱ Dios huacu luhua lakalhamanko̱ni̱t hua̱nti̱ ni̱ judíos lacachinko̱ni̱t la̱ntla̱ quin, chu̱ lacsacko̱ni̱t laqui̱mpi̱ na̱ xcamán nahuanko̱y. 15Xli̱pacs tu̱ qui̱taxtuni̱t tancs li̱kantaxtuni̱t hua̱ntu̱ titzokko̱lh xalakmaka̱n profetas c-Li̱kalhtahuaka̱ anta̱ni̱ chuná̱ huan: 16‘Ma̱squi cakxtakmakanko̱ni̱t nalakchá̱n quilhtamacú̱ acxni̱ quit nacmimpalay, chu̱ li̱huana̱ nacma̱kantaxti̱niko̱y yama̱ talacca̱xlán hua̱ntu̱ hasta xamaka̱n quilhtamacú̱ cta̱tlahuako̱lh rey David, chu̱ xli̱nata̱lan judíos, hua̱mpi̱ aya talakla̱kalhi̱ni̱t sa̱mpi̱ ni̱ ma̱kantaxti̱putunko̱ni̱t hua̱ntu̱ xlakcha̱nko̱y xlacán nama̱kantaxti̱ko̱y. 17Laqui̱mpi̱ chuná̱ xli̱pacs a̱makapitzi̱n tachixcuhuí̱tat cani̱hua̱ xalaní̱n, na̱ tla̱n lacxtum naputzako̱y la̱ntla̱ aksti̱tum nali̱pa̱huanko̱y Xpu̱chinacán, chu̱ laqui̱mpi̱ hua̱nti̱ ni̱ judíos na̱ pacs xcamán nahuamputunko̱y. 18Chuná̱ ma̱catzi̱ni̱nán Quimpu̱chinacan Dios hua̱nti̱ la̱nchú̱ ma̱siyuy hua̱ntu̱ xlaclhca̱huili̱ni̱t yama̱ maka̱n quilhtamacú̱.’ 19“Pus cpuhuán pi̱ tama̱ chixcuhuí̱n hua̱nti̱ ni̱ judíos hua̱mpi̱ la̱nchú̱ aya li̱pa̱huanko̱ni̱t Dios, chu̱ lakmakanko̱ni̱t hua̱ntu̱ ni̱tú̱ xlakasi̱ caj xtahuilatcán, ni̱ quinca̱mini̱niyá̱n fuerza̱ nama̱tlahui̱ko̱ya̱hu hua̱ntu̱ huan c-xli̱ma̱paksi̱n Moisés pi̱ na̱ chuná̱ nama̱kantaxti̱ko̱y pacs yama̱ lactzu̱ tahuílat hua̱ntu̱ quin judíos li̱smani̱ni̱tahu ma̱kantaxti̱ya̱hu. 20Chí̱ hua̱mpi̱ caj catzokniko̱hu aktum carta̱ anta̱ni̱ nahuaniko̱ya̱hu pi̱ ni̱ cahuako̱lh catu̱hua̱ lí̱huat hua̱ntu̱ li̱ca̱xtlahua̱nanicani̱t hua̱ntu̱ caj xatatlahuamakxtu dios, chu̱ ni̱ caxakatli̱ko̱lh cati̱hua̱ pusca̱t pala huí̱ xpusca̱tcán, chu̱ ni̱ mini̱niko̱y li̱hua̱yanko̱y takalhí̱n hua̱ntu̱ ni̱ stajmakanko̱ni̱t xkalhni, chu̱ ni̱ pala hua̱ntu̱ caj jicsuako̱ni̱t, xa̱huachí̱ na̱ ni̱ pala hua̱ kalhni̱ cahuako̱lh. 21Sa̱mpi̱ luhua quili̱lacapa̱stacatcán pi̱ hasta la̱ntla̱ xamaka̱n quilhtamacú̱ acxni̱ xli̱mixatujuná̱n sábado li̱akchihui̱nancani̱t xli̱ma̱paksi̱n Moisés c-akatunu quimpu̱kalhtahuakacán, hua̱ yuma̱ ti̱pa̱tu̱ tu̱ tlak li̱huancán pi̱ ni̱ quili̱tlahuatcán quin judíos.” 22Xli̱pacs apóstoles, puxcu̱nani̱n lakko̱lún, chu̱ xli̱pacs kampu̱tum ca̱najlaní̱n xala c-Jerusalén, tla̱n tlahuako̱lh hua̱ntu̱ Santiago huaniko̱lh, xlacán lacsacxtuko̱lh cha̱tuy lactali̱pa̱hu chixcuhuí̱n hua̱nti̱ lacxtum nata̱anko̱y Pablo, chu̱ Bernabé c-Antioquía laqui̱mpi̱ nale̱nko̱y yama̱ carta. Yuma̱ chixcuhuí̱n hua̱nti̱ lacsacko̱ca̱ xuaniko̱cán Judas hua̱nti̱ na̱ xkalhi̱y xli̱ti̱pa̱tuy xtucuhuiní̱ Barsabás, xa̱hua̱ Silas. 