EFESIOS 3

1Caj huá̱ xpa̱lacata, quit Pablo, cli̱tachi̱ni̱t, cpa̱ti̱nama̱ c-pu̱la̱chi̱n caj xpa̱lacata cli̱scujma̱ Cristo Jesús, chu̱ cca̱li̱akchihui̱nanín xtachihuí̱n xli̱pacs huixín hua̱nti̱ ni̱ judíos. 2Sa̱mpi̱ cpuhuán pi̱ xamaktum ma̱x aya catzi̱yá̱tit la̱ntla̱ Dios caj xtalakalhamá̱n quili̱lacsacni̱t pi̱ nacma̱kantaxti̱y hua̱ntu̱ xlá̱ quili̱ma̱scujuma̱ pi̱ nacca̱li̱akchihui̱naniyá̱n xtachihuí̱n. 3Dios ma̱n quima̱catzí̱ni̱lh hua̱ntu̱ ni̱tí̱ xa̱catzi̱y la̱ntla̱ xlá̱ li̱lhca̱huili̱ni̱t nalakma̱xtuko̱y mili̱stacnacán, huachá̱ tu̱ cca̱huanimá̱n yuma̱ c-carta̱ ma̱squi caj tzinú̱. 4Acxni̱ huixín nali̱kalhtahuakayá̱tit tuncán naakata̱ksá̱tit, chu̱ nacatzi̱yá̱tit pi̱ xli̱ca̱na̱ Dios quima̱lakapasni̱ni̱t hua̱ntu̱ caj tze̱k talulóktat la̱ntla̱ xli̱lhca̱huili̱ni̱t nama̱kantaxti̱y Cristo mimpa̱lacatacán. 5Hua̱ yuma̱ xtalacapa̱stacni hua̱ntu̱ hasta la̱ntla̱ xamaka̱n quilhtamacú̱ tze̱k xuili̱ni̱t, chu̱ ni̱ pala cha̱tum ti̱ xlakapasa, hua̱mpi̱ hua̱ la̱ntla̱ chú̱ Dios ma̱catzi̱ni̱ko̱ni̱t hua̱nti̱ xlá̱ lacsacko̱ni̱t yuma̱ xtalakacha̱ni̱n apóstoles, xa̱hua̱ xquilhachihui̱nani̱n profetas ca̱li̱ma̱catzí̱ni̱lh Espíritu Santo. 6Yama̱ hua̱ntu̱ xli̱lhca̱huili̱ni̱t Dios, chu̱ hua̱ntu̱ tze̱k xuili̱ni̱t, huá̱ yumá̱: pi̱ caj xpa̱lacata nali̱pa̱huaná̱tit Jesús hua̱nti̱ ma̱sta̱y laktáxtut, xli̱pacs huixín xaakmakat chixcuhuí̱n hua̱nti̱ ni̱ judíos na̱ namaklhti̱naná̱tit yama̱ hua̱ntu̱ Dios maka̱n quilhtamacú̱ ma̱lacnu̱niko̱ni̱t nama̱xqui̱ko̱y judíos. Sa̱mpi̱ Dios na̱ ca̱li̱maca̱ná̱n pi̱ acxtum naca̱ta̱ma̱paksi̱yá̱n, chu̱ nata̱maklhti̱nanko̱yá̱tit judíos hua̱ntu̱ maka̱n quilhtamacú̱ xma̱lacnu̱niko̱ni̱t pi̱ nama̱xqui̱ko̱y caj xpa̱lacata nali̱pa̱huaná̱tit Cristo Jesús. 7Ma̱squi xli̱ca̱na̱ pi̱ ni̱ pala tzinú̱ quimini̱niy, Dios chuná̱ quili̱lacsacni̱t pi̱ naclakata̱yay yuma̱ tascújut nacli̱akchihui̱nán yama̱ laktáxtut hua̱ntu̱ ma̱sta̱y Jesús, chu̱ huá̱ quima̱xqui̱y li̱tlihuaka̱ laqui̱mpi̱ tla̱n nacma̱kantaxti̱y. 8Sa̱mpi̱ xli̱ca̱na̱ pi̱ quit a̱tzinú̱ ni̱tú̱ quilakasi ni̱ xahua li̱tum yamá̱ hua̱nti̱ tali̱pa̱hu la̱ntla̱ ti̱ xlá̱ lacsacko̱ni̱t, hua̱mpi̱ ma̱squi chuná, xlá̱ quiucxilhlacachini̱t, chu̱ tla̱n tlahuani̱t pi̱ quit nacli̱akchihui̱naniko̱y yamá̱ hua̱nti̱ ni̱ judíos yama̱ tla̱n latáma̱t, chu̱ tlanca tapa̱xuhuá̱n hua̱ntu̱ Cristo nama̱xqui̱y hua̱ lapi̱ nali̱pa̱huanko̱y, 9chu̱ yama̱ tali̱pa̱hu Quintla̱tican Dios hua̱nti̱ ma̱lacatzuqui̱ni̱t xli̱pacs la̱ntla̱ tu̱ anán quili̱ma̱paksi̱ni̱t pi̱ quit li̱huana̱ nacma̱akata̱ksni̱ko̱y xli̱pacs tachixcuhuí̱tat hua̱ntu̱ hasta la̱ntla̱ xamaka̱n quilhtamacú̱ tze̱k xuili̱ni̱t la̱ntla̱ quinca̱lakma̱xtuputuná̱n. 10Xli̱pacs yumá̱ chuná̱ tlahuama̱ laqui̱mpi̱ yama̱ tlihuaka ma̱paksi̱nani̱n ángeles hua̱nti̱ ma̱squi ni̱ tasiyuko̱y