23Huá̱ chú̱ ma̱le̱ni̱ko̱ca̱ carta̱ tu̱ na̱má̱ xuan: “Quin apo̱stoles, chu̱ puxcu̱nani̱n lakko̱lún, xa̱hua̱ xli̱pacs hua̱nti̱ cli̱pa̱huana̱hu Jesús u̱nú̱ c-Jerusalén, luhua ca̱na̱ li̱pa̱xuhu cca̱xakatli̱laca̱ma̱chá̱n yuma̱ c-carta̱ xli̱pacs huixín nata̱laní̱n hua̱nti̱ ni̱ judíos, chu̱ huilátit c-xaca̱chiqui̱n Antioquía, chu̱ huixín hua̱nti̱ huilátit xli̱ca̱tlanca̱ c-xatiyat Siria, chu̱ Cilicia. 24Quin ccatzi̱ni̱tahu pi̱ hua̱ makapitzi̱n chixcuhuí̱n u̱nú̱ xalaní̱n qui̱lako̱chá̱ antá, chu̱ xlacán ca̱laksoka̱li̱nín mintaca̱najlacán, sa̱mpi̱ ca̱li̱ma̱paksi̱má̱n pi̱ xlacasquinca nachucunicaná̱tit actzu̱ mintiyatli̱huacán, chu̱ xli̱pacs xli̱ma̱paksi̱n Moisés nama̱kantaxti̱yá̱tit hua̱ntu̱ huan. Hua̱mpi̱ tama̱ hua̱nti̱ chuná̱ li̱chihui̱nama̱kó̱, quin ni̱tú̱ cma̱xqui̱ko̱ni̱tahu talacasquín, chu̱ hasta ni̱tú̱ quinca̱kalhasquimá̱n. 25Huá̱ xpa̱lacata quin cli̱lacsacko̱ni̱tahu cha̱tuy chixcuhuí̱n laqui̱mpi̱ xlacán naca̱lakana̱chá̱n, chu̱ naca̱li̱ta̱kalhchihui̱naná̱n hua̱ntu̱ quin nacuaniko̱ya̱hu, huá̱ lacxtum nata̱anko̱ya̱chá̱ Pablo, chu̱ Bernabé. 26Hua̱ yama̱ nata̱laní̱n hua̱nti̱ lhu̱hua̱ tu̱ li̱pa̱ti̱nanko̱lhá̱ caj xpa̱lacata̱ pi̱ huá̱ li̱chihui̱nama̱kó̱ xtachihui̱n Quimpu̱chinacan Jesucristo. 27Chu̱ yama̱ nata̱laní̱n hua̱nti̱ quin cca̱ma̱lakacha̱nimá̱n huaniko̱cán Judas, chu̱ Silas. Xlacán li̱huana̱ naca̱li̱xakatli̱yá̱n hua̱ntu̱ huixín mili̱tlahuatcán. 28Sa̱mpi̱ hua̱ Espíritu Santo quinca̱ma̱puhua̱ní̱n pi̱ ni̱ nacca̱ma̱tlahui̱yá̱n ca̱ta lhu̱hua tascújut hua̱ntu̱ quin judíos cma̱kantaxti̱ya̱hu. Hua̱ yumá̱ hua̱ntu̱ huixín mili̱tlahuatcán: 29ni̱ cahuátit lí̱huat hua̱ntu̱ li̱ca̱xtlahua̱nanicani̱t tu̱ caj xatatlahuamakxtu csa̱ntujcán hua̱nti̱ ni̱ li̱pa̱huanko̱y ti̱ xta̱stum quiDioscán, na̱ ni̱ pala huá̱ cahuátit xali̱hua̱y lactzu̱ takalhí̱n hua̱ntu̱ ni̱ tastajmakani̱t xkalhni, na̱ ni̱ pala huá̱ cahuátit hua̱ntu̱ jicsuako̱ni̱t, chu̱ kalhni̱ ni̱ nahuayá̱tit; na̱ chuna li̱tum, ni̱ caxakatlí̱tit cati̱hua̱ pusca̱t lapi̱ huí̱ mimpusca̱t. Lapi̱ huixín chuná̱ nama̱kantaxti̱yá̱tit hua̱ntu̱ cca̱huanimá̱n luhua aksti̱tum lapá̱tit nahuán. Catatlihuáklhtit cali̱tzaksátit.” 30Acxni̱ ma̱quilhanu̱ko̱ca̱, yuma̱ talakachá̱n chipako̱lh tiji, chu̱ ni̱ li̱maka̱s quilhtamacú̱ cha̱nko̱lh c-Antioquía. Xli̱pacs nata̱laní̱n antá̱ xalaní̱n tamacxtumi̱ko̱lh; acxni̱ chu̱ aya pu̱tum xuilakó̱ xlacán macama̱sta̱ko̱lh yama̱ carta̱ hua̱ntu̱ xma̱le̱ni̱ko̱cán. 31Acxni̱ chú̱ li̱kalhtahuakaniko̱ca̱ hua̱ntu̱ xtatzokni̱t yama̱ c-carta̱ yama̱ hua̱nti̱ ni̱ judíos luhua ma̱aktziyajko̱lh hua̱ntu̱ antá̱ xuan sa̱mpi̱ li̱huacá̱ ma̱akpuhuanti̱ni̱ko̱lh c-xtaca̱najlacán. 32Cha̱nchu̱ Judas, chu̱ Silas, pi̱ na̱ makaaccha̱nko̱y talacapa̱stacni, xlacán tzucuko̱lh ma̱akpuhuanti̱ni̱ko̱y yama̱ nata̱laní̱n, chu̱ ma̱akata̱ksni̱ko̱lh la̱ntla̱ luhua lacasquín Dios aksti̱tum nalatama̱ko̱y. 33Acxni̱ chú̱ aya fuerza̱ maka̱sá̱ xlama̱kó̱ c-Antioquía, Judas, chu̱ Silas taspitpalako̱lh c-Jerusalén, pus yama̱ nata̱laní̱n luhua aktum tapa̱xuhuá̱n makaxtakko̱lh pi̱ naanko̱y, chu̱ huaniko̱lh Dios cale̱nko̱lh. 35Chi̱nchu̱ hua̱ Pablo, chu̱ Bernabé, antá̱ tamakaxtakko̱lh, chu̱ xta̱la̱makta̱yako̱y yama̱ hua̱nti̱ xpuxcu̱nanko̱y xli̱akchihui̱nanko̱y xtachihuí̱n Quimpu̱chinacan Jesús. 36Chuná̱ maka̱s cscujma̱kó̱ antá, chu̱ maktum Pablo huánilh Bernabé: --Chú̱ xtaca̱xpalahu, chu̱ xahu lakapaxia̱lhnampalako̱ya̱hu yama̱ nata̱laní̱n c-lactzu̱ xca̱chiqui̱ncán anta̱ni̱ li̱akchihui̱nanko̱ni̱tahu xtachihui̱n Dios laqui̱mpi̱ naqui̱ucxilha̱hu la̱ntla̱ huilakó̱. 37Bernabé xta̱amputún Pablo hua̱mpi̱ na̱ xlacasquín pi̱ nata̱anko̱y Juan hua̱nti̱ xkalhi̱y xli̱ti̱pa̱tuy xtucuhuini Marcos. 38Hua̱mpi̱ Pablo ni̱ ma̱tlá̱ni̱lh pi̱ nata̱anko̱y Marcos, chu̱ chuná̱ huánilh: --Quit ni̱ clacasquín naquinca̱sta̱laniyá̱n. ¿Tú̱huan aklhtachokoni̱t c-Panfilia na̱ nia̱lh xquinca̱ta̱amputuná̱n c-tascújut? 39Maka̱s la̱ntla̱ xla̱li̱aklhu̱hua̱tnama̱kó̱, chu̱ ni̱ lay acxtum xcatzi̱ko̱y. --Lapi̱ huix ni̱ lacasquina̱ naquinca̱sta̱laniyá̱n, huata xatlá̱n lacatanu̱ quit nacta̱án --kálhti̱lh Bernabé. Puschí̱ Bernabé ta̱táju̱lh c-pu̱tacutnu̱ Marcos, chu̱ akxtákmi̱lh Pablo, chu̱ anko̱lh c-Chipre. 40Chi̱nchu̱ hua̱ Pablo, hua̱ xlá̱ ta̱talakxtúmi̱lh Silas. Acxni̱ xli̱pacs nata̱laní̱n tlahuako̱lh oración squinko̱lh Dios pi̱ huá̱ camaktakalhko̱lh, chu̱ camakta̱yako̱lh, xlacán quilhta̱yako̱lh xtijicán, anko̱lh. 41Pu̱lh antá̱ ti̱taxtuko̱lh c-xatiyat Siria, chu̱ Cilicia, chu̱ cani̱huá̱ anta̱ni̱ xcha̱nko̱y xuilakó̱ hua̱nti̱ xli̱pa̱huanko̱y Jesús, xta̱kalhchihui̱nanko̱y laqui̱mpi̱ nama̱akpuhuanti̱ni̱ko̱y.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\