ma̱la̱nanko̱y c-xli̱ca̱tlanca ca̱u̱ní̱n, chu̱ akapú̱n, naucxilhko̱y la̱ntla̱ Dios lacxtum quinca̱tlahuani̱tán caj xpa̱lacata cumu li̱pa̱huani̱tahu Jesús, chu̱ chuná̱ xlacán tla̱n nali̱lacahua̱nanko̱y c-quilatama̱tcán pi̱ xli̱ca̱na̱ tlanca xlacatzúcut kalhi̱y xtastacat Dios. 11Hasta la̱ntla̱ xamaka̱n quilhtamacú̱ Dios chuná̱ xlaclhca̱huili̱ni̱t pi̱ chuná̱ judíos cumu la̱ntla̱ hua̱nti̱ ni̱ judíos acxtum naquinca̱lakma̱xtuyá̱n, chu̱ hasta huacu li̱huana̱ ma̱kantáxti̱lh Jesucristo. 12Chu̱ caj xpa̱lacata cumu li̱pa̱huana̱hu Cristo tla̱n li̱pa̱xuhu laktalacatzuhui̱ya̱hu Dios, chu̱ nia̱lh pe̱cuaniya̱hu sa̱mpi̱ catzi̱ya̱hu pi̱ hua̱ Cristo quinca̱pa̱lacata̱yayá̱n. 13Pus huá̱ xpa̱lacata cca̱li̱huaniyá̱n pi̱ ni̱ clacasquín nali̱taxlajuani̱yá̱tit caj la̱ntla̱ tu̱ quit cli̱pa̱ti̱ma̱ caj mimpa̱lacatacán, huata chuná̱ tla̱n li̱tahuixca̱ni̱yá̱tit sa̱mpi̱ stalanca cca̱ma̱siyunimá̱n la̱ntla̱ cca̱lakalhamaná̱n. 14Hua̱ yumá̱ xpa̱lacata quit cli̱lakatatzokostay Dios xtla̱t Quimpu̱chinacan Jesucristo, 15hua̱nti̱ ma̱lacatzuqui̱ko̱ni̱t xli̱pacs hua̱ntu̱ anán c-akapú̱n xa̱hua̱ ca̱tuxá̱huat. 16Quit csquiniy li̱tlá̱n, chu̱ cli̱ma̱akatzanka̱y pi̱ la̱ntla̱ mini̱niy tlanca xtalakalhamá̱n caca̱ma̱xquí̱n xli̱tlihuaka Espíritu Santo c-mintapuhua̱ncán, chu̱ c-milatama̱tcán hua̱ntu̱ tla̱n nali̱tahuixca̱ni̱yá̱tit. 17Na̱ csquiniy li̱tlá̱n Dios pi̱ Cristo catahui̱, chu̱ huá̱ cama̱lá̱nalh c-minacu̱cán laqui̱mpi̱ ankalhi̱ná̱ aksti̱tum nali̱pa̱huaná̱tit, chu̱ na̱ chunatiyá̱ nala̱pa̱xqui̱yá̱tit xta̱chuná̱ la̱ntla̱ xlá̱ ca̱pa̱xqui̱yá̱n, 18laqui̱mpi̱ huixín, chu̱ na̱ xli̱pacs a̱makapitzí̱n hua̱nti̱ aya li̱pa̱huanko̱y Cristo naakata̱ksá̱tit la̱ntla̱ xlá̱ xli̱ti̱tlanca, xli̱lhmá̱n, xli̱pu̱lhmá̱n, chu̱ xli̱ta̱lhmá̱n la̱ntla̱ quinca̱kalhi̱niyá̱n tapá̱xqui̱t Cristo hua̱ntu̱ quinca̱macaminini̱tán. 19Csquiniy li̱tlá̱n Dios pi̱ li̱huana̱ caca̱ma̱lakapasní̱n yuma̱ xtapá̱xqui̱t hua̱ntu̱ ni̱ lay li̱huana̱ catzi̱ya̱hu la̱ntla̱ luhua xli̱tlanca, laqui̱mpi̱ acxni̱ aya li̱huana̱ lakapasá̱tit nahuán, na̱ chuná̱ nakalhi̱yá̱tit talacapa̱stacni̱ chuná̱ la̱ntla̱ Dios kalhi̱y xatla̱n xtalacapa̱stacni. 20Ca̱na̱ cpa̱xcatcatzi̱niy tali̱pa̱hu quiDioscán hua̱nti̱ kalhi̱y tlanca li̱tlihuaka̱ xpa̱lacata tla̱n natlahuako̱y hasta hua̱ntu̱ quin ni̱ catzi̱ya̱hu squiniya̱hu, chu̱ ni̱ pala tzinú̱ catziya̱hu pala tla̱n tatlahuay, hua̱mpi̱ xlá̱ chuná̱ quinca̱makta̱yayá̱n xli̱tlihuaka. 21Xli̱makua̱ lama̱koj nahuán tachixcuhuí̱tat ca̱tuxá̱huat, chu̱ hasta caxani̱li̱huayaj xtihua̱ cali̱pa̱xcatcatzi̱niko̱lh Dios caj xpa̱lacata hua̱ntu̱ tlahuani̱t c-xlatama̱t Jesucristo, chu̱ c-quilatama̱tcán xli̱pacs quin hua̱nti̱ aya li̱pa̱huana̱hu. Chuná calalh, amén.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\